Sonunda kim olan 22 kelime var. KİM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kim olan kelimeler listesine ya da başında kim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

MÜTEHAKKİM, REDDİHAKİM, TIPKIÇEKİM

9 Harfli Kelimeler

MÜTERAKİM

8 Harfli Kelimeler

BAŞHEKİM, MÜSTAKİM

7 Harfli Kelimeler

BİRİKİM, NİTEKİM, ÖZÇEKİM

6 Harfli Kelimeler

BELKİM, SANKİM, TAHKİM5 Harfli Kelimeler

ÇEKİM, DİKİM, HAKİM, HEKİM, MUKİM, SAKİM, TAKİM

4 Harfli Kelimeler

AKİM, EKİM

3 Harfli Kelimeler

KİM


Kelime bulma makinesi

K M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KİM

2 Harfli Kelimeler

İM, Kİ, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTEHAKKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hâkim olan, hükmeden
 2. Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten

REDDİHAKİM
...
TIPKIÇEKİM

 1. [isim] Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi
 2. Bu yöntemle elde edilen kopya, fotokopi

MÜTERAKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birikmiş, toplanmış, yığılmış

MÜSTAKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğru, doğruluktan şaşmayan
 2. Doğrulu

BAŞHEKİM

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip

NİTEKİM

 1. [zarf] Gerçekten, hakikaten
  • "Arkanda idi, nitekim köşke kadar arkandan ayrılmadı, daima arkanda bulunacak." (Refik Halit Karay)
 2. Sonuç olarak
  • "Nitekim, kendisi de bunu anlamış gibi vapurda bütün yolculuğumuz boyunca bir köşeye çekilip oturmuş." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BİRİKİM

 1. [isim] Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
  • "Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı, içi." (Tarık Buğra)
 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
  • "Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor." (Haldun Taner)
 3. Biriktirilen mal veya para
 4. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması
 5. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci

ÖZÇEKİM
...
BELKİM
...
SANKİM
...
TAHKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
 2. Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi

ÇEKİM

 1. [isim] Çekme işi
 2. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradıkları değişiklikler, tasrif
 3. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe
  • "Güneş çekimi. Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."
 4. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan

HAKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilge
 2. Her şeyi bilen (Tanrı)

MUKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yerde, bir evde oturan, eğleşen, ikamet eden

HEKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
  • "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı." (Memduh Şevket Esendal)

TAKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
 2. Mikrobundan arıtma

SAKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bozuk, yanlış, eksik

DİKİM

 1. [isim] Dikme işi veya biçimi
 2. Bitki dikme işi
  • "Çalışmalar tam bir yıl önce iki düzine kadar akasya fidanının dikimiyle başlamıştır." (Tarık Buğra)

AKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kısır, verimsiz, döl veremeyen
 2. Sonuçsuz, başarısız

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü