İçinde os olan 496 kelime var. İçerisinde OS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında os olan kelimeler listesine ya da Sonu os ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTROPOSANTRİST, ANTROPOSANTRİZM, KARTPOSTALCILIK, POSTALAYABİLMEK, SOSYALLEŞEBİLME, SOSYALLEŞTİRMEK, SOSYOLENGÜİSTİK, TİYATROSEVERLİK

14 Harfli Kelimeler

BAKTERİYOSKOPİ, BAŞKONSOLOSLUK, BAŞPİSKOPOSLUK, HOMOSEKSÜELLİK, KARDİYOSKLEROZ, OSMANLICACILIK, POSTALAYABİLME, SOSYALLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

BİYOMİKROSKOP, DROSERAGİLLER, ELEKTROSTATİK, EPİKUROSÇULUK, GAZİOSMANPAŞA, HETEROSEKSÜEL, LİPOSTRUCTURE, MOTOKROSÇULUK, OSMANİYELİLİK, POSTMODERNİST, POSTMODERNİZM, SOSYALİZASYON, SOSYOEKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL

12 Harfli Kelimeler

BAŞHOSTESLİK, BAZİDİYOSPOR, BODOSLAMADAN, BOSTANCIBAŞI, DAKTİLOSKOPİ, FOSFATLATMAK, HAYMATLOSLUK, HETEROSİKLİK, HİDROSİYANİK, JEOSENKLİNAL, KARAKONCOLOS, KARDİYOSKOPİ, KARTPOSTALCI, KLOSTROFOBİK, KONSOLOSHANE, KOSTAKLANMAK, LAPAROSKOPİK, MEDİKOSOSYAL, METROSEKSÜEL, MEZZOSOPRANO, MOTOSİKLETLİ, NİTROSELÜLOZ, OROSTOPOLLUK, OSMANLICILIK, OTOSTOPÇULUK, PİSKOPOSHANE, PROMOSYONSUZ, RETROSPEKTİF, SOSYALİSTLİK, SOSYALLEŞMEK, SPEKTROSKOPİ, STEREOSKOPİK, TİYATROSEVER, YUGOSLAVYALI

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, ANGLOSAKSON, ANTEROSTOMİ, APOSTERİORİ, BANYOSUZLUK, BAŞKONSOLOS, BAŞPİSKOPOS, BOSTANCILIK, DEPOZİTOSUZ, DOLİKOSEFAL, DOSDOĞRULUK, DOSYALANMAK, EGOSANTRİST, EGOSANTRİZM, ELEKTROSKOP, ENTEROSTOMİ, FALSOSUZLUK, FOSFATLAMAK, FOSFATLATMA, FOSİLLEŞMEK, FOSURDATMAK, GALVANOSKOP, GASTROSKOPİ, HİDROSEFALİ, HİDROSTATİK, HİGROSKOPİK, HOMOSEKSÜEL, İSTRONGİLOS, JEOSANTRİZM, KADROSUZLUK, KALEYDOSKOP, KARDİYOSKOP, KLOSTROFOBİ, KOMPOSTOLUK, KONSOLOSLUK, KOSTAKLANMA, KOSTANİÇELİ, KOSTÜMCÜLÜK, LAPAROSKOPİ, LİPOSUCTİON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AFFETTUOSO, ANDROSEFAL, ASOSYALLİK, ATMOSFERİK, BODOSLAMAK, ÇEKOSLOVAK, ÇİMENTOSUZ, DİSPROSYUM, DOSTLAŞMAK, DOSTSUZLUK, DOSYALAMAK, DOSYALANMA, EBÜLYOSKOP, EGOSANTRİK, ELEKTROSAZ, ENDOSKOPİK, EPİKUROSÇU, FİYASKOSUZ, FOSFATLAMA, FOSFORIŞIL, FOSİLLEŞME, FOSURDAMAK, FOSURDATMA, FOTOSENTEZ, GASTROSKOP, GROSMARKET, GROSTONLUK, HİDROSEFAL, HİDROSKOPİ, HİPOSANTIR, İSKONTOSUZ, İSPİRTOSUZ, JEOSANTRİK, KARTPOSTAL, KOSKOCAMAN, KRİYOSKOPİ, LODOSLAMAK, MAKROSEFAL, MANYETOSUZ, MİKROSEFAL Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ANTEROSEL, BAŞHOSTES, BODOSLAMA, BORDROSUZ, BOSTANLIK, DEFROSTER, DEMİURGOS, DOSTLAŞMA, DOSYALAMA, EKOSİSTEM, ENDOSKOPİ, ENTEROSEL, ERİTROSİT, EROSALLIK, EROSÇULUK, FAGOSİTOZ, FOSFATSIZ, FOSFORIŞI, FOSFORSUZ, FOSLATMAK, FOSURDAMA, GELENDOST, HAYMATLOS, HİDROSFER, HİGROSKOP, HİGROSTAT, HOSTESLİK, İYONOSFER, JEOSİSMİK, KOLOSTRUM, KOSTANİÇE, KOSTÜMLÜK, KOSTÜMSÜZ, KROMOSFER, LAVABOSUZ, LODOSLAMA, MANDAPOST, MEZOSEFAL, MİKROSKOP, MOSKOFLUK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AGNOSTİK, AKROSTİŞ, ALBATROS, APOSTROF, ASKOSPOR, ATMOSFER, BANYOSUZ, BARBADOS, BAROSKOP, BİYOSFER, BOSTANCI, ÇİNKOSUZ, DOSDOĞRU, ENDOSKOP, FALSOSUZ, FALYANOS, FOSEPTİK, FOSFATLI, FOSFORLU, FOSLAMAK, FOSLATMA, FOTOSFER, FOTOSKOP, GLASNOST, HİPOSTAZ, HOROSKOP, KABLOSUZ, KADROSUZ, KASKOSUZ, KİLOSİKL, KOMPOSTO, KONSOLOS, KOSTÜMCÜ, KOSTÜMLÜ, LENFOSİT, LİTOSFER, LODOSLUK, LOSTRACI, LOSTROMO, MAESTOSO Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AĞUSTOS, ALABROS, ALBİNOS, ARGOSUZ, ASOSYAL, BOSTANA, DEFOSUZ, DOSTANE, DOSTLUK, DOSTSUZ, DROSERA, FAGOSİT, FOSİLLİ, FOSLAMA, FOSURTU, GENOSİT, GROSTON, HOLOSEN, HOSTLUK, JENOSİT, KALİNOS, KAROSER, KOMPOST, KOSİNÜS, KOSKOCA, LODOSLU, LOKOSİT, LÖKOSİT, MAKOSEN, MERİNOS, MİYOSEN, MOSKOVA, ORKİNOS, OSMANLI, OSMİYUM, OSURGAN, OSURMAK, OSURTMA, OTOSİST, OTOSKOP Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AGNOSİ, ARİOSO, AVANOS, BALYOS, BOSTAN, DOSTÇA, EKOSUZ, EROSAL, EROSÇU, FİSKOS, FOSFAT, FOSFOR, FOSGEN, FOSNOT, HOSTEL, HOSTES, KOSOVA, KOSTAK, KOSTER, KOSTİK, KOSTÜM, KOZMOS, LABROS, LİPSOS, LOSTRA, LOSYON, MOSKOF, MOSMOR, MOSTRA, NOSYON, OOSFER, OROSPU, OSMANİ, OSURMA, OSURUK, OSURUŞ, PATNOS, PAYDOS, POSALI, POSTAL Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

ABOSA, AFTOS, DOSYA, EKOSE, EOSEN, FOSİL, GROSA, LAGOS, LAHOS, LODOS, LOGOS, MİTOS, OOSİT, POSOF, POSTA, ROSTO, ŞOSET, SOSİS, ŞOSON, TOSUN, TOSYA, YOSMA, YOSUN, ZİFOS

4 Harfli Kelimeler

DOST, EROS, HOST, KAOS, KOSA, KROS, LAOS, OSLO, POSA, POST, ŞOSE, TOST

3 Harfli Kelimeler

FOS, POS, SOS, TOS


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

POSTALAYABİLMEK
...
ANTROPOSANTRİST
...
SOSYALLEŞEBİLME
...
KARTPOSTALCILIK

 1. [isim] Kartpostalcı olma durumu

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

TİYATROSEVERLİK
...
BAŞPİSKOPOSLUK

 1. [isim] Başpiskopos olma durumu
 2. Başpiskoposun görevi
 3. Başpiskoposun makamı

BAŞKONSOLOSLUK

 1. [isim] Başkonsolos olma durumu
 2. Başkonsolosun görevi
 3. Başkonsolosun makamı

BAKTERİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi

KARDİYOSKLEROZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi

SOSYALLEŞTİRME

 1. [isim] Toplumsallaştırma

POSTALAYABİLME
...
HOMOSEKSÜELLİK

 1. [isim] Eş cinsellik

OSMANLICACILIK
...
SOSYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toplumsallaştırma

DROSERAGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, örnek bitkisi drosera olan bitki familyası

EPİKUROSÇULUK
...
MOTOKROSÇULUK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü