İçinde lçe olan 73 kelime var. İçerisinde LÇE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lçe olan kelimeler listesine ya da Sonu lçe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YÜKSEKLİKÖLÇER

13 Harfli Kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, SAKKAROZÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER

12 Harfli Kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER, YEŞİLÇEKİRGE

11 Harfli Kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, ÇAPRAZÖLÇER, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, KÜLÇELEŞMEK, ÖLÇEKSİZLİK, RÜZGARÖLÇER, YAĞMURÖLÇER

10 Harfli Kelimeler

ALKALÖLÇER, ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, ÇALÇENELİK, ÇEKİMÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GRİZUÖLÇER, KÜLÇELEŞME, POLARÖLÇER, SOĞUMÖLÇER, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER

9 Harfli Kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, EĞİMÖLÇER, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, OZONÖLÇER, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇEN, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER

8 Harfli Kelimeler

AÇIÖLÇER, GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, ÖLÇEKSİZ, ÖLÇERMEK, SÜTÖLÇER, YAĞÖLÇER, YELÖLÇER

7 Harfli Kelimeler

ÇALÇENE, ELÇEKLİ, İLÇEBAY, KALÇETE, ÖLÇEKLİ, ÖLÇERME, SUÖLÇER

6 Harfli Kelimeler

KÖLÇER

5 Harfli Kelimeler

ELÇEK, KÜLÇE, ÖLÇEK, ÖLÇER

4 Harfli Kelimeler

İLÇE


Kelime bulma makinesi

E L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EL, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKLİKÖLÇER

 1. [isim] Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre

SICAKLIKÖLÇER

 1. [isim] Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre

SAKKAROZÖLÇER

 1. [isim] Sakkaroza göre derecelenen ve bir sıvının kuruluğunu tespit eden yoğunlukölçer, sakkarometre

AYDINLIKÖLÇER

 1. [isim] Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre

YOĞUNLUKÖLÇER

 1. [isim] Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre

GENLEŞMEÖLÇER

 1. [isim] Isınan sıvıların görünür genleşme kat sayılarını belirleyen araç, dilatometre

DERİNLİKÖLÇER

 1. [isim] Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre

GERİLİMÖLÇER

 1. [isim] Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre

GİRİŞİMÖLÇER

 1. [isim] Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre

AÇIKLIKÖLÇER

 1. [isim] Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet

YEŞİLÇEKİRGE

 1. [isim] Böcekler sınıfının düz kanatlılar takımından, uzun ince duyargalı, 5-6 cm. uzunluğunda, yeşil renkte bir böcek türü

AKINTIÖLÇER

 1. [isim] Bir akarsuyun ve kanalın akıntı hızını ve düzeyini ölçmeye yarayan alet

KUVVETÖLÇER

 1. [isim] Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre

ÖLÇEKSİZLİK

 1. [isim] Ölçeksiz olma durumu

RÜZGARÖLÇER
...
YAĞMURÖLÇER

 1. [isim] Yağışölçer

KÜLÇELEŞMEK

 1. [nsz] Külçe durumuna gelmek
 2. Çok yorulmak, yorgun düşmek

IŞINIMÖLÇER

 1. [isim] Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre

BASINÇÖLÇER

 1. [isim] Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre

ÇAPRAZÖLÇER

 1. [isim] Elde veya makinede çaprazlanan dişlerin eğimini denetlemede yararlanılan yardımcı alet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü