İçinde klu olan 68 kelime var. İçerisinde KLU bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında klu olan kelimeler listesine ya da Sonu klu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

BAŞIBOZUKLUK, BELSOĞUKLUĞU, DELİBOZUKLUK

11 Harfli Kelimeler

DALKAVUKLUK, İKİBUÇUKLUK, KUYRUKLULAR, TUTTURUKLUK

10 Harfli Kelimeler

BOZUŞUKLUK, BURUŞUKLUK, KABUKLULAR, TUTUKLULUK

9 Harfli Kelimeler

BONCUKLUK, KAVRUKLUK, KOLTUKLUK, SAVRUKLUK, UYUŞUKLUK

8 Harfli Kelimeler

BONCUKLU, BOZUKLUK, BURUKLUK, ÇABUKLUK, ÇOCUKLUK, ÇOKLUKLA, ÇUBUKLUK, DONUKLUK, DURUKLUK, FİYONKLU, KAUÇUKLU, KAVUKLUK, KOLTUKLU, KONUKLUK, KOPUKLUK, KUYRUKLU, MUSLUKLU, SELÇUKLU, SOĞUKLUK, SOLUKLUK, TUTUKLUK, UYRUKLUK, YAMUKLUK

7 Harfli Kelimeler

ABUKLUK, BUÇUKLU, ÇOCUKLU, ÇUBUKLU, GOCUKLU, GUGUKLU, KABUKLU, KAVUKLU, OBRUKLU, PAMUKLU, SUCUKLU, TAVUKLU, TOPUKLU, TUTUKLU, UÇUKLUK, UYRUKLU, YAVUKLU

6 Harfli Kelimeler

BLOKLU, BOKLUK, ÇOKLUK, OLUKLU, OYUKLU, TOKLUK, UFUKLU, YOKLUK

5 Harfli Kelimeler

BOKLU, ÇOKLU, OKLUK, TOKLU


Kelime bulma makinesi

K L U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KUL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞIBOZUKLUK

 1. [isim] Başıbozuk olma durumu
 2. Düzensiz davranış, düzensizlik, disiplinsizlik

BELSOĞUKLUĞU

 1. [isim] Üreme organlarının akıntılı ve bulaşıcı bir hastalığı
  • "Ta eskiden, yirmi sene evvel bir belsoğukluğu geçirdimdi." (Sait Faik Abasıyanık)

DELİBOZUKLUK

 1. [isim] Delibozuk olma durumu
  • "Gerçi bu işi başlangıçta delibozukluk sayanlar, başarılınca da çekemeyenler çıkmamış değildir." (Tarık Buğra)

İKİBUÇUKLUK

 1. [isim] Top toplayıcı

DALKAVUKLUK

 1. [isim] Dalkavuk olma durumu
  • "Ötekiler dalkavukluk değil, âdeta benimle kavga ediyorlardı." (Ahmet Rasim)
 2. Dalkavukça davranış, şaklabanlık

TUTTURUKLUK

 1. [isim] Tutturuk olma durumu
  • "Onun bu tutturukluğunu ve inadını en iyi anlayan Morris'ti." (Murathan Mungan)

KUYRUKLULAR

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türünü içine alan bir alt takımı, urodel

BOZUŞUKLUK

 1. [isim] Bozuk durumda, karşılıklı bozulma içinde
  • "Bunlar daima bozuşukluk içinde kalacaklar, hiçbir zaman ve hiçbir gerçek üzerinde aralarında birleşme olmayacaktır." (Haldun Taner)

KABUKLULAR

 1. [isim] Kabukları, yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtları balıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı
  • "Yengeç ve ıstakoz kabuklulardandır."

BURUŞUKLUK

 1. [isim] Buruşuk olma durumu
 2. Ciltte oluşmuş kırışık

TUTUKLULUK

 1. [isim] Tutuklu olma durumu, mevkufiyet

UYUŞUKLUK

 1. [isim] Uyuşuk olma durumu
  • "Öyle bir uyuşukluk içindeydim ki kalkıp gidemiyordum." (Sait Faik Abasıyanık)

KOLTUKLUK

 1. [isim] Giysinin terden lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
 2. [sıfat] Koltuk yapmaya ve kaplamaya elverişli olan (kumaş)

BONCUKLUK

 1. [isim] Boncuk olmaya elverişli

SAVRUKLUK

 1. [isim] Savruk olma durumu

KAVRUKLUK

 1. [isim] Kavruk olma durumu

ÇUBUKLUK

 1. [isim] Çubukların saklandığı yer, çubuk odası
  • "Çubukların muhafaza edildiği yerlere çubukluk veya çubuk odası denirdi." (Samiha Ayverdi)

MUSLUKLU

 1. [sıfat] Musluğu olan

ÇOCUKLUK

 1. [isim] Çocuk olma durumu
 2. İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi
  • "Manasız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk çağına hazırlanmaktan başka nedir?" (Ahmet Haşim)
  • "Çocukluk etme, Halis, âlemin kulağına gider. Sonra büyük dedikodu olur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. Çocukça davranış
  • "Onun nazını çekerek bütün çocukluklarına katlanıyorum." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

KOPUKLUK

 1. [isim] Kopuk olma durumu
 2. Kopuğa yaraşır davranış

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü