İçinde ge olan 8 harfli 146 kelime var. İçerisinde GE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ge olan kelimeler listesine ya da Sonu ge ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEBERMEK

 1. [nsz] Kötü bir biçimde ölmek
  • "Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Biz geberip gitsek yüz sene sonra evlat ve ahbabımızdan bu parayı tahsil ederler." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir kimseye aşırı ilgi, istek ve yakınlık duymak

GEREKLİK

 1. [isim] Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza

GEZDİRİŞ

 1. [isim] Gezdirme işi veya biçimi

GEÇİRMEK

 1. [-i] Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak
 2. [-e] Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek
  • "Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi." (Kemal Bilbaşar)
 3. [-i] Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek
  • "Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek."
 4. [-i] Tespit etmek, yazmak, kaydetmek
  • "Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi." (Refik Halit Karay)
 5. [-i] Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak
  • "Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu." (Osman Cemal Kaygılı)
 6. [-i] Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek
  • "Arkadaşımı geçirmeye gittim."
 7. [-i] Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak
  • "Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 8. [-e] Giymek, giyinmek
  • "Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. [-den] Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak
  • "Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek."
 10. [-i] Herhangi bir durumu yaşamış olmak
  • "Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi." (Necati Cumalı)
 11. Etmek, yapmak
 12. [-i] Hastalık bulaştırmak
  • "Nezleyi bana geçirdin."
 13. [-le] Zaman harcamak
  • "Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok."
 14. Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak

GEZGİNCİ

 1. Gezerek iş gören, gezici, seyyar
  • "Gezginci esnaf, köylüler gelirler, alışveriş olur." (Memduh Şevket Esendal)

BELGELİK

 1. [isim] Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
  • "Belgelik müdürü."
 2. [sıfat] Belge almayı hak eden

DÖVÜLGEN

 1. [sıfat] Dövülerek levha durumuna geçebilen (maden)

GELİŞMEK

 1. [nsz] Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak
  • "Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek
  • "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum." (Haldun Taner)
 3. Şişmanlamak

GENCECİK

 1. [sıfat] Çok genç
  • "Bakanlar Kurulu her işi bırakıp gencecik bir şairin yazısı ile uğraşacak." (Yusuf Ziya Ortaç)

GENELEME

 1. [isim] Bir düşüncenin başka başka sözlerle yeniden anlatılması
  • "Ayakla yayan gittim sözünde geneleme vardır."

ÇENGELSİ

 1. [sıfat] Çengeli andıran, çengel biçimli

KİMYAGER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kimyacı

DOKUZGEN

 1. [isim] Dokuz kenarı olan çokgen
 2. [sıfat] Bu biçimde olan

GEÇİRTME

 1. [isim] Geçirtmek işi

VAZGELME

 1. [isim] Vazgeçme

GEPEGENÇ

 1. Gepgenç, pek genç

DENGELİK

 1. [isim] Denge sağlayan alet

GEÇMİŞLİ

 1. [sıfat] Geçmişi olan

GEVENLİK

 1. [isim] Geveni çok olan yer

GELİBOLU
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü