İçinde ent olan 11 harfli 17 kelime var. İçerisinde ENT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ent olan kelimeler listesine ya da Sonu ent ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NET, TEN

2 Harfli Kelimeler

EN, ET, NE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖLENTERLER

 1. [isim] Bitkimsi hayvanlardan deniz analarını, sifonluları ve mercanları içine alan önemli bir bölüm

KENTLİLEŞME

 1. [isim] Kentlileşmek işi, durumu

ÇENTİKLENME

 1. [isim] Çentiklenmek işi

CENTİLMENCE

 1. [sıfat] Centilmene yakışan
  • "Centilmence bir davranış."
 2. [zarf] Centilmene yakışır bir biçimde

KEMENTLEMEK

 1. [-i] Kement geçirmek

ÖZENTİCİLİK

 1. [isim] Özentici olma durumu

ENTOMOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Entomoloji ile ilgili

ÇENTİKLEMEK

 1. [-i] Bir şeyde çentik açmak
 2. Bir şeyi ince doğramak

ENTEGRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bütünleşme
 2. Uyum

KALEBENTLİK

 1. [isim] Kalebent olma durumu

ÇİMENTOLAMA

 1. [isim] Çimentolamak işi

TERKİBİBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi

TENTÜRDİYOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikrop kapmasını önlemek için bir kesik veya sıyrığa sürülen iyot tentürü

PARLAMENTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Milletvekili
 2. [sıfat] Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili
  • "Parlamenter düzen."

ÇENTEBİLMEK

 1. [-i] Çentme imkânı veya olasılığı bulunmak

DÜZENTİLEME

 1. [isim] Yönetmenin oyuncuları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma, mizansen

ENTELEKTÜEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
  • "Pek sevinmez görünmek, bazı entelektüel bozuntularının oldum olasıya başvurdukları pis bir numaradır." (Haldun Taner)
 2. Fikir sorunlarıyla ilgili
  • "Entelektüel bir çalışma."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü