İçinde ell olan 332 kelime var. İçerisinde ELL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ell olan kelimeler listesine ya da Sonu ell ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

AKTÜELLEŞTİRMEK, BELLETİLEBİLMEK, GELENEKSELLEŞME, GENELLEŞTİRİLME, GÜNCELLEŞTİRMEK, GÜZELLEŞTİRİLME, HEYKELLEŞTİRMEK, KİŞİSELLEŞTİRME, KÜRESELLEŞTİRME, ÖZELLEŞTİRİLMEK, PARALELLEŞTİRME, SELLEMEHÜSSELAM, TEMBELLEŞTİRMEK, YÖRESELLEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

AKTÜELLEŞTİRME, BELLETİLEBİLME, BİLİMSELLEŞMEK, BİREYSELLEŞMEK, BÖLGESELLEŞMEK, ENTELEKTÜELLİK, EVRENSELLEŞMEK, GENELLEŞTİRMEK, GENELLEYİCİLİK, GÜNCELLEŞTİRME, GÜZELLEŞTİRMEK, HEYKELLEŞTİRME, HOMOSEKSÜELLİK, İÇSELLEŞTİRMEK, İLKELLEŞTİRMEK, MADENSELLEŞMEK, MÜKEMMELLEŞMEK, ÖZELLEŞTİRİLME, PROFESYONELLİK, RASYONELLEŞMEK, TEKELLEŞTİRMEK, TEMBELLEŞTİRME, TEMELLENDİRMEK, TEMELLEŞTİRMEK, YERELLEŞTİRMEK, YÜZEYSELLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

BELLENEBİLMEK, BELLETEBİLMEK, BELLEYEBİLMEK, BELLEYİVERMEK, BİLİMSELLEŞME, BİREYSELLEŞME, BÖLGESELLEŞME, EVRENSELLEŞME, GENELLEŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME, İÇSELLEŞTİRME, İLKELLEŞTİRME, KÜRESELLEŞMEK, MADENSELLEŞME, MÜKEMMELLEŞME, ÖZELLEŞTİRMEK, RASYONELLEŞME, TEKELLEŞTİRME, TEMELLENDİRME, TEMELLEŞTİRME, YERELLEŞTİRME, YÖRESELLEŞMEK, YÜZEYSELLEŞME

12 Harfli Kelimeler

AKLIEVVELLİK, AKTÜELLEŞMEK, BELLEKSİZLİK, BELLENEBİLME, BELLETEBİLME, BELLETİCİLİK, BELLEYEBİLME, BELLEYİVERME, BİSEKSÜELLİK, ÇEĞMELLENMEK, ÇENGELLENMEK, ÇEVRİMSELLİK, DÜŞLEMSELLİK, ELEŞTİRELLİK, GÜNCELLEŞMEK, KARTELLEŞMEK, KÜRESELLEŞME, METRDOTELLİK, MÜCELLİTHANE, MÜKELLEFİYET, MÜVELLİDÜLMA, NESNELLEŞMEK, ÖZELLEŞTİRME, PARSELLENMEK, PARSELLETMEK, TELLENDİRMEK, TEMBELLEŞMEK, YÖRESELLEŞME

11 Harfli Kelimeler

AĞIRELLİLİK, AKTÜELLEŞME, BECELLEŞMEK, BELLETİLMEK, BİÇİMSELLİK, BİLİMSELLİK, BİREYSELLİK, BÖLGESELLİK, BÜTÜNSELLİK, CEBELLEŞMEK, CEDELLEŞMEK, ÇEĞMELLENME, ÇENGELLEMEK, ÇENGELLENME, ÇENGELLEYİŞ, ÇEPELLENMEK, DENEYSELLİK, DEVİMSELLİK, DÜELLOCULUK, DÜŞÜNCELLİK, ENGELLENMEK, ENGELLETMEK, EVRENSELLİK, FELFELLEMEK, GAZELLENMEK, GENELLENMEK, GENELLEŞMEK, GENELLEYİCİ, GİZEMSELLİK, GÜNCELLEMEK, GÜNCELLEŞME, GÜZELLEŞMEK, İLKELLEŞMEK, KARTELLEŞME, MÜCELLİTLİK, MÜKEMMELLİK, NEDENSELLİK, NESNELLEŞME, PARSELLEMEK, PARSELLENME Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

BECELLEŞME, BELLADONNA, BELLETİLME, BESTSELLER, CEBELLEŞME, CEDELLEŞME, ÇENGELLEME, ÇEPELLEMEK, ÇEPELLENME, ÇEPELLİLİK, ÇİFTETELLİ, DİŞİSELLİK, EĞİTSELLİK, ENGELLEMEK, ENGELLENME, ENGELLETME, ENGELLEYİM, ENGELLEYİŞ, ENGELLİLİK, FELFELLEME, GAZELLENME, GENELLEMEK, GENELLENME, GENELLEŞME, GENELLİKLE, GÜNCELLEME, GÜZELLEŞME, GÜZELLİKLE, HIDIRELLEZ, İLKELLEŞME, MORTADELLA, MÜSELLESAT, MÜTEKELLİM, MÜTEVELLİT, NİKELLEMEK, ONİKİTELLİ, ÖZELLEŞMEK, PARABELLUM, PARALELLİK, PARSELLEME Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKTÜELLİK, BELLEKSİZ, BELLENMEK, BELLETİCİ, BELLETMEK, BELLETMEN, CEBELLEZİ, CELLATLIK, CİNSELLİK, ÇEPELLEME, ENGELLEME, EVVELLERİ, GENELLEME, GERDELLİK, GÜNCELLİK, GÜZELLEME, İÇELLİLİK, KELLEŞMEK, MOZERELLA, MÜELLEFAT, MÜTESELLİ, MÜTEVELLİ, NESNELLİK, NİKELLEME, ÖZELLEŞME, ÖZELLİKLE, RİMELLEME, TELLAKLIK, TELLALİYE, TELLALLIK, TELLENMEK, TEMBELLİK, TERELELLİ, TEYELLEME, YELLENMEK

8 Harfli Kelimeler

AĞIRELLİ, BELLEKLİ, BELLEMEK, BELLENME, BELLETEN, BELLETME, BELLEYİŞ, BELLİLİK, BELLİSİZ, BESBELLİ, ÇENGELLİ, DANTELLİ, DÜELLOCU, ELLENMEK, ELLEŞMEK, ELLETMEK, EVVELLİK, GELGELLİ, GENELLİK, GÜZELLİK, HEYKELLİ, İKİTELLİ, İLKELLİK, KELLEŞME, MEZELLET, MODELLİK, MÜCELLİT, MÜDELLEL, MÜKELLEF, MÜSELLEM, MÜSELLES, MÜSELLİM, ÖNSELLİK, ÖZNELLİK, PARSELLİ, PUTRELLİ, REÇELLİK, TEBELLEŞ, TEBELLÜĞ, TEBELLÜR Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

BEDELLİ, BELLEME, ÇEPELLİ, ELLEMEK, ELLENME, ELLEŞME, ELLETME, ELLİLİK, ELLİNCİ, ELLİŞER, ENGELLİ, KELLECİ, MECELLE, MÜCELLA, MÜELLİF, NİKELLİ, ÖZELLİK, RİMELLİ, TECELLİ, TELLEME, TELLİCE, TEMELLİ, TESELLİ, TEYELLİ, ÜÇTELLİ, YALELLİ, YELLEME, ZEBELLA

6 Harfli Kelimeler

BELLEK, BELLEM, BELLİK, CELLAT, DÜELLO, ELLEME, FELLAH, HELLİM, İÇELLİ, KELLİK, TELLAK, TELLAL, TELLÜR, YELLOZ5 Harfli Kelimeler

BELLİ, ÇELLO, ELLİK, KELLE, KELLİ, TELLİ, YELLİ

4 Harfli Kelimeler

ELLİ


Kelime bulma makinesi

E L L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÖRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Yöreselleştirmek işi

ÖZELLEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Özelleştirme işi yapılmak

HEYKELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Heykel durumuna getirmek

KÜRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Küreselleştirmek işi

SELLEMEHÜSSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ulu orta, çekinmeden, destursuz

TEMBELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Tembel olmasına sebep olmak
  • "Şimdi minimini arabası onu tembelleştirdi." (Yusuf Ziya Ortaç)

BELLETİLEBİLMEK

 1. [nsz] Belletilme imkânı veya olasılığı bulunmak

GÜNCELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek
  • "En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu." (Tahsin Yücel)

KİŞİSELLEŞTİRME

 1. [isim] Kişiselleştirmek işi

AKTÜELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Güncelleştirmek

PARALELLEŞTİRME

 1. [isim] Paralelleştirmek işi veya durumu

GENELLEŞTİRİLME

 1. [isim] Genelleştirilmek işi

GÜZELLEŞTİRİLME

 1. [isim] Güzelleştirilmek işi

GELENEKSELLEŞME

 1. [isim] Gelenekselleşmek durumu

GENELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Genel duruma getirmek

TEMBELLEŞTİRME

 1. [isim] Tembelleştirmek işi

PROFESYONELLİK

 1. [isim] Profesyonel olma durumu

YÜZEYSELLEŞMEK

 1. [nsz] Yüzeysel duruma gelmek, sathileşmek

MÜKEMMELLEŞMEK

 1. [nsz] Mükemmel duruma gelmek

GÜNCELLEŞTİRME

 1. [isim] Güncelleştirme işi, aktüelleştirme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü