İçinde cül olan 82 kelime var. İçerisinde CÜL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında cül olan kelimeler listesine ya da Sonu cül ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, KARİKATÜRCÜLÜK

13 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜLÜK, MİNYATÜRCÜLÜK, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, RADYATÖRCÜLÜK

12 Harfli Kelimeler

ASANSÖRCÜLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KONTROLCÜLÜK, MANİKÜRCÜLÜK, PEDİKÜRCÜLÜK, TRAKTÖRCÜLÜK

11 Harfli Kelimeler

BÜTÜNCÜLLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, EPİKÜRCÜLÜK, GÖTÜRÜCÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, KOSTÜMCÜLÜK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, PARFÜMCÜLÜK, PETROLCÜLÜK, PLANÖRCÜLÜK, SANSÜRCÜLÜK, SÖMÜRÜCÜLÜK, ÜRKÜTÜCÜLÜK, YÜRÜTÜCÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

DÖKÜMCÜLÜK, DÜNÜRCÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÜDÜMCÜLÜK, KÖMÜRCÜLÜK, KÖPRÜCÜLÜK, MÜHÜRCÜLÜK, TERÖRCÜLÜK, TÜRKÜCÜLÜK, TÜRÜMCÜLÜK, TÜTÜNCÜLÜK

9 Harfli Kelimeler

BÖLÜCÜLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÜDÜCÜLÜK, GÜNÜCÜLÜK, ÖLÇÜCÜLÜK, ÖVGÜCÜLÜK, ÖYKÜCÜLÜK, SÜRÜCÜLÜK, ÜÇÜNCÜLÜK, ÜLKÜCÜLÜK, ÜZÜMCÜLÜK, YÜZÜCÜLÜK

8 Harfli Kelimeler

BÜTÜNCÜL, CÜLUSİYE, GOLCÜLÜK, GÖZCÜLÜK, GÜLCÜLÜK, KÖYCÜLÜK, ÖNCÜLLER, ÖRÜCÜLÜK, ÖTÜCÜLÜK, ÖVÜCÜLÜK, ROLCÜLÜK, SÖZCÜLÜK, TÖZCÜLÜK, ÜTÜCÜLÜK

7 Harfli Kelimeler

KÖTÜCÜL, ÖLÜMCÜL, ÖNCÜLÜK, SÜRÜCÜL, ÜÇÜNCÜL

6 Harfli Kelimeler

GÖLCÜL

5 Harfli Kelimeler

CÜLUS, ÖNCÜL


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

KARİKATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Karikatür çizme sanatı

ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Övündürücü olma durumu

MİNYATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Minyatür yapma sanatı

RADYATÖRCÜLÜK

 1. [isim] Radyatörcü olma durumu

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm

KONTROLCÜLÜK

 1. [isim] Kontrolcü olma durumu

PEDİKÜRCÜLÜK

 1. [isim] Pedikürcünün işi

ASANSÖRCÜLÜK

 1. [isim] Asansörcü olma durumu
 2. Asansörcünün işi

TRAKTÖRCÜLÜK

 1. [isim] Traktörcü olma durumu

KARAGÖZCÜLÜK

 1. [isim] Karagözcünün mesleği

DÖNÜŞÜMCÜLÜK

 1. [isim] Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, transformizm

MANİKÜRCÜLÜK

 1. [isim] Manikürcünün yaptığı iş
  • "Melek manikürcülük de öğreniyormuş." (Sait Faik Abasıyanık)

GÖRÜNGÜCÜLÜK

 1. [isim] Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

GÜLDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Güldürücü olma durumu

GÜRÜLTÜCÜLÜK

 1. [isim] Gürültücü olma durumu

SANSÜRCÜLÜK

 1. [isim] Sansürcünün yaptığı iş
  • "Her türlü üyelik durumunda işleyen sansürcülük anlayışı daha da belirginleşir." (Tomris Uyar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü