İçinde asi olan 142 kelime var. İçerisinde ASİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında asi olan kelimeler listesine ya da Sonu asi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BASİTLEŞEBİLMEK, BASİTLEŞTİRİLME, KLASİKLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

BASİTLEŞEBİLME, BASİTLEŞTİRMEK, KAPASİTESİZLİK, KIRTASİYECİLİK, KLASİKLEŞTİRME, PASİFLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

BASİRETSİZLİK, BASİTLEŞTİRME, BAŞASİSTANLIK, LİSANIMÜNASİP, PASİFLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

BASİRETLİLİK, EKSTRASİSTOL, KLASİKLEŞMEK, NASİHATÇİLİK, NEOKLASİSİZM

11 Harfli Kelimeler

ARİSTOKRASİ, ASİLZADELİK, ASİMİLASYON, BASİTLEŞMEK, KANUNUESASİ, KAPASİTESİZ, KIRTASİYECİ, KLASİKLEŞME, NASİHATNAME, NASİPLENMEK, NASİPSİZLİK, PASİFLEŞMEK, VASİYETNAME

10 Harfli Kelimeler

ASİDİMETRE, ASİSTANLIK, BASİRETSİZ, BASİTLEŞME, BAŞASİSTAN, HASSASİYET, KAPASİTELİ, MERASİMSİZ, MUHASİPLİK, NASİPLENME, NASİPLİLİK, PASİFLEŞME, PLÜTOKRASİ, TEKNOKRASİ

9 Harfli Kelimeler

ASİLEŞMEK, ASİMETRİK, ASİTÖLÇER, BASİRETLİ, BÜROKRASİ, DEMOKRASİ, DİPLOMASİ, GASİLHANE, HASİYETLİ, KARASİNEK, KASİDEHAN, KIRTASİYE, KLASİKLİK, KLASİSİZM, KOCASİNAN, MERASİMLİ, MÜTECASİR, MÜTEKASİF, MÜTENASİP, NAMÜNASİP, NASİHATÇİ, NEOKLASİK, PARNASİZM, SİYASİYAT

8 Harfli Kelimeler

AKROBASİ, ANTİASİT, ANTRASİT, ASİLEŞME, ASİLZADE, ASİMETRİ, ASİMPTOT, BASİTLİK, ELMASİYE, ETOKRASİ, HASİSLİK, HİDRASİT, KAPASİTE, KASİDECİ, NASİPSİZ, OTOKRASİ, PASİFLİK, PASİNLER, PASİVİZE, PASİYANS, POLİASİT, TEOKRASİ, VASİSTAS, BRASİLİA

7 Harfli Kelimeler

ASİLLİK, ASİMİLE, ASİSTAN, BASİRET, BASİTÇE, BORASİT, FASİKÜL, HASİYET, KASİYER, LEASİNG, MERASİM, MUHASİP, MÜMASİL, MÜNASİP, NASİHAT, NASİPLİ, PASİFİK, VASİLİK, VASİYET

6 Harfli Kelimeler

ASİLİK, FASİLE, HAMASİ, KASİDE, KIYASİ, KLASİK, MASİKO, SİYASİ

5 Harfli Kelimeler

ASİDE, ASİST, BASİL, BASİT, DASİT, ESASİ, FASİH, FASİT, GASİL, HASİS, KASİS, MASİF, NASİP, NASİR, PASİF, YASİN

4 Harfli Kelimeler

ASİL, ASİT, ŞASİ, VASİ

3 Harfli Kelimeler

ASİ


Kelime bulma makinesi

A S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ASİ, İSA

2 Harfli Kelimeler

AS, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BASİTLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Basitleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

BASİTLEŞTİRİLME

 1. [isim] Basitleştirilmek işi

KLASİKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Klasik duruma getirmek

BASİTLEŞEBİLME

 1. [isim] Basitleşebilmek işi

PASİFLEŞTİRMEK

 1. [-i] Etkisiz duruma getirmek

KIRTASİYECİLİK

 1. [isim] Kırtasiyecinin yaptığı iş
 2. Bürokrasi

KAPASİTESİZLİK

 1. [isim] Kapasitesiz olma durumu

BASİTLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gereksiz ayrıntılardan arıtarak sade duruma getirmek

KLASİKLEŞTİRME

 1. [isim] Klasikleştirmek işi

BASİRETSİZLİK

 1. [isim] Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüden yoksun olma

BAŞASİSTANLIK

 1. [isim] Başasistan olma durumu
 2. Başasistanın görevi

PASİFLEŞTİRME

 1. [isim] Pasifleştirmek işi

BASİTLEŞTİRME

 1. [isim] Basitleştirmek işi

LİSANIMÜNASİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslup

KLASİKLEŞMEK

 1. [nsz] Herhangi bir sanat, sanatçı, eser klasik duruma gelmek, zamana karşı değerini yitirmemek
 2. Alışılmış durumda kalmak, bir yenilik, özellik getirmemek

EKSTRASİSTOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp ve damarlarda normal iki kasılma arasında oluşan fazladan kasılma

BASİRETLİLİK

 1. [isim] Basiretli olma durumu

NEOKLASİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sembolizme karşı XX. yüzyılın başında ortaya çıkan klasik üslubu canlandırmaya yönelik edebî akım
 2. Avrupa ve Amerika'da XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski Yunan üslup ve tezyinatını geniş ölçüde kullanan mimari

NASİHATÇİLİK

 1. [isim] Nasihatçinin işi

ASİMİLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özümleme
 2. Benzeşme
 3. Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü