İçinde ağlama olan 8 harfli 7 kelime var. İçerisinde AĞLAMA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ağlama olan kelimeler listesine ya da Sonu ağlama ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A A A L M Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

AĞLAMA

4 Harfli Kelimeler

AĞMA, ALMA, AMAL, LAMA, MALA

3 Harfli Kelimeler

AĞA, ALA, AMA, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AĞ, AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YAĞLAMAK

 1. [-i] Yağ sürmek
 2. Sürtünen iki yüzey arasına, kaymayı kolaylaştırmak için yağlı bir madde sürmek
 3. Dalkavukça övmek, yağ çekmek

BAĞLAMAK

 1. [-i] Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak
  • "Gemiyi iskeleye bağlamak."
 2. Düğümlemek
  • "İpi ipe bağlamak."
 3. [-i] Yara ilaç koyup bezle sarmak
  • "Yarayı bağlamak."
 4. [-i] Denk yapmak, paket yapmak
  • "Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."
 5. [nsz] Oluşmak, tutmak, meydana gelmek
  • "Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı / Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 6. Bir iş veya kimse için ayırmak, tahsis etmek
  • "Birine haftalık bağlamak."
 7. Anlaşma yapmak
  • "İşleri sözleşmeye bağlamak."
 8. [-i] Uyulması zorunlu olmak
  • "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." (Anayasa)
 9. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak
  • "Bu iş beni çok bağladı."
 10. [-i] Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak
 11. [-i] Geçişi engellemek
  • "Bütün yolları bağlamışlar."
 12. [-i] Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek
 13. [-i] Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek
 14. Gönlünü kazanmak
  • "Bu davranışınız beni size bağladı."
 15. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak
 16. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
  • "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?" (Reşat Nuri Güntekin)

SAĞLAMAK

 1. [-i] Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek
  • "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık." (Haldun Taner)
 2. Elde etmek, sahip olmak
  • "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti." (Yaşar Nabi Nayır)
 3. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak

DAĞLAMAK

 1. [-i] Kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak
 2. Akan kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerini kızdırılmış bir metal araçla yakmak
  • "Kızgın maşa demirini al da kollarını dağla dese dağlayacakmışım." (Osman Cemal Kaygılı)
 3. Çok sıcak, soğuk veya acı, bir şey, yakmak
  • "Soğuk yüzünü dağladı. Biber ağzını dağladı."
 4. Acısı yüreğine işlemek

ZAĞLAMAK

 1. [-i] Bileylemek

AĞLAMALI

 1. [sıfat] Ağlayacak gibi olan
  • "O içeride kızı dövüyor, biz burada ağlamalı oluyoruz." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Acıma duygusu uyandıracak durumda olan

ÇAĞLAMAK

 1. [nsz] Su, köpürerek ve ses çıkararak coşkun bir biçimde akmak
  • "Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden." (Ömer Bedrettin Uşaklı)
 2. Coşmak
  • "Musiki, gönüllerin hüzünleriyle zevklerinin birleştiği sınırda çağlayan sesleridir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü