İçinde S olan 4 harfli 310 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ESER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
  • "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "İdare dizginlerini eline aldığından beri burada artık ne kan kavgalarından, ne dağ eşkıyalığından kabadayılığından eser kalmamıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yayın, kitap, yapıt
  • "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 3. İz, işaret, im
  • "Buralarda sudan eser yok."
 4. Soyut kavramlarda belirti
  • "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu." (Haldun Taner)

SAKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
 2. Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse

SÜRE

 1. [isim] Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
  • "Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız." (Turan Oflazoğlu)

SERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
  • "Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi
  • "Fabrika seri imalata başlayınca fiyatlar düştü."

SOFU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)

ASIK

 1. [sıfat] Somurtkan
 2. Asılı

SAKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse

SALA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua
  • "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi." (Yahya Kemal Beyatlı)

STOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
  • "Pencerelere stor perdeleri çekilmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

TOST

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] İçine peynir, sucuk vb. konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek

YEİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
  • "Seni bu derece derin bir ıstıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir?" (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "Bu kelimeyi işitince derin bir yeis, anlatılmaz bir elem duyarım." (Ömer Seyfettin)
  • "Omuzları bir ihtiyar gibi çökmüş, sesi yeise bürünmüş, kendi kendine söyleniyordu." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şimdi bu ümidin boşa çıktığını anlayınca birden yeise kapıldı." (Refik Halit Karay)

STEP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bozkır
  • "Steplerde akşam güzel ve korkunçtur." (Halide Edip Adıvar)

TASA

 1. [isim] Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam
  • "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sonra, dedim, bunun tasası sana mı düştü?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu

SASI

 1. [sıfat] Küf ve çürük gibi kokan
 2. Kokuşmuş
 3. Tatsız

SMAÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt (II)
 2. Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe sepete geçirme

SÖKE
...
HARS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tarla sürme
 2. Kültür

STAR

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız

DİSK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
 2. Gramofon plağı
 3. Omurları birbirine birleştiren ana madde
 4. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
  • "Eksantpil diski."

SAÇI

 1. [isim] Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler
 2. Düğün armağanı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü