İçinde S olan 4 harfli 310 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SIMA

 1. [isim] Sımak durumu veya biçimi

BURS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para
  • "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor." (Necati Cumalı)
 2. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri

ORSA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
 2. Geminin rüzgâr alan yanı, rüzgâr üstü, boca veya rüzgâr altı karşıtı
 3. Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi
  • "Orsa! diye bağırmasıyla dümeni basması bir oldu." (Halikarnas Balıkçısı)

OTSU

 1. [sıfat] Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul

ESİK

 1. [isim] Çukur yer

KİLS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kireç taşı

SIĞA

 1. [isim] Kapasite

USÇU

 1. Akılcı
 2. Aklını kullanmasını bilen

VALS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı besteciler tarafından yalnızca çalınmak için hazırlanmış beste türü
  • "Bu tatlı gidişlerinde Selanik'te vals etmeyi de öğrenmişti." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir tür salon dansı
 3. Bu dansın müziği
  • "Vals çalınırsa dördüncü dansı bir ihtiyara lütfeder misiniz?" (Halide Edip Adıvar)

SENT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Doların yüzde biri değerinde para birimi

LENS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek, kontak lens
 2. Mercek

SANI

 1. [isim] Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap
  • "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?" (Nurullah ataç)

SERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
  • "Sert tahta."
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  • "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor." (Tarık Buğra)
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı
  • "Sert iklim. Sert hava."
 4. Güçlü kuvvetli
  • "Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı
  • "Sert şarap. Sert tütün."
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  • "Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  • "... sarardı, dudakları titredi ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu." (Halide Edip Adıvar)
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
  • "Sert ses."
  • "Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 9. Titizlikle uygulanan, sıkı
  • "Sert bir yönetim."
 10. Ötümsüz

SKİF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı

SUAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Soru
  • "Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk'e bir sual sormuştum." (Falih Rıfkı Atay)

ASMA

 1. [isim] Asmak işi
 2. [sıfat] Asılmış, asılı
  • "Mahallenin bütün çocukları sıra ile bu asma salıncakta sallanıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

ASAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sinir
  • "Bu büyük ıstırap asabına uyuşukluk getirdi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

SÜLF

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Kükürt

ANÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç

AKİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
  • "İkide birde barutla infilak akisleri geliyordu." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi
  • "Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin / Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki
 4. Evirtim
 5. Evirme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü