İçinde B olan 3 harfli 57 kelime var. İçerisinde B harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında B harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BOT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Küçük gemi
  • "Şu botta bu kadar er var, içlerinde gözüm bir seni tuttu." (Haldun Taner)
 2. Ağaç, plastik veya kauçuktan yapılmış küçük sandal

TAB

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mizaç, huy, tabiat, karakter

BOR

 1. [sıfat] İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak

BÜZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Künk

BAR

 1. [isim] Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu
  • "Hançer barı."
  • "Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var / Atamızdan yâdigâr bizde ata barı var" (Halk türküsü)

BAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kapı
 2. Kitaplarda bölüm, başlık
 3. Konu, husus
  • "Bir tanesi nedamet babında spikerin bize dediklerini bir daha tekrarladı." (Haldun Taner)
 4. Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri

BAT

 1. [isim] Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz

BİT

 1. [isim] Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
  • "Baş biti. Vücut biti. Tavuk biti. Ağaç biti. Çiçek biti."
  • "Fakat geçim durumunu az çok düzene sokmuş ve biti kanlanmışlar için rütbe ve şeref, paranın da üstündedir." (Reşat Nuri Güntekin)

BÖN

 1. [sıfat] Budala, saf, avanak, ahmak
  • "Genç adam çirkin hatta biraz bön." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Söyleyecek söz bulamıyor, bön bön ihtiyar Rum'un yüzüne bakıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

BOP

 1. [isim] Poker oyununda, oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar
 2. Ortadaki miktar kadar oyuna katılma sözü

ABU

 1. [ünlem] Şaşma ve korku bildiren bir söz
  • "Abu, neler oluyormuş!"

BİS
...
BEL

 1. [isim] İşaret

BAĞ

 1. [isim] Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne
  • "Ayakkabının bağı çözüldü."
 2. Sargı
  • "Yaramın bağını değiştireceğim."
 3. Bağlam, deste, demet
  • "Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz."
 4. İlgi, ilişki, rabıta
  • "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." (Anayasa)
 5. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti
  • "Eklem bağı, asıcı bağ."
 6. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm
 7. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret

BİN

 1. [isim] Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
  • "Rıfat Paşa gibi terbiyeli bir zat bile bin dereden su getirir, harp siyasetimizi methederdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Gündüzki o tatlı eğlentiler şimdi fitil fitil burnumdan gelmeye başladığı için bugün buralara geldiğime bin pişman oluyordum." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Nihayet bin zahmetle iki ayağımın üstüne kalkabildim." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı
  • "Ali Çavuş'un hiddeti daha ziyadeleşti. Küfrün bini bir paraya." (Nabizade Nazım)
 3. [sıfat] On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
 4. [sıfat] Pek çok, çok sayıda
  • "Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı." (Refik Halit Karay)

BOK

 1. [isim] Dışkı
 2. Güç durum
  • "Boka batmak. Boka düşmek."
 3. [sıfat] Hor görülen, tiksinilen
  • "Bırak şu bok herifi."

BÜK

 1. [isim] Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
 2. Böğürtlen
 3. Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar
 4. Dönemeç

BAÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu'nda gümrük vergisi
  • "Sirkeci'de 'oh' diye gözlerini açtı, şehrin ta göbeğinde bacını verdiği köprüyü yavaş yavaş geçti." (Ömer Seyfettin)
 2. Zorla alınan para, haraç
  • "Galata'da baç alınan evler bir gece içinde istiklallerini ilan ederek en meşhur hamilerini kovmuşlardı." (Ömer Seyfettin)

BEŞ

 1. [isim] Dörtten sonra gelen sayının adı
  • "Doktorun oğlu imtihansız geçmek değil, ağzı ile kuş tutsa bile beş para etmez." (Asaf Halet Çelebi)
 2. Bu sayıyı gösteren 5, V rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dörtten bir artık
 4. İlkokul
  • "Biz okumadık. Beşi bitirdik; gazete, mektup okumasını söküp meramımızı anlatacak kadar..." (Tarık Dursun K)

BUT

 1. [isim] İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü
 2. Hayvanların, arka bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü
  • "Kimi azık torbasını, kimi yanındakinin kaba budunu yastık yapmıştı kafasına." (Reşat Enis)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü