İçinde ür olan 1269 kelime var. İçerisinde ÜR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ür olan kelimeler listesine ya da Sonu ür ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÖBÜRLENEBİLMEK, BÖLÜŞTÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK, BÜZÜŞTÜREBİLMEK, ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK, ÇÖZÜNDÜREBİLMEK, KLORÜRLENDİRMEK, KLORÜRLEŞTİRMEK, KÖMÜRLEŞTİRİLME, KÜRDİLİHİCAZKAR, KÜRESELLEŞTİRME, SÖMÜRGELEŞTİRME, TÜRKÇELEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

BAŞMÜRETTİPLİK, BÖBÜRLENEBİLME, BÖLÜŞTÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜVERME, BÜZÜŞTÜREBİLME, ÇÖZDÜRÜLEBİLME, ÇÖZÜNDÜREBİLME, ÇÜRÜTÜLEBİLMEK, DÜRTELEYİCİLİK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, HÜRRİYETPERVER, HÜRRİYETSİZLİK, KARİKATÜRCÜLÜK, KLORÜRLENDİRME, KLORÜRLEŞTİRME, KÖMÜRLEŞTİRMEK, MİNYATÜRLEŞMEK, MÜREKKEPLENMEK, MÜRÜVVETSİZLİK, NÖROŞİRÜRJİYEN, ÖZGÜRLEŞTİRMEK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, SERMÜRETTİPLİK, SÜRATLENDİRMEK, SÜRDÜRÜMLENMEK, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLEYİCİLİK, TÜRKÇELEŞTİRME, TÜRKÜLEŞTİRMEK, YÜREKLENDİRİCİ, YÜREKLENDİRMEK, ZÜRRİYETSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

ADEDİMÜRETTEP, BÖLDÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜLMEK, BÜKTÜREBİLMEK, BÜZÜŞTÜRÜLMEK, CADISÜPÜRGESİ, ÇÖZDÜREBİLMEK, ÇÖZÜNDÜRÜLMEK, ÇÜRÜTÜLEBİLME, DÖNÜŞTÜRÜLMEK, DÜŞÜNDÜRMELİK, ENFRASTRÜKTÜR, GÖRÜŞTÜRÜLMEK, GÜREŞTİRİLMEK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HÜRRİYETÇİLİK, KONFİGÜRASYON, KÖMÜRLEŞTİRİŞ, KÖMÜRLEŞTİRME, KÖTÜRÜMLEŞMEK, KÜKÜRTDİOKSİT, KÜRESELLEŞMEK, MİNYATÜRCÜLÜK, MİNYATÜRLEŞME, MUHAYYERKÜRDİ, MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÖZGÜRLEŞTİRME, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, SOSYOKÜLTÜREL, SÖMÜRGELEŞMEK, STRÜKTÜRALİST, STRÜKTÜRALİZM, SÜRATLENDİRME, SÜRDÜRÜMLEMEK, SÜRDÜRÜMLENME, SÜREĞENLEŞMEK, SÜRNATÜRALİST, SÜRNATÜRALİZM Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ATATÜRKÇÜLÜK, BÖĞÜREBİLMEK, BÖĞÜRTLENLİK, BÖĞÜRÜVERMEK, BÖLDÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜLME, BÜKTÜREBİLME, BÜRÜNEBİLMEK, BÜRÜNÜVERMEK, BÜRÜYEBİLMEK, BÜZÜŞTÜRÜLME, CANIYÜREKTEN, ÇÖZDÜREBİLME, ÇÖZÜNDÜRÜLME, ÇÜRÜTEBİLMEK, ÇÜRÜTÜVERMEK, ÇÜRÜYÜVERMEK, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖVDÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞTÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTMEK, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜŞTÜRÜLME, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMBÜRDETMEK, GÜRBÜZLEŞMEK, GÜREŞTİRİLME, GÜRGENGİLLER, GÜRLEŞTİRMEK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜSÜZCE, HOLOTÜRİTLER, HÜRMETKARANE, HÜRMETSİZLİK, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, KARİKATÜRLÜK, KÖTÜRÜMLEŞME, KÜKÜRTLENMEK, KÜLTÜRLENMEK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ARABANKÜRDİ, AVANTÜRİYER, BAŞMÜDÜRLÜK, BAŞMÜRETTİP, BÖBÜRLENMEK, BÖĞÜREBİLME, BÖĞÜRÜVERME, BÖLDÜRÜLMEK, BÖLÜŞTÜRMEK, BÖLÜŞTÜRÜCÜ, BÜCÜRLEŞMEK, BÜKTÜRÜLMEK, BÜRÜNEBİLME, BÜRÜNÜVERME, BÜRÜYEBİLME, BÜZDÜRÜLMEK, BÜZÜŞTÜRMEK, CÜRETKARLIK, CÜRETLENMEK, CÜRMÜMEŞHUT, ÇÖKTÜRÜLMEK, ÇÖZDÜRÜLMEK, ÇÖZÜNDÜRMEK, ÇÜRÜTEBİLME, ÇÜRÜTÜVERME, ÇÜRÜYÜVERME, DÖNDÜRÜLMEK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÖVDÜRTÜLME, DÖVDÜRÜLMEK, DÖVÜŞTÜRMEK, DÜRTELEYİCİ, DÜRTÜKLEMEK, DÜRTÜŞLEMEK, DÜRTÜŞTÜRME, DÜŞÜNDÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTME, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, EPİKÜRCÜLÜK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AVANTÜRİYE, BÖBÜRLENİŞ, BÖBÜRLENME, BÖLDÜRTMEK, BÖLDÜRÜLME, BÖLÜŞTÜRME, BÖRTTÜRMEK, BÜCÜRLEŞME, BÜKTÜRÜLME, BÜROKRATİK, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZDÜRÜLME, BÜZÜŞTÜRME, CÜRETLENME, ÇÖKTÜRÜLME, ÇÖZDÜRÜLME, ÇÖZÜNDÜRME, ÇÖZÜNÜRLÜK, ÇÜRÜTÜLMEK, DÖNDÜRÜLME, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÖVDÜRTMEK, DÖVDÜRÜLME, DÖVÜŞTÜRME, DÜNÜRCÜLÜK, DÜRTELEMEK, DÜRTÜKLEME, DÜRTÜŞLEME, DÜRÜMLEMEK, DÜŞÜNDÜRME, DÜŞÜNÜRLÜK, DÜŞÜRÜLMEK, ENVAİTÜRLÜ, FİGÜRANLIK, FİGÜRASYON, FÜTÜROLOJİ, GARNİTÜRLÜ, GÖÇÜRÜLMEK, GÖMÜLDÜRÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ACEMKÜRDİ, ATATÜRKÇÜ, BÖĞÜRTLEN, BÖĞÜRTMEK, BÖLDÜRMEK, BÖLDÜRTME, BÖRTTÜRME, BÜKTÜRMEK, BÜROKRASİ, BÜZDÜRMEK, ÇALAKÜREK, ÇÖĞDÜRMEK, ÇÖKTÜRMEK, ÇÖZDÜRMEK, ÇÜRÜTÜLME, ÇÜRÜTÜLÜŞ, DÖKTÜRMEK, DÖNDÜRMEK, DÖVDÜRMEK, DÖVDÜRTME, DÜRTELEME, DÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞMEK, DÜRÜMLEME, DÜRÜSTLÜK, DÜŞÜRTMEK, DÜŞÜRÜLME, FİGÜRATİF, FÜTÜROLOG, GLİKOZÜRİ, GÖÇÜRTMEK, GÖÇÜRÜLME, GÖKTÜRKÇE, GÖRDÜRMEK, GÖRDÜRTME, GÖRÜNÜRDE, GÖTÜRTMEK, GÖTÜRÜLME, GÖTÜRÜMLÜ, GÜLDÜRMEK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

BAŞMÜDÜR, BİSÜLFÜR, BOZYÜRÜK, BÖĞÜRMEK, BÖĞÜRTME, BÖLDÜRME, BROMÜRLÜ, BÜCÜRLÜK, BÜKTÜRME, BÜRGÜSÜZ, BÜROKRAT, BÜRÜMCEK, BÜRÜMCÜK, BÜRÜMÇEK, BÜRÜNMEK, BÜZDÜRME, CÜRETKAR, CÜRETSİZ, ÇÖĞDÜRME, ÇÖKTÜRME, ÇÖZDÜRME, ÇÜKÜNDÜR, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, ÇÜRÜTMEK, DÖKTÜRME, DÖNDÜRME, DÖNDÜRÜŞ, DÖVDÜRME, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, DÜRBÜNLÜ, DÜRTÜLME, DÜRTÜŞME, DÜRÜLMEK, DÜŞÜRMEK, DÜŞÜRTME, EPİKÜRCÜ, ERGÜRMEK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARMATÜR, AVANTÜR, BÖBÜRTÜ, BÖĞÜRME, BÖĞÜRTÜ, BÖĞÜRÜŞ, BÜRGÜLÜ, BÜRUDET, BÜRÜMEK, BÜRÜNME, BÜRÜNÜŞ, BÜRÜYÜŞ, CÜRETLİ, ÇÖĞÜRCÜ, ÇÜRÜKLÜ, ÇÜRÜMEK, ÇÜRÜTME, ÇÜRÜTÜŞ, ÇÜRÜYÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜRMECE, DÜRTMEK, DÜRÜLME, DÜRÜLÜŞ, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜRME, DÜŞÜRÜM, DÜŞÜRÜŞ, DÜTTÜRÜ, ERGÜRME, FİGÜRAN, FİGÜRLÜ, FİKSTÜR, GÖÇÜRME, GÖKTÜRK, GÖRÜNÜR, GÖTÜRME, GÖTÜRÜM, GÖTÜRÜŞ, GÜBÜRCÜ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABSÜRT, BORDÜR, BROMÜR, BROŞÜR, BÜRÜLÜ, BÜRÜME, ÇÜRÜME, DÜRBÜN, DÜRMEK, DÜRTME, DÜRTÜŞ, DÜRÜLÜ, DÜRÜST, DÜRÜŞT, FLORÜR, GÖTÜRÜ, GRAVÜR, GÜRBÜZ, GÜRGEN, GÜRLEK, GÜRLÜK, HIRGÜR, HİDRÜR, HÜRLÜK, HÜRMET, İYODÜR, KARBÜR, KLORÜR, KÜKÜRT, KÜLTÜR, KÜRASO, KÜRDAN, KÜREME, KÜREVİ, KÜRKAS, KÜRKÇÜ, KÜRKLÜ, KÜRTAJ, KÜRTÇE, KÜRTÜN Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, BÖBÜR, BÖĞÜR, BÜCÜR, BÜRGÜ, BÜRÜK, BÜRÜM, CÜRET, CÜRUF, CÜRÜM, ÇÖĞÜR, ÇÜKÜR, ÇÜRÜK, DÜNÜR, DÜRME, DÜRTÜ, DÜRÜM, DÜRZİ, DÜRZÜ, EĞMÜR, EKÜRİ, FİGÜR, GÜBÜR, GÜPÜR, GÜRCÜ, GÜREŞ, GÜRSU, GÜRUH, GÜRÜN, HÜRLE, HÜRYA, KÖMÜR, KUPÜR, KÜFÜR, KÜRAR, KÜRDİ, KÜREK, KÜRİT, KÜRSÜ, LÖPÜR Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BÜRO, DÜRÜ, FÜRS, FÜRU, GÜRE, GÜRZ, JÜRİ, KÜRE, KÜRK, KÜRT, MÜRT, ÖBÜR, ÖĞÜR, ÖMÜR, ÖŞÜR, ÖZÜR, PÜRE, SÜRÇ, SÜRE, SÜRÜ, TÜRE, TÜRK, ÜRAT, ÜREM, ÜRKÜ, ÜRÜN

3 Harfli Kelimeler

GÜR, HÜR, KÜR, PÜR, TÜR, ÜRE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BÜZÜŞTÜREBİLMEK

 1. [nsz] Büzüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

KÖMÜRLEŞTİRİLME

 1. [isim] Kömürleştirilmek işi

ÇÖZÜNDÜREBİLMEK

 1. [-i] Çözündürme imkânı veya olasılığı bulunmak

KÜRDİLİHİCAZKAR
...
BÖBÜRLENEBİLMEK

 1. [nsz] Böbürlenme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Çözdürülme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÖLÜŞTÜREBİLMEK

 1. [-i] Bölüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

KLORÜRLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir organik moleküle, hidroksil OH grubu yerine klorür Cl getirmek

TÜRKÇELEŞTİRMEK
...
BÖLÜŞTÜRÜVERMEK

 1. [-i] Çabucak bölüştürmek

KÜRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Küreselleştirmek işi

KLORÜRLENDİRMEK

 1. [-i] Klorla birleştirmek, klorüre dönüştürmek

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

BÖLÜŞTÜRÜVERME

 1. [isim] Bölüştürüvermek işi

SÜRÜKLEYİCİLİK

 1. [isim] Sürükleyici olma durumu

YÜREKLENDİRMEK

 1. [-i] Birine yüreklilik, cesaret vermek

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

SERMÜRETTİPLİK

 1. [isim] Başdizgicilik

MİNYATÜRLEŞMEK

 1. [nsz] Minyatür duruma gelmek

YÜREKLENDİRİCİ

 1. [isim] Yüreklendiren, cesaret veren kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü