İçinde ür olan 1542 kelime var. İçerisinde ÜR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ür olan kelimeler listesine ya da Sonu ür ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÖBÜRLENEBİLMEK, BÖLÜŞTÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK, BÜZÜŞTÜREBİLMEK, ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK, ÇÖZÜNDÜREBİLMEK, DÖVÜŞTÜREBİLMEK, DÜŞÜNDÜREBİLMEK, GETİRGÖTÜRCÜLÜK, GÖRÜŞTÜREBİLMEK, KARİKATÜRİSTLİK, KLORÜRLENDİRMEK, KLORÜRLEŞTİRMEK, KÖMÜRLEŞTİRİLME, KÜLTÜRSÜZLEŞMEK, KÜRDİLİHİCAZKAR, KÜRESELLEŞTİRME, ÖZGÜRLEŞEBİLMEK, SANSÜRLEYEBİLME, SÖMÜRGELEŞTİRME, SÖNDÜRÜLEBİLMEK, SÜRDÜRÜLEBİLMEK, SÜREĞENLEŞTİRME, SÜREKLİLEŞTİRME, SÜRÜKLENEBİLMEK, SÜRÜKLEYEBİLMEK, TÜRDEŞLEŞTİRMEK, TÜRKÇELEŞTİRMEK, TÜRKLEŞTİRİLMEK, TÜRKÜLEŞTİRİLME

14 Harfli Kelimeler

BAŞMÜRETTİPLİK, BÖBÜRLENEBİLME, BÖLÜŞTÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜVERME, BÜROKRATLAŞMAK, BÜZÜŞTÜREBİLME, ÇÖZDÜRÜLEBİLME, ÇÖZÜNDÜREBİLME, CÜRETLENDİRMEK, ÇÜRÜTÜLEBİLMEK, DÖVÜŞTÜREBİLME, DÜŞÜNDÜREBİLME, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, GÖRÜŞTÜREBİLME, HÜRRİYETPERVER, HÜRRİYETSİZLİK, KARİKATÜRCÜLÜK, KLORÜRLENDİRME, KLORÜRLEŞTİRME, KÖMÜRLEŞTİRMEK, KÜLTÜRSÜZLEŞME, MİNYATÜRLEŞMEK, MÜREKKEPLENMEK, MÜRÜVVETSİZLİK, NÖROŞİRÜRJİYEN, ÖZGÜRLEŞEBİLME, ÖZGÜRLEŞTİRMEK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, PÜRÜZLENDİRMEK, PÜSKÜRTEBİLMEK, SERMÜRETTİPLİK, SÖNDÜRÜLEBİLME, SÖZGÖTÜRMEZLİK, SÜRATLENDİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLME, SÜRDÜRÜMLENMEK, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLENEBİLME, SÜRÜKLEYEBİLME Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

ADEDİMÜRETTEP, BÖLDÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜLMEK, BÜKTÜREBİLMEK, BÜROKRATLAŞMA, BÜZÜŞTÜRÜLMEK, CADISÜPÜRGESİ, ÇÖZDÜREBİLMEK, ÇÖZÜNDÜRÜLMEK, CÜRETLENDİRME, ÇÜRÜTÜLEBİLME, DÖKTÜREBİLMEK, DÖNDÜREBİLMEK, DÖNÜŞTÜRÜLMEK, DÜŞÜNDÜRMELİK, ENFRASTRÜKTÜR, GÖRDÜREBİLMEK, GÖRÜŞTÜRÜLMEK, GÜLDÜREBİLMEK, GÜREŞTİRİLMEK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HÜRRİYETÇİLİK, KÖMÜRLEŞTİRİŞ, KÖMÜRLEŞTİRME, KONFİGÜRASYON, KÖTÜRÜMLEŞMEK, KÜKÜRTDİOKSİT, KÜRESELLEŞMEK, MİNYATÜRCÜLÜK, MİNYATÜRLEŞME, MUHAYYERKÜRDİ, MÜREKKEPÇİLİK, MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, ÖLDÜRTEBİLMEK, ÖZGÜRLEŞTİRME, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, PÜRÜZLENDİRME, PÜSKÜRTEBİLME, SÖMÜRGELEŞMEK Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ATATÜRKÇÜLÜK, BÖĞÜREBİLMEK, BÖĞÜRTLENLİK, BÖĞÜRÜVERMEK, BÖLDÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜLME, BÜKTÜREBİLME, BÜRÜNEBİLMEK, BÜRÜNÜVERMEK, BÜRÜYEBİLMEK, BÜZÜŞTÜRÜLME, CANIYÜREKTEN, ÇÖZDÜREBİLME, ÇÖZÜNDÜRÜLME, ÇÜRÜTEBİLMEK, ÇÜRÜTÜVERMEK, ÇÜRÜYÜVERMEK, DÖKTÜREBİLME, DÖNDÜREBİLME, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖVDÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞTÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTMEK, DÜŞÜREBİLMEK, DÜŞÜRTTÜRMEK, DÜŞÜRÜVERMEK, GETİRGÖTÜRCÜ, GÖRDÜREBİLME, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜŞTÜRÜLME, GÖTÜREBİLMEK, GÜLDÜREBİLME, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMBÜRDETMEK, GÜRBÜZLEŞMEK, GÜREŞEBİLMEK, GÜREŞTİRİLME, GÜRGENGİLLER, GÜRLEŞTİRMEK, GÜRÜLTÜCÜLÜK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ARABANKÜRDİ, AVANTÜRİYER, BAŞMÜDÜRLÜK, BAŞMÜRETTİP, BÖBÜRLENMEK, BÖĞÜREBİLME, BÖĞÜRÜVERME, BÖLDÜRÜLMEK, BÖLÜŞTÜRMEK, BÜCÜRLEŞMEK, BÜKTÜRÜLMEK, BÜRÜNDÜRMEK, BÜRÜNEBİLME, BÜRÜNÜVERME, BÜRÜYEBİLME, BÜRYANCILIK, BÜYÜTTÜRMEK, BÜZDÜRÜLMEK, BÜZÜŞTÜRMEK, ÇÖKTÜRÜLMEK, ÇÖZDÜRÜLMEK, ÇÖZÜNDÜRMEK, ÇÖZÜŞTÜRMEK, CÜRETKARLIK, CÜRETLENMEK, CÜRETSİZLİK, CÜRMÜMEŞHUT, ÇÜRÜTEBİLME, ÇÜRÜTÜVERME, ÇÜRÜYÜVERME, DÖNDÜRÜLMEK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÖVDÜRTÜLME, DÖVDÜRÜLMEK, DÖVÜŞTÜRMEK, DÜRTÜKLEMEK, DÜRTÜŞLEMEK, DÜRTÜŞTÜRME, DÜŞÜNDÜRMEK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AVANTÜRİYE, BÖBÜRLENİŞ, BÖBÜRLENME, BÖLDÜRTMEK, BÖLDÜRÜLME, BÖLÜŞTÜRME, BÖRTTÜRMEK, BÜCÜRLEŞME, BÜKTÜRÜLME, BÜROKRATİK, BÜRÜNDÜRME, BÜYÜTTÜRME, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZDÜRÜLME, BÜZÜŞTÜRME, ÇÖKTÜRTMEK, ÇÖKTÜRÜLME, ÇÖKTÜRÜLÜŞ, ÇÖZDÜRÜLME, ÇÖZÜNDÜRME, ÇÖZÜNÜRLÜK, ÇÖZÜŞTÜRME, CÜRETLENME, CÜRETLİLİK, CÜRETSİZCE, ÇÜRÜTÜLMEK, DÖKTÜRTMEK, DÖNDÜRTMEK, DÖNDÜRÜLME, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÖVDÜRTMEK, DÖVDÜRÜLME, DÖVÜŞTÜRME, DÜNÜRCÜLÜK, DÜREBİLMEK, DÜRTELEMEK, DÜRTÜKLEME, DÜRTÜŞLEME, DÜRÜMCÜLÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABSÜRDİZM, ABSÜRTLÜK, ACEMKÜRDİ, ATATÜRKÇÜ, BÖĞÜRTLEN, BÖĞÜRTMEK, BÖLDÜRMEK, BÖLDÜRTME, BÖRTTÜRME, BÜKTÜRMEK, BÜROKRASİ, BÜZDÜRMEK, ÇALAKÜREK, ÇÖĞDÜRMEK, ÇÖKTÜRMEK, ÇÖKTÜRTME, ÇÖZDÜRMEK, CÜRETLİCE, ÇÜRÜTÜLME, ÇÜRÜTÜLÜŞ, DÖKTÜRMEK, DÖKTÜRTME, DÖNDÜRMEK, DÖNDÜRTME, DÖVDÜRMEK, DÖVDÜRTME, DÜREBİLME, DÜRTELEME, DÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞMEK, DÜRÜMLEME, DÜRÜSTLÜK, DÜŞÜRTMEK, DÜŞÜRÜLME, DÜZDÜRMEK, FİGÜRATİF, FÜTÜROLOG, GLİKOZÜRİ, GÖÇÜRTMEK, GÖÇÜRÜLME Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

BAŞMÜDÜR, BİSÜLFÜR, BÖĞÜRMEK, BÖĞÜRTME, BÖLDÜRME, BOZYÜRÜK, BROMÜRLÜ, BÜCÜRLÜK, BÜKTÜRME, BÜRGÜSÜZ, BÜROKRAT, BÜRÜKSÜZ, BÜRÜMCEK, BÜRÜMÇEK, BÜRÜMCÜK, BÜRÜNMEK, BÜRYANCI, BÜZDÜRME, ÇÖĞDÜRME, ÇÖKTÜRME, ÇÖZDÜRME, ÇÜKÜNDÜR, CÜRETKAR, CÜRETSİZ, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, ÇÜRÜTMEK, DÖKTÜRME, DÖKTÜRÜŞ, DÖNDÜRME, DÖNDÜRÜŞ, DÖVDÜRME, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, DÜRBÜNLÜ, DÜRTÜLME, DÜRTÜŞME, DÜRÜLMEK, DÜŞÜRMEK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARMATÜR, ATATÜRK, AVANTÜR, BÖBÜRTÜ, BÖĞÜRME, BÖĞÜRTÜ, BÖĞÜRÜŞ, BÜRGÜLÜ, BÜRUDET, BÜRÜKLÜ, BÜRÜMEK, BÜRÜNME, BÜRÜNÜŞ, BÜRÜYÜŞ, BÜYÜREK, ÇÖĞÜRCÜ, CÜRETLİ, ÇÜRÜKLÜ, ÇÜRÜMEK, ÇÜRÜTME, ÇÜRÜTÜŞ, ÇÜRÜYÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜRMECE, DÜRTMEK, DÜRÜLME, DÜRÜLÜŞ, DÜRÜMCÜ, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜRME, DÜŞÜRÜM, DÜŞÜRÜŞ, DÜTTÜRÜ, ERGÜRME, FİGÜRAN, FİGÜRLÜ, FİKSTÜR, GÖÇÜRME, GÖKTÜRK, GÖRÜNÜR Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABSÜRT, AZOTÜR, BORDÜR, BROMÜR, BROŞÜR, BÜRÜLÜ, BÜRÜME, BÜRYAN, CÜMBÜR, ÇÜRÜME, DÜRBÜN, DÜRMEK, DÜRTME, DÜRTÜŞ, DÜRÜLÜ, DÜRÜST, DÜRÜŞT, FİSSÜR, FLORÜR, GÖTÜRÜ, GRAVÜR, GÜRBÜZ, GÜRGEN, GÜRLEK, GÜRLÜK, HİDRÜR, HIRGÜR, HÜRLÜK, HÜRMET, İYODÜR, KARBÜR, KLORÜR, KÜKÜRT, KÜLTÜR, KÜRASO, KÜRDAN, KÜREME, KÜREVİ, KÜRKAS, KÜRKÇÜ Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, BÖBÜR, BÖĞÜR, BÜCÜR, BÜRGÜ, BÜRÜK, BÜRÜN, ÇÖĞÜR, ÇÜKÜR, CÜRET, CÜRUF, ÇÜRÜK, CÜRÜM, DÜNÜR, DÜRME, DÜRTÜ, DÜRÜM, DÜRZİ, DÜRZÜ, EĞMÜR, EKÜRİ, FİGÜR, GÜBÜR, GÜPÜR, GÜRCÜ, GÜREŞ, GÜRSU, GÜRUH, GÜRÜN, HÜRLE, HÜRYA, KÖMÜR, KÜFÜR, KUPÜR, KÜRAR, KÜRDİ, KÜREK, KÜRİT, KÜRSÜ, KÜTÜR Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BÜRO, DÜRÜ, FÜRS, FÜRU, GÜRE, GÜRZ, JÜRİ, KÜRE, KÜRK, KÜRT, MÜRT, ÖBÜR, ÖĞÜR, ÖMÜR, ÖŞÜR, ÖZÜR, PÜRE, SÜRE, SÜRÜ, TÜRE, TÜRK, ÜRAT, ÜREM, ÜRKÜ, ÜRÜN, YÜRÜ

3 Harfli Kelimeler

GÜR, HÜR, KÜR, PÜR, TÜR, ÜRE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KÜRDİLİHİCAZKAR
...
BÜZÜŞTÜREBİLMEK

  1. [nsz] Büzüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÖZGÜRLEŞEBİLMEK
...
KARİKATÜRİSTLİK
...
SANSÜRLEYEBİLME
...
BÖLÜŞTÜRÜVERMEK

  1. [-i] Çabucak bölüştürmek

KLORÜRLENDİRMEK

  1. [-i] Klorla birleştirmek, klorüre dönüştürmek

DÜŞÜNDÜREBİLMEK
...
SÜREKLİLEŞTİRME
...
SÖMÜRGELEŞTİRME

  1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
    • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

ÇÖZÜNDÜREBİLMEK

  1. [-i] Çözündürme imkânı veya olasılığı bulunmak

SÜRÜKLENEBİLMEK
...
BÖLÜŞTÜREBİLMEK

  1. [-i] Bölüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

KÜLTÜRSÜZLEŞMEK
...
SÖNDÜRÜLEBİLMEK
...
GETİRGÖTÜRCÜLÜK
...
KÜRESELLEŞTİRME

  1. [isim] Küreselleştirmek işi

KÖMÜRLEŞTİRİLME

  1. [isim] Kömürleştirilmek işi

SÜREĞENLEŞTİRME
...
DÖVÜŞTÜREBİLMEK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü