İçinde üc olan 214 kelime var. İçerisinde ÜC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üc olan kelimeler listesine ya da Sonu üc ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, ÜCRETLENDİRMEK, ZÜCCACİYECİLİK

13 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜLÜK, MÜCADELECİLİK, MÜCEVHERCİLİK, ÜCRETLENDİRME, YÜCELTEBİLMEK

12 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜ, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, HORGÖRÜCÜLÜK, HOŞGÖRÜCÜLÜK, MÜCELLİTHANE, RUHUMÜCERRET, TABİATÜSTÜCÜ, TÜCCARLAŞMAK, VAHDETİVÜCUT, YÜCELEBİLMEK, YÜCELTEBİLME

11 Harfli Kelimeler

BÜCÜRLEŞMEK, CÜCÜKLENMEK, DENEYÜSTÜCÜ, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÜCENDİRMEK, GÜCENMİŞLİK, MÜCELLİTLİK, MÜCERRETLİK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, SÖMÜRÜCÜLÜK, TÜCCARLAŞMA, ÜCRETSİZLİK, ÜRKÜTÜCÜLÜK, YÜCELEBİLME, YÜCELTİLMEK, YÜRÜTÜCÜLÜK, ZÜCCACİYECİ

10 Harfli Kelimeler

BÜCÜRLEŞME, CÜCELEŞMEK, CÜCÜKLENME, DOĞAÜSTÜCÜ, GÖRGÜCÜLÜK, GÜCENDİRME, GÜCENİKLİK, GÜCENİLMEK, GÜCÜMSEMEK, KÖPRÜCÜLÜK, KÖTÜCÜLLÜK, MÜCADELECİ, MÜCAHİTLİK, MÜCEVHERAT, MÜCEVHERCİ, MÜCEVHERLİ, ÖĞÜTÜCÜLÜK, PÜSKÜRTÜCÜ, SÖVGÜCÜLÜK, SÜPRÜNTÜCÜ, TÜRKÜCÜLÜK, ÜCRETLİLİK, YÜCELENMEK, YÜCELTİLİŞ, YÜCELTİLME

9 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜCE, BÖLÜCÜLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, CÜCELEŞME, GÖĞÜSLÜCE, GÖMÜCÜLÜK, GÖNÜLLÜCE, GÖRGÜLÜCE, GÖRÜCÜLÜK, GÖRÜNGÜCÜ, GÜCENİLME, GÜCÜMSEME, GÜDÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜ, GÜNÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜCÜ, HORGÖRÜCÜ, HOŞGÖRÜCÜ, MÜCRİMLİK, ÖRGÜCÜLÜK, ÖVGÜCÜLÜK, ÖYKÜCÜLÜK, SÖKTÜRÜCÜ, SÖNDÜRÜCÜ, SÖVÜCÜLÜK, SÜRÜCÜLÜK, TÜCCARLIK, ÜLKÜCÜLÜK, YÜCELENME, YÜCELTMEK, YÜZÜCÜLÜK, ZÜCCACİYE

8 Harfli Kelimeler

BÜCÜRLÜK, DÜŞÜNÜCÜ, FÜCCETEN, GÖÇÜRÜCÜ, GÖYNÜCEK, GÜCENMEK, HÜCUMBOT, KÖPRÜCÜK, MÜCADELE, MÜCAHEDE, MÜCEHHEZ, MÜCELLİT, MÜCERREP, MÜCERRET, MÜCESSEM, MÜCEVHER, ÖLDÜRÜCÜ, ÖRÜCÜLÜK, ÖTÜCÜLÜK, ÖVÜCÜLÜK, SÖMÜRÜCÜ, ÜCRETSİZ, ÜRKÜTÜCÜ, ÜTÜCÜLÜK, ÜZÜCÜLÜK, YEKVÜCUT, YÜCELMEK, YÜCELTİŞ, YÜCELTME, YÜRÜTÜCÜ

7 Harfli Kelimeler

BÜYÜCEK, CÜCELİK, CÜCÜKLÜ, GÖRGÜCÜ, GÜCENİK, GÜCENİŞ, GÜCENME, GÜLÜCÜK, GÜRCÜCE, HÜCEYRE, HÜCRELİ, HÜCUMCU, KÖPRÜCÜ, KÖTÜCÜL, KÜÇÜCÜK, KÜFLÜCE, MÜCAHİT, MÜCAMAA, MÜCAVİR, MÜCAZAT, MÜCELLA, ÖĞÜTÜCÜ, SÖVGÜCÜ, SÜRÜCÜL, SÜSLÜCE, SÜTLÜCE, TÜRKÜCÜ, TÜTSÜCÜ, ÜCRETLİ, ÜŞÜTÜCÜ, VÜCUTÇA, VÜCUTLU, YÜCELİK, YÜCELİM, YÜCELİŞ, YÜCELME, YÜKLÜCE

6 Harfli Kelimeler

BÖLÜCÜ, BÜKÜCÜ, BÜYÜCÜ, ÇÖZÜCÜ, GÖÇÜCÜ, GÖMÜCÜ, GÖRÜCÜ, GÜDÜCÜ, GÜNÜCÜ, HÜCCET, MÜCBİR, MÜCMEL, MÜCRİM, MÜCVER, ÖPÜCÜK, ÖRGÜCÜ, ÖRTÜCÜ, ÖVGÜCÜ, ÖYKÜCÜ, SÖVÜCÜ, SÜRÜCÜ, SÜZÜCÜ, TÜCCAR, ÜLKÜCÜ, YÜZÜCÜ5 Harfli Kelimeler

BÜCÜR, CÜCÜK, GÜCÜK, GÜCÜN, HÜCRE, HÜCUM, ÖRÜCÜ, ÖTÜCÜ, ÖVÜCÜ, SÜCUT, ÜCRET, ÜTÜCÜ, ÜZÜCÜ, VÜCUT

4 Harfli Kelimeler

CÜCE, GÜCE, GÜCÜ, RÜCU, ÜCRA, YÜCE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

ZÜCCACİYECİLİK
...
ÜCRETLENDİRMEK

 1. [-i] Bir malın, bir işin ücretini, rayicini belirlemek

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm

MÜCADELECİLİK

 1. [isim] Mücadeleci olma durumu

ÜCRETLENDİRME

 1. [isim] Ücretlendirmek işi
 2. Posta işlemlerinde taşıma ücretlerinin önceden ödenmesi

MÜCEVHERCİLİK

 1. [isim] Mücevhercinin işi, kuyumculuk

YÜCELTEBİLMEK
...
TABİATÜSTÜCÜ

 1. [isim] Doğaüstücü

TÜCCARLAŞMAK

 1. [nsz] Tüccar durumuna gelmek
 2. Tüccar gibi davranmak

YÜCELEBİLMEK
...
HORGÖRÜCÜLÜK
...
MÜCELLİTHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltevi

RUHUMÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katışık ve karışık olmayan ruh

HOŞGÖRÜCÜLÜK
...
VAHDETİVÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık birliği

GÖRÜNGÜCÜLÜK

 1. [isim] Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü