İçinde üc olan 191 kelime var. İçerisinde ÜC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üc olan kelimeler listesine ya da Sonu üc ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, ÜCRETLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜLÜK, MÜCADELECİLİK, MÜCEVHERCİLİK, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÜCRETLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜ, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, MÜCELLİTHANE, RUHUMÜCERRET, TABİATÜSTÜCÜ, TÜCCARLAŞMAK, VAHDETİVÜCUT

11 Harfli Kelimeler

BÖLÜŞTÜRÜCÜ, BÜCÜRLEŞMEK, CÜCÜKLENMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÖTÜRÜCÜLÜK, GÜCENDİRİCİ, GÜCENDİRMEK, MÜCELLİTLİK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, SÖMÜRÜCÜLÜK, TÜCCARLAŞMA, ÜRKÜTÜCÜLÜK, YÜCELTİLMEK, YÜRÜTÜCÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

BÜCÜRLEŞME, CÜCELEŞMEK, CÜCÜKLENME, DOĞAÜSTÜCÜ, GÖRGÜCÜLÜK, GÜCENDİRME, GÜCENİKLİK, GÜCENİLMEK, GÜCÜMSEMEK, KÖPRÜCÜLÜK, MÜCADELECİ, MÜCAHİTLİK, MÜCEVHERAT, MÜCEVHERCİ, ÖVÜNDÜRÜCÜ, PÜSKÜRTÜCÜ, SÜPRÜNTÜCÜ, TÜRKÜCÜLÜK, ÜCRETLİLİK, YÜCELTİLME

9 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜCE, BÖLÜCÜLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, CÜCELEŞME, ÇÖZÜCÜLÜK, GÖĞÜSLÜCE, GÖNÜLLÜCE, GÖRGÜLÜCE, GÖRÜCÜLÜK, GÜCENİLME, GÜCÜMSEME, GÜDÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜ, GÜNÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜCÜ, HOŞGÖRÜCÜ, KÜÇÜLTÜCÜ, ÖKSÜRTÜCÜ, ÖLÇÜCÜLÜK, ÖVGÜCÜLÜK, ÖYKÜCÜLÜK, SÖNDÜRÜCÜ, SÜRÜCÜLÜK, TÜCCARLIK, ÜLKÜCÜLÜK, YÜCELTMEK, YÜZÜCÜLÜK, ZÜCCACİYE

8 Harfli Kelimeler

BÜCÜRLÜK, DÜŞÜNÜCÜ, FÜCCETEN, GÖÇÜRÜCÜ, GÖTÜRÜCÜ, GÖYNÜCEK, GÜCENMEK, HÜCUMBOT, KÖPRÜCÜK, MÜCADELE, MÜCAHEDE, MÜCEHHEZ, MÜCELLİT, MÜCERREP, MÜCERRET, MÜCESSEM, MÜCEVHER, ÖĞÜRTÜCÜ, ÖLDÜRÜCÜ, ÖRÜCÜLÜK, ÖTÜCÜLÜK, ÖVÜCÜLÜK, SÖMÜRÜCÜ, ÜCRETSİZ, ÜRKÜTÜCÜ, ÜTÜCÜLÜK, YEKVÜCUT, YÜCELMEK, YÜCELTME, YÜRÜTÜCÜ

7 Harfli Kelimeler

BÜYÜCEK, CÜCELİK, CÜCÜKLÜ, GÜCENİK, GÜCENİŞ, GÜCENME, GÜLÜCÜK, GÜRCÜCE, HÜCRELİ, HÜCUMCU, KÖPRÜCÜ, KÖTÜCÜL, KÜÇÜCÜK, KÜFLÜCE, MÜCAHİT, MÜCAMAA, MÜCAVİR, MÜCAZAT, MÜCELLA, ÖĞÜTÜCÜ, SÖVGÜCÜ, SÜRÜCÜL, SÜTLÜCE, TÜRKÜCÜ, ÜCRETLİ, ÜŞÜTÜCÜ, VÜCUTÇA, VÜCUTLU, YÜCELİK, YÜCELİM, YÜCELİŞ, YÜCELME, YÜKLÜCE

6 Harfli Kelimeler

BÖLÜCÜ, BÜKÜCÜ, BÜYÜCÜ, ÇÖZÜCÜ, GÖÇÜCÜ, GÖRÜCÜ, GÜDÜCÜ, GÜNÜCÜ, HÜCCET, MÜCBİR, MÜCMEL, MÜCRİM, MÜCVER, ÖLÇÜCÜ, ÖPÜCÜK, ÖRGÜCÜ, ÖVGÜCÜ, ÖYKÜCÜ, SÖVÜCÜ, SÜRÜCÜ, SÜZÜCÜ, TÜCCAR, ÜLKÜCÜ, YÜZÜCÜ

5 Harfli Kelimeler

BÜCÜR, CÜCÜK, GÜCÜK, GÜCÜN, HÜCRE, HÜCUM, ÖRÜCÜ, ÖTÜCÜ, ÖVÜCÜ, SÜCUT, ÜCRET, ÜTÜCÜ, ÜZÜCÜ, VÜCUT

4 Harfli Kelimeler

CÜCE, GÜCE, GÜCÜ, RÜCU, ÜCRA, YÜCE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

ÜCRETLENDİRMEK

 1. [-i] Bir malın, bir işin ücretini, rayicini belirlemek

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm

ÜCRETLENDİRME

 1. [isim] Ücretlendirmek işi
 2. Posta işlemlerinde taşıma ücretlerinin önceden ödenmesi

MÜCADELECİLİK

 1. [isim] Mücadeleci olma durumu

ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Övündürücü olma durumu

MÜCEVHERCİLİK

 1. [isim] Mücevhercinin işi, kuyumculuk

GÖRÜNGÜCÜLÜK

 1. [isim] Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

RUHUMÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katışık ve karışık olmayan ruh

GERÇEKÜSTÜCÜ

 1. [isim] Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist
 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist

TÜCCARLAŞMAK

 1. [nsz] Tüccar durumuna gelmek
 2. Tüccar gibi davranmak

GÜLDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Güldürücü olma durumu

GÜRÜLTÜCÜLÜK

 1. [isim] Gürültücü olma durumu

TABİATÜSTÜCÜ

 1. [isim] Doğaüstücü

VAHDETİVÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık birliği

MÜCELLİTHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltevi

DÖNÜŞTÜRÜCÜ

 1. [isim] Trafo

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü