Başında hali olan 14 kelime var. Hali ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde hali olan kelimeler listesine ya da sonu hali ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında hali bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

HALİHAZIRDA

10 Harfli Kelimeler

HALİSÜDDEM

9 Harfli Kelimeler

HALİFELİK, HALİHAZIR

8 Harfli Kelimeler

HALİSANE

7 Harfli Kelimeler

HALİYLE

6 Harfli Kelimeler

HALİFE, HALİLE, HALİTA

5 Harfli Kelimeler

HALİÇ, HALİK, HALİM, HALİS

4 Harfli Kelimeler

HALİ


Kelime bulma makinesi

A H L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

HAİL, HALİ, İLAH

3 Harfli Kelimeler

AHİ, ALİ, HAL, İLA

2 Harfli Kelimeler

AH, AL, HA, İL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HALİHAZIRDA
...
HALİSÜDDEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Katışıksız, saf kan

HALİHAZIR
...
HALİFELİK

 1. [isim] Halife olma durumu
 2. Halifenin görevi, hilafet
 3. Halife niteliği ve makamı
  • "Müslüman Araplar arasında bir Arap halifeliği hükûmeti peşinde olanlar vardı." (Falih Rıfkı Atay)
 4. Halifenin egemenliği altındaki ülkeler

HALİSANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] İçtenlikle
  • "Derhâl anladım ki bu işte bana halisane tarafgirlik edecektir." (Reşat Nuri Güntekin)

HALİYLE
...
HALİFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse
 2. Hükümdar
 3. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri
 4. Babıali kalemlerinde kâtip
 5. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse
  • "O ustalarının postunda oturan bir sanat halifesiydi." (Memduh Şevket Esendal)

HALİLE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Doğu Hindistan'da yetişen bir bitki (Terminalia citrina)
  • "Kara halile."

HALİTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alaşım
 2. Birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün
  • "Dede tecrübe neticesiyle her insanın zıt şeylerden yoğrulmuş bir halita olduğunu biliyordu." (Halide Edip Adıvar)

HALİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Katışık olmayan, katışıksız, saf
  • "İşte halis çay buna derler." (Sait Faik Abasıyanık)

HALİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Koy, körfez
 2. Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu

HALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yumuşak huylu (insanlar)

HALİK
...
HALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Boş, ıssız, tenha

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü