Başında gaze olan 12 kelime var. Gaze ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde gaze olan kelimeler listesine ya da sonu gaze ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında gaze bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

GAZELHANLIK, GAZELLENMEK, GAZETECİLİK

10 Harfli Kelimeler

GAZELLENME

9 Harfli Kelimeler

GAZELİMSİ, GAZELİYAT, GAZETELİK

8 Harfli Kelimeler

GAZELHAN, GAZETECİ

6 Harfli Kelimeler

GAZEKİ, GAZETE

5 Harfli Kelimeler

GAZEL


Kelime bulma makinesi

A E G Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

EZA, GAZ, GEZ

2 Harfli Kelimeler

AZ, GE, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAZELHANLIK

 1. [isim] Gazel söylemeyi kendine meslek edinme
  • "Gayet güzel sesli, yakışıklı ayyaş, ahlaksızlıkla maruf bir kimse idi, İstanbul'da mektepler âleminde gazelhanlıkları ... ile nam vermişti." (Yahya Kemal Beyatlı)

GAZELLENMEK

 1. [nsz] Ağaç yapraklarını dökmek
 2. Yaprak sararıp kurumak

GAZETECİLİK

 1. [isim] Gazetecinin yaptığı iş
  • "Gazetecilik de spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır." (Haldun Taner)

GAZELLENME

 1. [isim] Gazellenmek işi veya durumu

GAZETELİK

 1. [isim] Gazete koymaya yarar küçük çatkı
 2. [sıfat] Gazeteye haber olarak yazılacak nitelikte olan

GAZELİMSİ

 1. [sıfat] Gazeli andıran, gazele benzeyen, gazel gibi

GAZELİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şairin divanında bulunan gazeller bölümü

GAZETECİ

 1. [isim] Gazete yayımlayan kimse
 2. Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse
 3. Gazete satan kimse

GAZELHAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gazel okuyan, gazel söyleyen kimse

GAZETE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
  • "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi." (Necati Cumalı)
 2. Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer
  • "Her gün gazeteye uğruyordu."

GAZEKİ

 1. [isim] Cepken altına giyilen kolsuz bir çeşit giysi

GAZEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi
  • "O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Karagözcünün makamlar arası dolaşması, şarkı ve gazel okuması lazımdı." (Samiha Ayverdi)
  • "Sonra makinelerin gemiyi sarsan temposuna uyarak yanık bir gazel tuttururdu." (Haldun Taner)
 2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri
  • "Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı." (Yusuf Ziya Ortaç)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü