Başında efs olan 19 kelime var. Efs ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde efs olan kelimeler listesine ya da sonu efs ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında efs bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞME, EFSANEVİLİK, EFSUNLANMAK

10 Harfli Kelimeler

EFSUNCULUK, EFSUNLAMAK, EFSUNLANMA

9 Harfli Kelimeler

EFSANESİZ, EFSUNLAMA

8 Harfli Kelimeler

EFSANELİ, EFSANEVİ, EFSUNKAR

7 Harfli Kelimeler

EFSUNCU, EFSUNLU

6 Harfli Kelimeler

EFSANE

5 Harfli Kelimeler

EFSUN, EFSUS


Kelime bulma makinesi

E F S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

FES

2 Harfli Kelimeler

ES, FE, SE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EFSANELEŞTİRMEK

 1. [-i] Efsane durumuna getirmek
  • "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?" (Haldun Taner)

EFSANELEŞTİRME

 1. [isim] Efsaneleştirmek işi

EFSANELEŞMEK

 1. [nsz] Efsane durumuna gelmek
  • "Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

EFSUNLANMAK
...
EFSANEVİLİK
...
EFSANELEŞME

 1. [isim] Efsaneleşmek işi

EFSUNLAMAK

 1. [-i] Büyülemek, büyü yapmak
  • "Tespihiyle galiba bir mahalle halkını efsunlayıp duruyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

EFSUNCULUK
...
EFSUNLANMA
...
EFSUNLAMA

 1. [isim] Efsunlamak işi

EFSANESİZ

 1. [sıfat] Efsanesi olmayan

EFSUNKAR
...
EFSANEVİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Efsanelerde geçen, kendisi için efsaneler düzülen veya efsaneyi andırır nitelikte olan (kimse, hayvan, yer), menkıbevi
  • "O günün benim için en büyük nimeti o efsanevi başı yakından görmem olmuştur." (Ahmet Haşim)

EFSANELİ

 1. [sıfat] Efsanesi olan
  • "Tel, insan azmanı bir şeyhe ait iri, siyah, binbir taneli, efsaneli bir tespihe benziyor." (Refik Halit Karay)

EFSUNLU
...
EFSUNCU
...
EFSANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
 2. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb
  • "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

EFSUN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Büyü, sihir
  • "Şayeste'nin reise büyü yaptığına ve adamı başka kadınlara karşı efsunla bağladığına kanaat getirmişti." (Haldun Taner)

EFSUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] Yazık, eyvah

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü