İçinde efs olan 27 kelime var. İçerisinde EFS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında efs olan kelimeler listesine ya da Sonu efs ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

EFSANELEŞME, EFSANEVİLİK, EFSUNLANMAK, ŞEREFSİZLİK

10 Harfli Kelimeler

EFSUNCULUK, EFSUNLAMAK, EFSUNLANMA, NEFSANİYET

9 Harfli Kelimeler

EFSANESİZ, EFSUNLAMA

8 Harfli Kelimeler

EFSANELİ, EFSANEVİ, EFSUNKAR, ŞEREFSİZ

7 Harfli Kelimeler

EFSUNCU, EFSUNLU, NEFSANİ, SEDEFSİ

6 Harfli Kelimeler

EFSANE, MEFSUH, TEFSİR5 Harfli Kelimeler

EFSUN, EFSUS, NEFSİ


Kelime bulma makinesi

E F S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

FES

2 Harfli Kelimeler

ES, FE, SE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EFSANELEŞTİRMEK

 1. [-i] Efsane durumuna getirmek
  • "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?" (Haldun Taner)

EFSANELEŞTİRME

 1. [isim] Efsaneleştirmek işi

EFSANELEŞMEK

 1. [nsz] Efsane durumuna gelmek
  • "Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

EFSANELEŞME

 1. [isim] Efsaneleşmek işi

ŞEREFSİZLİK

 1. [isim] Şerefsiz olma, şerefini koruyamama durumu, onursuzluk

EFSANEVİLİK
...
EFSUNLANMAK
...
EFSUNCULUK
...
EFSUNLAMAK

 1. [-i] Büyülemek, büyü yapmak
  • "Tespihiyle galiba bir mahalle halkını efsunlayıp duruyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

EFSUNLANMA
...
NEFSANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşmanlık duygusu, kin besleme

EFSANESİZ

 1. [sıfat] Efsanesi olmayan

EFSUNLAMA

 1. [isim] Efsunlamak işi

EFSANELİ

 1. [sıfat] Efsanesi olan
  • "Tel, insan azmanı bir şeyhe ait iri, siyah, binbir taneli, efsaneli bir tespihe benziyor." (Refik Halit Karay)

EFSANEVİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Efsanelerde geçen, kendisi için efsaneler düzülen veya efsaneyi andırır nitelikte olan (kimse, hayvan, yer), menkıbevi
  • "O günün benim için en büyük nimeti o efsanevi başı yakından görmem olmuştur." (Ahmet Haşim)

EFSUNKAR
...
ŞEREFSİZ

 1. [sıfat] Şereften yoksun olan, onursuz

EFSUNLU
...
SEDEFSİ

 1. [sıfat] Sedefi andıran, sedefe benzeyen, sedef gibi, sedefimsi

NEFSANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Canlılığın zorunlu kıldığı gereksinim ve isteklerle ilgili, beden arzularıyla ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü