Sonunda azı olan 17 kelime var. AZI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde azı olan kelimeler listesine ya da başında azı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

TARSUSBEYAZI

9 Harfli Kelimeler

BASMAYAZI, KUŞPALAZI

8 Harfli Kelimeler

KARAYAZI, MÜTEVAZI

7 Harfli Kelimeler

BAŞYAZI, BOZYAZI, TELYAZI

6 Harfli Kelimeler

AKYAZI

4 Harfli Kelimeler

BAZI, KAZI, MAZI, PAZI, RAZI, TAZI, YAZI

3 Harfli Kelimeler

AZI


Kelime bulma makinesi

A I Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AZI

2 Harfli Kelimeler

AZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARSUSBEYAZI
...
KUŞPALAZI

 1. [isim] Difteri

BASMAYAZI

 1. [isim] Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekçeye veya öneriye dayanak olmak üzere kitapçık olarak önceden basılmış olan belgeler

KARAYAZI
...
MÜTEVAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak gönüllü
  • "Çok mütevazı bir kadın olan annesinden edep, erkân, ev kadınlığı ve el hüneri almış." (Samiha Ayverdi)
 2. Gösterişsiz, iddiasız
  • "Mütevazı bir ev."

BAŞYAZI

 1. [isim] Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale

TELYAZI

 1. [isim] Telgraf

BOZYAZI
...
AKYAZI
...
YAZI

 1. [isim] Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi
  • "Türklerde yazının kullanılması eskidir."
  • "Bir yazarı ve yapıtını alımlamak, alımladıklarımızı da yazıya geçirerek başkalarına açıklamak..." (Selim İleri)
  • "Benim yerinden dahi kımıldatmaya gücümün yetmediği Afrika seyahatnamesini yere indirtir, kendim de yere uzanır, gözlerim ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışırdım." (Haldun Taner)
 2. Alfabe
  • "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"
 3. Harfleri yazma biçimi
  • "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."
 4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
  • "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık." (Orhan Seyfi Orhon)
 5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
  • "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum." (Falih Rıfkı Atay)
 6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü
 7. Yazgı

MAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
 2. Hayvansal ve bitkisel asalakların bitkilerde oluşturduğu ur

PAZI

 1. [isim] Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla)

KAZI

 1. [isim] Bir yeri kazma işi, hafriyat
 2. Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması
 3. Tahta, maden vb. üzerine yazı veya resim oyma işi, hak (II)

BAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birtakım, kimi
  • "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler." (Ömer Seyfettin)
  • "Bizimkisi komşuluk gayreti dedi, içinden de ne demişler? Bazı dingil döner bazı teker." (Ncmettin Halil Onan)
 2. [zarf] Bazen
  • "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle tavşan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir köpek türü (Canis familiaris grajus hibernicus)
  • "Tazının burnu iki kilometre ötedeki bıldırcın kokusunu duyabilir." (Haldun Taner)

RAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
  • "O anda insan her felakete, her musibete razıdır." (Refik Halit Karay)
  • "Yalvardı yakardı, beni, fabrikayı beklemeye razı etti." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Allahın emri, Peygamberin kavliyle varmaya belki razı olurum." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

AZI

 1. [isim] Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
 2. Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü