Başında atm olan 9 kelime var. Atm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde atm olan kelimeler listesine ya da sonu atm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında atm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ATMASYONCULUK

10 Harfli Kelimeler

ATMASYONCU, ATMOSFERİK

8 Harfli Kelimeler

ATMASYON, ATMOSFER

6 Harfli Kelimeler

ATMACA

5 Harfli Kelimeler

ATMAK, ATMIK

4 Harfli Kelimeler

ATMA


Kelime bulma makinesi

A M T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MAT, TAM

2 Harfli Kelimeler

AM, AT, TA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ATMASYONCULUK

 1. [isim] Atmasyoncu olma durumu

ATMASYONCU

 1. Uydurmacı, palavracı kimse

ATMOSFERİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Atmosferle ilgili, cevvi

ATMOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
 2. Hava yuvarı
 3. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
  • "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim." (Burhan Felek)
 4. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g)

ATMASYON

 1. Uydurma, kafadan atma, palavra (söz)

ATMACA

 1. [isim] Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, akkuş (Accipiter nisus)
 2. Sapan

ATMAK

 1. [-i] Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
  • "Taşı suya atmak."
  • "Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım." (Orhan Veli Kanık)
 2. Bir şeyi yere doğru bırakmak
  • "Dünyanın siyasetiyle meşgul oluyorlar, büyük olaylar hakkında atıp tutuyorlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek
  • "Adamcağızı berbat bir yere attılar."
 4. [-e] Koymak
  • "Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz." (Burhan Felek)
 5. Rastgele bir kenara koymak
 6. [-den] Uzatmak
  • "Vapurdan iskele attılar."
 7. Bir yerden başka bir yere taşımak
  • "Hazır araba varken eşyayı eve atalım."
 8. [nsz] Sille, tokat vurmak
 9. [nsz] Top, tüfek vb. silahları patlatmak
 10. [nsz] Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak
  • "Ona üç kurşun attı, vuramadı."
 11. [-e] Geri bırakmak, ertelemek
  • "Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."
 12. Örtmek
  • "Sırtına bir şal attı."
 13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek
  • "Suçu onun üzerine attılar."
 14. Sözle sataşmak
  • "Kadınlara laf attılar."
 15. [-i] Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak
 16. [-i] İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak
  • "Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."
 17. [-i] Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek
  • "Şapka inkılabıyla fesi attık."
 18. [-i] Çıkarmak, dışarıya vermek
  • "Yabancı cisimleri vücut atar."
 19. [-i] Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak
  • "Köprüyü dinamitle attılar."
 20. [-i] Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak
  • "Pamuğu atmak."
 21. [nsz] Çatlamak
 22. [nsz] Yırtılmak
 23. [-den] Yapışık olduğu yerden ayrılmak
 24. [nsz] Kalp, nabız vurmak, çarpmak
  • "Kalbi hızlı hızlı atıyor."
 25. [-i] Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak
  • "Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."
 26. [-den] Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak
 27. [-i] Değerini eksiltmek
 28. [-den] Bir şeyin rengi solmak
  • "Güneşten perdelerin rengi attı."
 29. [nsz] Göndermek, yollamak
  • "Mektup atmak."
 30. [nsz] Haykırmak, bağırmak
  • "Nara atmak."
 31. [-i] Etkisi kaybolmak, alışmak, bırakmak
  • "Hele trenin yorgunluğunu at bir üzerinden." (Tarık Dursun K)
 32. [-den] Terk etmek
 33. Götürmek, sahiplenmek
  • "Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış." (Atilla İlhan)
 34. [nsz] Söylemek
  • "Gazel attı."
 35. [nsz] Yalan veya abartmalı söz söylemek
  • "Gene atmaya başladı."
 36. [nsz] Bilmeden, kestirerek söylemek
  • "Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."
 37. [nsz] İçki içmek
  • "... bir kadeh attığımı biliyorum. Sonra artık sarhoş olmuşum." (Sait Faik Abasıyanık)

ATMIK

 1. [isim] Meni

ATMA

 1. [isim] Atmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü