Başında asıl olan 15 kelime var. Asıl ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde asıl olan kelimeler listesine ya da sonu asıl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında asıl bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ASILABİLMEK, ASILMIŞADAM

10 Harfli Kelimeler

ASILABİLME, ASILSIZLIK

9 Harfli Kelimeler

ASILANMAK

8 Harfli Kelimeler

ASILANIŞ, ASILANMA

7 Harfli Kelimeler

ASILMAK, ASILSIZ

6 Harfli Kelimeler

ASILIŞ, ASILLI, ASILMA, ASILTI

5 Harfli Kelimeler

ASILI

4 Harfli Kelimeler

ASIL


Kelime bulma makinesi

A I L S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ASIL, SALI, SILA

3 Harfli Kelimeler

ASI, SAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AS, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ASILMIŞADAM

 1. [isim] Salepgillerden, çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki

ASILABİLMEK

 1. [nsz] Asılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ASILABİLME

 1. [isim] Asılabilmek işi

ASILSIZLIK

 1. [isim] Asılsız olma durumu

ASILANMAK

 1. [-den] Bir şeyden yarar sağlamak, intifa etmek

ASILANIŞ

 1. [isim] Asılanma işi veya biçimi

ASILANMA

 1. [isim] Asılanmak işi, intifa

ASILMAK

 1. [nsz] Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak
  • "Yan yana asılmış aynı boyda tablolar gördük." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Bir yere tutunup sarkmak
 3. Tutup çekmek
  • "Çocuk annesinin eteğine asıldı."
 4. Hızla eline almak
  • "Hemen küreklere asıldı."
 5. Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek
 6. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek
 7. Sonuna kadar mücadele etmek
  • "Bir işe asılmak."
 8. Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak
  • "Bir kıza asılmak."

ASILSIZ

 1. [sıfat] Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber)

ASILTI

 1. [isim] Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
 2. Böyle bir sıvı karışımı, süspansiyon

ASILMA

 1. [isim] Asılmak işi

ASILLI

 1. [sıfat] Bir kökene dayanan, kökenli
  • "İngiliz asıllı."

ASILIŞ

 1. [isim] Asılma işi veya biçimi

ASILI

 1. [sıfat] Asılmış olan

ASIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
  • "Bir belgenin aslı."
  • "Söylenenlerin aslı çıkarsa güç duruma düşecek."
  • "Ömrü savaş içinde geçer insanın, aslına bakarsan, ekmeğini topraktan çıkarmak için." (Azra Erhat)
 2. Kök, köken, kaynak
  • "Yazının aslı resimdir."
 3. Gerçeklik
  • "Bu haberin aslı yok."
 4. Soy, nesep
  • "İnsan dedi, aslını unutmamalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. [sıfat] Gerçek, esas, hakikat
  • "Genç kızın bıraktığı mektup asıl sebebi meydana çıkarmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. [sıfat] Bir şeyin temelini oluşturan, ana
 7. [sıfat] Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan
  • "Asıl sanat budur."
 8. [sıfat] Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı
  • "Asıl jüri üyesi toplantıya gelmediğinden yedek üye çağrıldı."
 9. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak
  • "İşin asıl tuhaf tarafı. Kabahat asıl bundadır."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü