Almak

 1. [-i] Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
  • "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı." (Necati Cumalı)
  • "Uykuysa, uyumak bir marifetse al uykuyu diyerek akşama kadar uyudum." (Tarık Buğra)
  • "Al sana bir bela daha!"
  • "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık." (Atilla İlhan)
 2. [-i] Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
  • "Çocuğu okuldan aldı."
  • "Yooo, dedi, al gülüm ver gülüm. On para için ben senin canını alırım, on para için sen benim canımı al." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Birlikte götürmek
  • "Her on yılda bir, geçmişten bu yana süregelen edebiyatı alaşağı ediyoruz." (Tomris Uyar)
 4. [nsz] Satın almak
  • "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan." (Necati Cumalı)
 5. [nsz] Ele geçirmek, fethetmek
  • "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş." (Ömer Seyfettin)
 6. [nsz] İçine sığmak
  • "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."
 7. [-e] Kabul etmek
  • "Evine kiracı almak."
 8. [nsz] Kendine ulaştırılmak, iletilmek
  • "Mektup almak. Haber almak."
 9. [nsz] İçeri sızmak, içine çekmek
  • "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."
 10. [nsz] Erkek, kadınla evlenmek
  • "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü." (Memduh Şevket Esendal)
 11. [-i] Sürükleyip götürmek
  • "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."
 12. [nsz] Kazanmak, elde etmek
 13. [nsz] Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
  • "Soğuk almak. Ceza almak."
 14. [-i] Bürümek, sarmak, kaplamak
 15. [-den] Kısaltmak, eksiltmek
  • "Ceketin boyundan almak."
 16. [nsz] Yolmak, koparmak
  • "Kaş almak."
 17. Yerini değiştirmek, çekmek
 18. Temizlemek
  • "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."
 19. [-i] İçeri girmesini sağlamak
  • "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış." (Necati Cumalı)
 20. [nsz] Tat veya koku duymak
  • "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."
 21. [-i] Örtmek, koymak
  • "Paltosunu sırtına aldı."
 22. [-i] ... gibi anlamak
  • "Bir sözü şakaya almak."
 23. [-i] Yol gitmek, mesafe katetmek
  • "O yolu bir saatte alırsınız."
 24. [-i] Çalmak
  • "Cebimden saatimi almışlar."
 25. Soldurmak
  • "Güneş perdelerin rengini aldı."
 26. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
  • "Dalağını aldılar."
 27. [nsz] Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek
  • "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı." (Haldun Taner)
 28. [nsz] Göreve, işe başlatmak
  • "Yeni bir kapıcı aldı."
 29. [nsz] Başlamak
  • "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur." (Halk türküsü)
 30. [-den] Davranış veya makam değiştirmek
  • "Aşağıdan almak. Tizden almak."
 31. [nsz] İçecek veya sigara içmek
  • "Tadına bakmak için bir yudum aldım."
 32. [nsz] Yutmak, kullanmak
  • "İlaç almak."
 33. [-den] Görevden, işten çekmek
 34. [-den] Kazanç sağlamak
  • "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."
 35. Gidermek, yok etmek
  • "İçine biraz su koy, tuzunu alır."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Almak kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi l , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi k . Başı a sonu k olan 5 harfli kelime.

A A K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

ALMAK, KALMA, MALAK

4 Harfli Kelimeler

AKMA, ALMA, AMAL, KALA, KAMA, LAKA, LAMA, MALA

3 Harfli Kelimeler

AKA, ALA, AMA, KAL, KAM, LAK, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AK, AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.