Sonunda ak olan 6 harfli 264 kelime var. AK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ak olan kelimeler listesine ya da başında ak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUYMAK

 1. [-i] Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
  • "Yaptıklarını duydum."
 2. İşitmek, ses almak
  • "Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek
  • "Yüzme denilen mucizeyi ancak beş altı sene sonra avuçlarımızın içinde duyabilecektik." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 4. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek
  • "Elimin üzerinde bir böceğin gezdiğini duydum."
 5. [nsz] Bir ruh durumu içine girmek
  • "Hakiki bedbahtlar, sefaletlerini birdenbire açığa vurmaktan utanç duyarlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. [nsz] Sezmek, fark etmek, hissetmek
  • "Güzel olmasın fakat ruhu olsun, bir şey duysun." (Hüseyin Cahit Yalçın)

UYUMAK

 1. [nsz] Uyku durumunda olmak
 2. İlaç etkisiyle ağrı duymayacak kadar derin uykuya dalmak
  • "Hasta uyuyunca ameliyata alınacak."
 3. İşlem görmemek, durgun kalmak, el sürülmemek
  • "Bu eski gururu ta canevinde uyurmuş meğer." (Tarık Buğra)
 4. Çevresindeki olayları fark etmemek, görmemek
  • "Ben de sizler gibi adam olurdum, okurdum; okumak bilsem okurdum da uyumazdım." (Sait Faik Abasıyanık)

SLOVAK
...
ÇAYLAK

 1. [isim] Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
 2. [sıfat] Toy, deneyimsiz, acemi (kimse)

ŞAPRAK

 1. [isim] Eyer örtüsü, çaprak

ARAMAK

 1. [-i] Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak
  • "Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Arayıp soranı olmayan bir hasta."
 2. Araştırmak, yoklamak
  • "Ceplerini aramak."
 3. Ziyarete, hatır sormaya gitmek
  • "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!" (Burhan Felek)
 4. Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek
  • "Seni çok arıyorum, Ziyacığım." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 5. Önem verip istemek
  • "Ben böyle şeyleri aramam."
 6. Şart koşmak

ACIRAK

 1. [sıfat] Az acı, acımtırak

TAŞMAK

 1. [nsz] Sıvı maddeler, içinde bulundukları kaba sığmayacak kadar çoğalma ve kabarma yüzünden kenarları aşmak
  • "Hayvanın ağzından taşan beyaz köpüklere biraz da kan karıştı." (Haldun Taner)
 2. Akarsu, yatağından çıkarak çevresini kaplamak
 3. Bir yere veya şeye sığmamak
  • "Kasketinden taşmış siyah saçları yakına gelince çok kırçıllaştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. İnsan, nesne vb. çokça bulunmak, sayısı artmak
 5. Öfke, sabırsızlık veya heyecan yüzünden kendini tutamamak
  • "Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek çocukça mı bulmuştu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MANYAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Maniye yakalanmış (hasta)
 2. Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan (kimse)
 3. [ünlem] "Aptal, çılgın, dengesiz, deli" anlamlarında bir seslenme sözü

KAYPAK

 1. Kayagan, kaygan
  • "Kaypak bir yol."
 2. Dönek

KIZMAK

 1. [nsz] Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak
  • "Taşlar güneşten kızmıştı."
  • "Tatmin olmamış bir sanatçı öfkesiyle eski arkadaşlarına kızıp duruyordu." (Çetin Altan)
 2. At, eşek vb. hayvanlar çiftleşmek istemek, kösnümek
 3. Dişi kuşlar zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek
 4. Öfkelenmek, sinirlenmek
  • "Tamamıyla bir Fransız olduğumu anlayınız da şapka giydiğime kızmayınız, olur mu?" (Ömer Seyfettin)

SIĞMAK

 1. [-e] Bir kaba, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek
  • "Bir tavla zarı kadar küçücük eve / Bir kadın iki çocuk nasıl sığar?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Uygun olmak
  • "Bu davranışın ne akla ne mantığa ne de insanlığa sığar!"
  • "Kin başka, aşk başkadır, kızım! Muhabbete cinayet sığmaz." (Ömer Seyfettin)

TATMAK

 1. [-i] Dil yardımıyla bir şeyin tadının nasıl olduğunu anlamak
  • "Ben de tadabilir miyim? Çok merak ediyorum." (Tarık Buğra)
 2. Bir şeyden az miktarda yemek veya içmek
  • "O meşhur beyaz şaraplarını tattık." (Haldun Taner)
 3. Bir duruma uğramış olmak
  • "Yaşamın her acısını tatmış."
 4. Duymak, hissetmek

VARMAK

 1. [-e] Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak
  • "Köye akşama doğru ancak varabildim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Var, bildiğini yap. Varsın gelmesin."
  • "Renkli televizyona varıncaya kadar ne varsa aldı."
 2. Belli bir duruma veya düzeye gelmek
  • "Yaşı elliye vardı. O şimdi yolun yarısına varmıştı."
 3. Hoş olmayan bir sona ermek
  • "Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun." (Peyami Safa)
 4. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak
  • "Tadına varmak. Sırrına varmak."
  • "Varın söylen İrfani'ye yarım ölmesin." (İrfanî)
 5. [-i] Acımadan, çekinmeden yapmak
  • "Eli varmak. Dili varmak."
 6. Kadın, evlenmek
  • "Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya." (Ahmet Muhip Dranas)
 7. Bir durumdan başka duruma geçmek
  • "Secdeye varmak. Uykuya varmak."

IRAMAK

 1. [nsz] Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak
  • "Gide gide ben yolumdan ıradım / Iradım da dost köyüne uğradım." (Halk türküsü)

MÜLHAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir bütüne sonradan katılmış olan, eklenmiş
 2. [isim] Bir asker karargâhında subay yardımcısı

ŞAKRAK

 1. [sıfat] Şen, neşeli (ses)
  • "Şakrak bir kahkaha."
 2. [zarf] Şen, neşeli, hayat dolu bir biçimde
  • "Yeni çıkan ayın ışığında şakrak ve kıvrak oynuyordu." (Halide Edip Adıvar)

OCUMAK

 1. [-den] Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek
 2. Bir şeyden soğumak

BAŞMAK

 1. [isim] Ayakkabı

ÇATMAK

 1. [-i] Odun, değnek, kılıç, tüfek vb. uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak
  • "Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kereste vb.ni birbirine tutturmak
 3. Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek
  • "Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık / O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık." (Mehmet Akif Ersoy)
 4. Yükü hayvana iki yanlı yüklemek
 5. Başa yemeni, çatkı, yazma vb.ni bağlamak
 6. Kaşı, yüzü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak
  • "Komiser o yana doğru geldiğinden polis kaşlarını çattı." (Haldun Taner)
 7. [-e] Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı olaylarla karşılaşmak
  • "Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe böyle bir işe çatmadığını söylüyordu." (Refik Halit Karay)
 8. [-e] Yazıyla veya sözle sataşmak
  • "Böyle söyler de sonra yemek biraz azca çıkarsa yahut pek düzgün olmasa aşçıya çatacak gibi olur." (Memduh Şevket Esendal)
 9. [-e] Rastlamak, karşılaşmak
  • "Nerden çattım böylesi bir güzele..." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 10. [nsz] Sırası gelmek, zamanı gelmek
  • "Bir karara varma zamanı gelip çatmıştı." (Cahit Uçuk)
 11. [-e] Gemiler birbirine çarpmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü