Tutmak

 1. [-i] Elde bulundurmak, ele almak
  • "Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu." (Ömer Seyfettin)
  • "Geleceği tutmak. Gideceği tutmak."
 2. Ele geçirmek, yakalamak
  • "Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı." (Ömer Seyfettin)
 3. Avlamak
  • "Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz." (Refik Halit Karay)
 4. Yanında bulundurmak, alıkoymak
  • "Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım!"
 5. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
  • "Vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir." (Sait Faik Abasıyanık)
 6. Kaplamak
  • "Tabanı otuz, otuz beş metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir." (Tarık Buğra)
 7. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
  • "Şu yağan kar bir tutsun, seyreyle sen ertesi gün çocukları." (Sait Faik Abasıyanık)
 8. Denetimi ve yetkisi altına almak
 9. Desteklemek, birinden yana çıkmak
 10. Benimsemek, beğenmek
  • "Ama öylelerini de çevresinde kimse sevmemiş, tutmamıştır." (Tarık Buğra)
 11. Gereğini yapmak, yerine getirmek
  • "Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti."
 12. Uygun gelmek, çelişmez olmak
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
 13. Hizmetine almak veya kiralamak
  • "Burada bir kat tuttum. Yazı geçireceğim." (Peyami Safa)
 14. Bir işe herhangi bir anlayışla girişmek
  • "Yapıyı geniş tuttu."
 15. Girişmek, yapmak
  • "Askerden sonra ne iş tutacağını bilmemek kahrediyordu Yusuf'u." (Sait Faik Abasıyanık)
 16. Beddua, dua, ah vb. etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek, varmak
  • "Avradın ilenci tutarsa senin iki gözün kör olacak." (Memduh Şevket Esendal)
 17. Ağrımak, sancımak, musallat olmak
  • "... poker oynanıyor. Yenilirse kızıyor. Başı tutuyor, komşu doktorun hizmetçisini çağırıp çenesini ovduruyor." (Memduh Şevket Esendal)
 18. Ulaşmak, varmak
  • "Hayvanlar, Bağdat Caddesi'ni tutmuş, çalakamçı ilerliyor." (Sermet Muhtar Alus)
 19. Para toplamı ...-e varmak
  • "Aldığım şeyler bin lira tuttu."
 20. Uğramak
  • "Vapur İzmir'i tutmayacakmış."
 21. Herhangi bir durumda bulundurmak
  • "Seksen bir yaşında da olsa çalışmak insanı zinde tutuyor." (Haldun Taner)
 22. Varsaymak, farz etmek
  • "Haydi tutalım babasının bir günahı vardı, çekti." (Memduh Şevket Esendal)
 23. [-i] Hedef olarak almak
  • "Taşa tutmak."
 24. [-i] Alacağa veya vereceğe saymak
  • "On bin lirayı borcunuza tuttum."
 25. [-i] Yaklaştırmak
  • "Biraz toz olsa mendilini burnuna tutar." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 26. Kullanmak
  • "Yaşmak tutmak. Ustura tutmak."
 27. Bağlamak
  • "Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım." (Bekir Sıtkı Erdoğan)
 28. [nsz] Beklenen sonucu vermek
  • "Toprağa atılan her tohum bir ümittir. Tohum ya tutar ya tutmaz. Ya yeşerir ya yeşermez." (Şevket Rado)
 29. [nsz] İş görebilmek
  • "Eli ayağı tutsun, açlıktan ölmesin, yeterdi ona." (Tarık Buğra)
 30. [nsz] Sürmek, zaman almak
  • "Bu iş iki saat tuttu."
 31. [nsz] Yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak
  • "Boya tutmadı. Çivi iyi tuttu."
 32. Giyinmesine yardım etmek
  • "Kucaklaşma sahanlıkta başlar ve ayakkabılarını çıkarıp karısının tuttuğu terliklerini giyene kadar Serdar'ın kolları boynunda kalır." (Tarık Buğra)
 33. Sunmak
  • "Konuklara şeker tutmak."
 34. İşgal etmek
 35. İzlemek
  • "Tepeden inince Değirmendere'ye hâkim bir iz tutacaksınız." (Refik Halit Karay)
 36. Bırakmamak
  • "Baba sesini çıkarmadı hatta öksürüğünü bile galiba tuttu." (Peyami Safa)
 37. Yönelmek
  • "Oyuncular ağır ağır soyunma odasının yolunu tuttular." (Haldun Taner)
 38. Sarmak, bürümek
  • "Hey başları duman tutmuş dağlar, hey!" (Halk türküsü)
 39. Asılmak, kuvvetlice sarılmak
  • "Üç kişi tutarlarmış da onu pencerenin önünden çekemezlermiş." (Peyami Safa)
 40. Bir kimsenin yerini almak
  • "Bak azizim, dedim, ben senin yerini tutamam." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 41. Otobüs, vapur, uçak vb. dokunmak, hasta etmek
 42. Herhangi bir durumda kalmasını sağlamak
  • "Kapıyı açık tutmayın."
 43. Bir yerde kalmasını sağlamak
 44. Yemek hafifçe yanmak
 45. Bir sanat eseri geniş ilgi görmek
  • "Eğer piyes tutar da alkışlanırsa, bir yazara yakışacak bir kıyafet giymeliydim." (Cahit Uçuk)
 46. Biriktirmek, tasarruf etmek
  • "Sen metelik tutuyorsun gibi geliyor bana. Ay başına kadar bana ödünç versene." (Memduh Şevket Esendal)
 47. Askerlikte, bankacılıkta durdurmak, blokaj
 48. Başlamak
  • "Kadınların başında gördüğünüz bürümcükten, iç çamaşırlarından tutunuz da entarilik kaba pamuklulara kadar hepsi Osmanlı malı idi." (Falih Rıfkı Atay)
 49. Bir şey düşünmek
  • "Herkes aklından bir sayı tutsun."
 50. Markaja almak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Tutmak kelimesi baş harfi t son harfi k olan bir kelime.Başında t sonunda k olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi u , üçüncü harfi t , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi k . Başı t sonu k olan 6 harfli kelime.

A K M T T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

TUTMAK

5 Harfli Kelimeler

MAKTU, MUTAT, TUTAK, TUTAM, TUTMA, UTMAK

4 Harfli Kelimeler

AKUT, AMUT, KAMU, KUMA, MUTA, TAKT, TAMU, UTMA

3 Harfli Kelimeler

AUT, KAM, KAT, KUM, KUT, MAT, MUT, TAK, TAM, TAT, TUT

2 Harfli Kelimeler

AK, AM, AT, MA, TA, TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.