Sonunda U olan 4 harfli 82 kelime var. U harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da başında U harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KUZU

 1. [isim] Koyun yavrusu
  • "Belki beş kuzunun derisinden yapılmış, siyah bir kalpak." (Ömer Seyfettin)
  • "... sabık komiserin sahiden bir komisermiş gibi tavır aldığı anlarda kadın kuzu kesilirdi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Kuzum, şu kalemi verir misin?"
  • "Kuzum anne, doktora etki yapma!" (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir meyve ve sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze
 3. [sıfat] Kuzu etinden yapılmış olan (yiyecek)

HUŞU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alçak gönüllülük
 2. Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma
  • "Süleymaniye'yi olduğu kadar Köln katedralini de aynı huşu ile tavaf ettiklerini gözlerimle gördüm." (Haldun Taner)

SUNU

 1. [isim] Sunulan şey
  • "İlk Çağın insanları sunu niyetine öd ağacı gibi, günlük gibi güzel koku saçan bitkiler yakarlardı." (Azra Erhat)
 2. Ön söz, takdim
 3. Piyasaya mal çıkartma, arz

UYDU

 1. [isim] Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
  • "Ay, yerin uydusudur."
 2. Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç
 3. [sıfat] İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kişi)

AVLU

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat (II)
  • "O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu." (Memduh Şevket Esendal)

DOKU

 1. [isim] Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği

SOFU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)

AKSU

 1. [isim] Katarakt

ÇUCU

 1. [isim] Semerci

USÇU

 1. Akılcı
 2. Aklını kullanmasını bilen

SUCU

 1. [isim] Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka

TABU

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
 2. [sıfat] Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış)
 3. [sıfat] Tekinsiz

SORU

 1. [isim] Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
  • "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!" (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual

TUTU

 1. [isim] Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek

OTLU

 1. [sıfat] Otu olan
  • "Ona çok güzel, sulak, otlu bir ova buldum." (Yahya Kemal)

ALPU
...
ONLU

 1. [sıfat] On parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden on tane bulunan
 2. [isim] İskambil, domino vb. oyunlarda on işaretini taşıyan kâğıt veya pul

DOĞU

 1. [isim] Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı
 2. Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge
 3. Güneşin 21 Mart ve 23 Eylülde doğduğu yön

EBRU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs

KOŞU

 1. [isim] Koşarak yapılan yarış
  • "Sonra elinde boş tasla çeşmeye doğru bir koşu koparıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. At yarışı
  • "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş." (Necati Cumalı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü