Sonunda S olan 4 harfli 55 kelime var. S harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da başında S harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PENS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Giysilerde bazı yerlerden içeriye doğru daraltılarak dikilmiş bölüm
 2. Kıskaç biçiminde iğne
 3. Pense
  • "Önce topu ateşe gösterdi, elinin yandığını anlayınca uzun bir pensle tuttu, ateşe uzattı." (Rıfat Ilgaz)

LENS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek, kontak lens
 2. Mercek

ABES

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gereksiz, yersiz, boş
  • "Artık söylemekte bir mahzur olmadığından gizlemek abes." (Refik Halit Karay)
  • "Annem eniştemizin bu son sözlerini dinlemeyi artık abes bulurdu." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar." (Tomris Uyar)
 2. Akla ve gerçeğe aykırı
 3. [zarf] Gereksiz bir biçimde

RAKS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir tür dans
  • "Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Bu küçücük yaramaz, koşar gibi, sıçrar gibi, herkes eğlenir gibi ayaklarını çarparak memnun, güle güle raks ediyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Salınım

REİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başkan
  • "İstanbul'un belediye reisi olmak çok şerefli fakat hiç de heves edilecek bir şey değildir." (Halide Edip Adıvar)
 2. Lider
 3. Küçük tekne kaptanı

HARS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tarla sürme
 2. Kültür

NÜKS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir durumun veya olayın yeniden ortaya çıkması
  • "Hastalığı üç senede bir nüks eder." (Refik Halit Karay)

LÜKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
  • "Lüksleri, rahatları, eğlenceleri yerindedir." (Necati Cumalı)
 2. [sıfat] Gösterişli, şatafatlı
  • "Bu lüks lokantada öğle yemeği yiyor." (Tarık Buğra)
 3. [sıfat] Gereksinim dışı olan
 4. [sıfat] Aşırı, fazla

KROS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu

HIRS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
  • "Para hırsı. Şöhret hırsı."
  • "İmar olanağı vurgunları, sayıları artan vurgunculara hırs bastırıyor." (Aydın Boysan)
  • "Ben kısa yazamıyorum öykülerimi diye hırsımdan çatlıyorum." (Nezihe Meriç)
 2. Öfke, kızgınlık
  • "Hırsımdan bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün diye bağırdım." (Hüseyin Cahit Yalçın)

PRES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere
 2. Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç
 3. Baskı

TERS

 1. Gerekli olan duruma karşıt, zıt
  • "Yerden göğe kadar haklı olan bir uyarıyı, içimizden bir arkadaş ters anlamış." (Haldun Taner)
  • "Daha sonra o eşsiz lidere ters düşmek bahtsızlığına kapılmıştır." (Haldun Taner)
  • "Hacı Ömer'in o gün ters tarafından kalktığına artık şüphe yoktu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
  • "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu." (Çetin Altan)
 3. [isim] Kesici bir aletin kesmeyen yanı
  • "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
  • "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 5. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
  • "Ters adamın işi de ters gider." (Memduh Şevket Esendal)
 6. [isim] Bir şeyin aksi, karşıtı
  • "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."

ŞEMS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güneş

DERS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi
  • "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Metin'in bu dersi asma teklifi hiç hoşuma gitmedi doğrusu." (Adalet Ağaoğlu)
  • "Bu seneki tecrübe aynı zamanda bir de ders oldu." (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "İyi konuşurdu, ders vermek sanatını bilirdi."
 2. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre
  • "Dersin bitmesine beş dakika var."
  • "Yapılacak şey gördüğümüz vakalardan ders almaya çalışmaktır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İnek Şaban güzel ders çalışırdı boş sınıfta." (Rıfat Ilgaz)
  • "Evvela kendi kendisini cezalandırdı, sonra kendisi gibi yaşamak istemeyenlere ders verdi." (Peyami Safa)
 3. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi
  • "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu." (Necati Cumalı)
 4. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret
  • "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?" (Haldun Taner)

KLAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sınıf
 2. [sıfat] Üstün nitelikli, üstün yetenekli
  • "Klas oyuncu."

PARS

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk (Panthera pardus)

OPUS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri

ABİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri

FORS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak
 2. Söz geçirirlik, saygınlık
 3. Gösterişlilik
 4. Gidon

DANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
  • "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur." (Peyami Safa)
  • "Demin tek başına dans ederek yaptığım soytarılıklardan utanıyorum." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü