Başında ASI olan 24 kelime var. ASI ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ASI olan kelimeler listesine ya da sonu ASI ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ASILABİLMEK, ASILMIŞADAM

10 Harfli Kelimeler

ASILABİLME, ASILSIZLIK

9 Harfli Kelimeler

ASILANMAK, ASIRLARCA, ASIVERMEK

8 Harfli Kelimeler

ASILANIŞ, ASILANMA, ASIVERME

7 Harfli Kelimeler

ASILMAK, ASILSIZ, ASIRLIK

6 Harfli Kelimeler

ASILIŞ, ASILLI, ASILMA, ASILTI, ASINTI

5 Harfli Kelimeler

ASILI

4 Harfli Kelimeler

ASIK, ASIL, ASIM, ASIR

3 Harfli Kelimeler

ASI


Kelime bulma makinesi

A I S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ASI

2 Harfli Kelimeler

AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ASILABİLMEK

 1. [nsz] Asılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ASILMIŞADAM

 1. [isim] Salepgillerden, çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki

ASILABİLME

 1. [isim] Asılabilmek işi

ASILSIZLIK

 1. [isim] Asılsız olma durumu

ASIRLARCA

 1. [zarf] Yüzyıllarca
  • "Her şey asırlarca ötede kaybolup gitmişti." (Tarık Buğra)

ASILANMAK

 1. [-den] Bir şeyden yarar sağlamak, intifa etmek

ASIVERMEK

 1. [-i] Çabucak asmak

ASILANIŞ

 1. [isim] Asılanma işi veya biçimi

ASILANMA

 1. [isim] Asılanmak işi, intifa

ASIVERME

 1. [isim] Asıvermek işi

ASILMAK

 1. [nsz] Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak
  • "Yan yana asılmış aynı boyda tablolar gördük." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Bir yere tutunup sarkmak
 3. Tutup çekmek
  • "Çocuk annesinin eteğine asıldı."
 4. Hızla eline almak
  • "Hemen küreklere asıldı."
 5. Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek
 6. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek
 7. Sonuna kadar mücadele etmek
  • "Bir işe asılmak."
 8. Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak
  • "Bir kıza asılmak."

ASIRLIK

 1. Yüzyıllık

ASILSIZ

 1. [sıfat] Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber)

ASILLI

 1. [sıfat] Bir kökene dayanan, kökenli
  • "İngiliz asıllı."

ASILMA

 1. [isim] Asılmak işi

ASINTI

 1. [isim] Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik
  • "İşi asıntıya bıraktı. İş asıntıda kaldı."
 2. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme
 3. Sırnaşan, tebelleş olan kimse

ASILIŞ

 1. [isim] Asılma işi veya biçimi

ASILTI

 1. [isim] Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
 2. Böyle bir sıvı karışımı, süspansiyon

ASILI

 1. [sıfat] Asılmış olan

ASIK

 1. [sıfat] Somurtkan
 2. Asılı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü