Başında çe olan 7 harfli 60 kelime var. ÇE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çe olan kelimeler listesine ya da sonu çe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇERGECİ

 1. [isim] Padişah çadırını beklemekle görevli yeniçeri

ÇENETLİ

 1. [sıfat] İki veya daha çok çeneti bulunan

ÇEYİZLİ

 1. [sıfat] Çeyizi olan

ÇENTMEK

 1. [-i] Bir şeyin kenarında kertik açmak
 2. [-le] Soğan, salatalık vb.ni küçük ve ince parçalar biçiminde doğramak
  • "... yabansı çiçeklerden toz toplayıp tunç havanda dövdüler, içine sabun çenttiler." (Tarık Dursun K)

ÇEŞNİCİ

 1. [isim] Saraylarda ve büyük konaklarda yemek ve sofra işlerini yöneten kimse
 2. Sikkelerin ayarını düzenleyen kimse
 3. Tütün veya içkilerin tat ve niteliğini belirleyen kimse

ÇEKİŞTE

 1. [isim] Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin

ÇEKBERİ

 1. [isim] Harman yerinde yığınları çekmeye yarayan alet, gelberi

ÇERÇEVE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
  • "Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz." (Refik Halit Karay)
 2. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık
  • "Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan
  • "Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç

ÇEVİKÇE

 1. [zarf] Çevik bir biçimde

ÇEVİRİM

 1. [isim] Çevirme işi
 2. Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üzerinde gizli görüntülerin belirmesi

ÇEKİNME

 1. [isim] Çekinmek işi
  • "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇEKİLİŞ

 1. [isim] Çekilme işi
  • "Piyangonun yılbaşı çekilişi."
 2. Piyango çekilme işi

ÇELİKLİ

 1. [sıfat] Çeliği olan, çelik içeren
 2. Çelikle kaplı

ÇEKTİRİ

 1. [isim] Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
  • "Bu donanma bizimdi... Kadırgalarıyla, kalyonlarıyla, çektirileriyle bizim." (Orhan Seyfi Orhon)

ÇEKİKÇE

 1. [sıfat] Çekiğe yakın, biraz çekik

ÇEREZCİ

 1. [isim] Çerez satan kimse

ÇEKİŞLİ

 1. [sıfat] Çekme gücünü ön veya arka tekerleklerden alan (araç)

ÇELİŞME

 1. [isim] Çelişmek durumu
  • "Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır." (Haldun Taner)
 2. Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu

ÇEKİŞME

 1. [isim] Çekişmek işi
  • "Bütün çekişmelerin dışında kalmayı da becermiştir." (Haldun Taner)

ÇELİŞKİ

 1. [isim] Çelişme, tenakuz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü