Başında ça olan 5 harfli 61 kelime var. ÇA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ça olan kelimeler listesine ya da sonu ça ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAĞMA

 1. [isim] Çağmak işi

ÇAVUN

 1. [isim] Hayvan derisinden veya çavdan yapılmış kırbaç

ÇAMAT

 1. [isim] Avlanılmış balıkları elde taşımaya yarar çengel askı

ÇAKAR

 1. [isim] Denizde, açığa veya kıyılara yerleştirilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener, şimşekli fener
 2. Genişliği on, uzunluğu yaklaşık iki yüz elli kulaç olan balık ağı
  • "Kolyoz çakarı. Uskumru çakarı."

ÇARKA

 1. [isim] Osmanlı ordusunda öncü görevi

ÇAKIM

 1. [isim] Kıvılcım
 2. Şimşek

ÇAKIN

 1. [isim] Kıvılcım
 2. Şimşek

ÇADIR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
  • "Kılıcını çekip tek başına atını, düşman başkumandanının çadırına saldırarak ölüm arayan Türk kumandanları görülmüştür." (Atatürk)
 2. Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye

ÇATIŞ

 1. [isim] Çatma işi veya biçimi

ÇANTA

 1. [isim] Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap
  • "Yanından hiç ayırmadığı çantasında bir kütüphane bulursunuz." (Yusuf Ziya Ortaç)

ÇAYIR

 1. [isim] Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
  • "Çocukların neşesi birdenbire sönmüş, çayıra bir eski mezarlık sükûtu çökmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Böyle yerde biten ot

ÇAPUL

 1. [isim] Başkasının malını alma, plaçka
  • "Tanınmamak için yüzlerini karalayarak gece çapuluna çıkmış iki haydut." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Yağma

ÇALMA

 1. Hırsızlık, sirkat
  • "Rüyamıza kadar giren bu bahçeden elma çalmaya gidiyorduk." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Başa sarılan sarık
 3. [sıfat] Çalınmış
  • "Çalma mal."
 4. [sıfat] Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş
  • "Çalma çiçekli bir gümüş vazo."
 5. Kibrit
 6. [isim] Çalmak işi
  • "Kimsenin bilmediği bir havayı çalmaya başladılar." (Halit Fahri Ozansoy)

ÇARIK

 1. [isim] İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı
  • "Tozla örtülmüş çarıklarının eskiliği belli olmuyor." (Ömer Seyfettin)
 2. Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha
 3. Para cüzdanı
  • "Kızı bu çarık sözünün para cüzdanı manasına geldiğini bilmeden dinler..." (Refik Halit Karay)

ÇANAK

 1. [isim] Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap
  • "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı." (Burhan Felek)
  • "Oh olsun... Vallahi memnun oldum, diyordu. Çanak tuttun. Şunun şurasında rahat sana battı mıydı?" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Göz çukuru
  • "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu." (Ömer Seyfettin)
 3. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü
 4. Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi
 5. [sıfat] Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik
  • "O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler." (Refik Erduran)

ÇAYLI

 1. [sıfat] İçinde çay bulunan

ÇALAR

 1. [isim] Farklılık veya anlam inceliği, nüans

ÇAMAŞ
...
ÇANDI

 1. [isim] Çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş hazır kereste
  • "Evi, ahırı, samanlığı babadan kalma, çandı yani çivisiz yapılmış keresteler birbirine geçirilerek yapılmış." (Halide Edip Adıvar)
 2. Tahta kapak veya tavan

ÇAVLI

 1. [isim] Henüz ava alıştırılmamış doğan yavrusu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü