Başında çı olan 5 harfli 23 kelime var. Çı ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çı olan kelimeler listesine ya da sonu çı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında çı bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇINAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İki çeneklilerden, 30 m'ye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (Platanus)

ÇINGI

 1. [isim] Kıvılcım
 2. Parça, zerre

ÇIRAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
  • "Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Dükkânda ayak işlerine bakan kimse
  • "Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile karşılaşırdım." (Refik Halit Karay)
 3. Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse

ÇITAK

 1. [sıfat] Dağda yaşayan ve geçimini odun satarak sağlayan
 2. Kaba, huysuz, kavgacı

ÇIYAN

 1. [isim] Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek (Scolopendra)
 2. [sıfat] Hain
  • "Damadım için söylüyorsan sen de bilirsin ki ne akreptir ne de çıyan." (Ercüment Ekrem Talu)

ÇIVMA

 1. [isim] Çıvmak işi

ÇIKMA

 1. [isim] Çıkmak işi
 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon
 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak
 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar
 5. Desteklemek amacıyla verilen para
 6. [sıfat] Çıkmış
  • "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. [sıfat] Eski, kullanılmış
  • "Çıkma jant."

ÇIKIT

 1. [isim] Çıkak

ÇIĞIR

 1. [isim] Çığın kar üzerinde açtığı iz
  • "Hepsi birden Atatürk'ün açmakta olduğu bir çığırda çalışıyorlardı." (Azra Erhat)
 2. Hayvanların gide gele açtıkları ince yol, keçi yolu, patika
 3. İz
  • "Sabanın sapına çalımlı çalımlı sarılarak kuvvetli demirin açtığı çığır üzerinde ağır adımlarla yürümekteydi." (Nabizade Nazım)
 4. Büyük hattatların sanat yolu
  • "Mustafa Rakım çığırı."
 5. Yeni bir biçim, yöntem veya yol
  • "Edebiyatımızda büyük bir çığırın ilk ve güçlü öncüsü olan bu hikâyeler..." (Haldun Taner)

ÇIKIK

 1. [isim] Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması
  • "Kolunda çıkık var."
 2. [sıfat] Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
 3. [sıfat] Çıkıntısı olan
  • "Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇIPIR

 1. [isim] Yonga

ÇIBAN

 1. [isim] Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi

ÇIKRA

 1. [isim] Sık çalı

ÇIKAN

 1. [isim] Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı

ÇIKAK

 1. [isim] Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
 2. Boğumlanma noktası

ÇIKTI

 1. [isim] Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
 2. Artık
  • "Sanayi çıktısı."
 3. Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi
 4. Mezuniyet belgesi

ÇIKAR

 1. [isim] Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar
  • "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." (Anayasa)

ÇIKIN

 1. [isim] Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı
  • "Eteğinin altında çıkın çıkın altınları vardır." (Refik Halit Karay)

ÇIFIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hileci, düzenbaz

ÇIRAĞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Mum, kandil, lamba vb. ışık veren araç
 2. Işık

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü