Başında za olan 6 harfli 22 kelime var. Za ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde za olan kelimeler listesine ya da sonu za ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında za bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ZAKKUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zakkumgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, çiçekleri beyaz veya pembe renkli, kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık, ağı ağacı, ağı çiçeği (Nerium oleander)

ZAĞARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yakanın üzerine dikilen kürk

ZAYİAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yitikler, kayıplar

ZAHİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık
  • "Zihnini, cerre çıktığı vakit toplayacağı paradan, biriktireceği zahireden başka hiçbir fikir işgal edemezdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ZARURİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zorunlu
  • "Bu iskemlelerin böyle karşılıklı dizilmesi zaruridir." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Gerekli

ZARFLI

 1. [sıfat] Zarfı olan
  • "Zarflı fincan içindeki kahveyi usul üzere tepsiden almış." (Refik Halit Karay)

ZAMKLI

 1. [sıfat] Üstüne zamk sürülmüş

ZAGREB
...
ZAHMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
  • "Yalnız rica ederim, bir an için bir zahmet ve fedakârlık daha yapın." (Halit Fahri Ozansoy)
  • "Yolda çok zahmet çekmiş, bereket versin Paris sefareti erkânından biri kendisine refakat etmiş." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Benim için yine yorulacaksınız, zahmete katlanacaksınız, dedi." (Refik Halit Karay)
  • "Bunun için büyük zahmetlere girmeye gerek yoktur." (Salâh Birsel)

ZAYİÇE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge

ZAMBAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zambakgillerden, 90-100 cm yüksekliğinde, güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs bitkisi (Lilium candidum)

ZAVİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Köşe
  • "Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Küçük tekke
 3. Anlayış, görüş, bakış açısı
  • "Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 4. Açı

ZAHİRİ
...
ZAHTER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir çeşit kekik (Thymus longicaulis)

ZABITA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim
  • "Bir kaza veya bir cinayet müstesna, karısını kaybeden bir kocanın zabıtaya müracaatı kadar elim bir gülünçlük var mıdır?" (Aka Gündüz)
 2. Belediye zabıtası

ZAĞSIZ

 1. [sıfat] Kılağısız

ZANGOÇ

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

ZARFÇI

 1. [isim] Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
 2. Sokaklarda iskambil kâğıtlarıyla halkı dolandıran bir tür dolandırıcı, papelci

ZANAAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
  • "Âşık Mehmet yalnız bir zanaat sahibi değil, bir sanatkârdı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. El ustalığı isteyen işler

ZAMANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçinde bulunulan zaman, dönem
  • "Karısı, evin hayatını, kendisi yokken en akıllı adamlar gibi zamaneye uydurmuştu." (Ömer Seyfettin)
 2. Yakınma veya hafifseme yoluyla şimdiki zaman

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü