Başında vu olan 47 kelime var. VU ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde vu olan kelimeler listesine ya da sonu vu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

VURDUMDUYMAZLIK

12 Harfli Kelimeler

VURDUMDUYMAZ

11 Harfli Kelimeler

VUKUFSUZLUK, VURGUNCULUK, VURUŞKANLIK, VUZUHSUZLUK

10 Harfli Kelimeler

VURGULAMAK

9 Harfli Kelimeler

VULGARİZE, VURDURMAK, VURGULAMA, VURGUNLUK, VURUCULUK

8 Harfli Kelimeler

VUKUFSUZ, VURDURMA, VURGUNCU, VURGUSUZ, VURULMAK, VURUNMAK, VURUŞKAN, VURUŞMAK, VUZUHSUZ

7 Harfli Kelimeler

VUKUFLU, VURGULU, VURMALI, VURULMA, VURULUŞ, VURUNMA, VURUNTU, VURUŞMA

6 Harfli Kelimeler

VUALET, VUKUAT, VURGUN, VURMAK, VURTUT, VURUCU, VUSLAT

5 Harfli Kelimeler

VUKUF, VULVA, VURAÇ, VURGU, VURMA, VURUK, VURUŞ, VUSUL, VUZUH

4 Harfli Kelimeler

VUKU, VURU


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VURDUMDUYMAZLIK

 1. [isim] Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
  • "Vefakârlığı da öyleydi. Genel unutkanlığa, vurdumduymazlığa karşı içinden gelen bir tepki idi." (Haldun Taner)
  • "Şimdi böyle bir iftira karşısında bizim için vurdumduymazlıktan gelmeye imkân kalır mıydı?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

VURDUMDUYMAZ

 1. [sıfat] Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
  • "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

VUKUFSUZLUK

 1. [isim] Bilgisizlik

VURGUNCULUK

 1. [isim] İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlama, ihtikâr, spekülasyon

VUZUHSUZLUK

 1. [isim] Vuzuhsuz olma durumu, belirsizlik

VURUŞKANLIK

 1. [isim] Dövüşkenlik

VURGULAMAK

 1. [-i] Vurgu ile söylemek
 2. Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek
 3. Belirlemek, damgasını vurmak

VURUCULUK

 1. [isim] Vurucu olma durumu

VURGUNLUK

 1. [isim] Vurgun olma, gönül kaptırma durumu

VULGARİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Halk için yapılan
  • "Vulgarize yayınlar."

VURDURMAK

 1. [-i] Vurmasına yol açmak
  • "Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Vurmasını sağlamak

VURGULAMA

 1. [isim] Vurgulamak işi
  • "Şaşırtmak için bu acayip vurgulamaya aşırı bir ciddilikle devam ediyor." (Haldun Taner)

VURUŞMAK

 1. [nsz] Birbirini vurmak, dövüşmek
 2. Savaşmak, çarpışmak

VURGUNCU

 1. Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden, muhtekir, spekülatör
  • "Yukarıdaki hikâyemin kahramanlarıyla dolu binbir çarşıda, binbir vurguncuyu yakalamak imkânsızdır." (Sait Faik Abasıyanık)

VURULMAK

 1. [nsz] Vurma işine konu olmak
  • "Yatak odasının kapısı vuruluyordu." (Mithat Cemal Kuntay)
 2. [-e] Âşık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak
  • "Kim söylemiş beni / Süheyla'ya vurulmuşum diye." (Orhan Veli Kanık)

VUZUHSUZ

 1. [sıfat] Açık olmama durumu, belirsiz

VURDURMA

 1. [isim] Vurdurmak işi

VURUŞKAN

 1. [sıfat] Dövüşken

VURUNMAK

 1. [nsz] Kendine vurmak
 2. Giyinmek, örtünmek
  • "Yaşmak vurunmak."
 3. Koymak

VUKUFSUZ

 1. [sıfat] Bilgisiz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü