Başında vez olan 15 kelime var. Vez ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde vez olan kelimeler listesine ya da sonu vez ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında vez bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

VEZİRPARMAĞI

11 Harfli Kelimeler

VEZNEDARLIK

10 Harfli Kelimeler

VEZİRİAZAM, VEZİRKÖPRÜ, VEZNECİLİK

8 Harfli Kelimeler

VEZİNSİZ, VEZİRLİK, VEZNEDAR

7 Harfli Kelimeler

VEZARET, VEZİKÜL, VEZİNLİ, VEZNECİ

5 Harfli Kelimeler

VEZİN, VEZİR, VEZNE


Kelime bulma makinesi

E V Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EV, VE, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VEZİRPARMAĞI

 1. [isim] Bir tür hamur tatlısı

VEZNEDARLIK

 1. [isim] Veznedarın görevi
 2. Banka, büro vb. kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer

VEZNECİLİK

 1. [isim] Veznecinin yaptığı iş
  • "Babam veznecilik yapar."

VEZİRKÖPRÜ
...
VEZİRİAZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sadrazam

VEZİRLİK

 1. [isim] Vezir olma durumu, vezaret

VEZNEDAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vezneci

VEZİNSİZ

 1. [sıfat] Ölçüsü olmayan
  • "Vezinsiz şiir."
 2. Tartısız

VEZİKÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçi su dolu kabarcık

VEZARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vezirlik

VEZİNLİ

 1. [sıfat] Ölçülü
  • "Vezinli şiir."
 2. Tartılı

VEZNECİ

 1. [isim] Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
 2. Terazi yapan veya satan kimse

VEZİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tartı
 2. Ölçü
  • "Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar." (Burhan Felek)

VEZNE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Banka, büro vb. kuruluşlarda para alınıp verilen yer
 2. Terazi

VEZİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse
 2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz
  • "Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü