İçinde vez olan 23 kelime var. İçerisinde VEZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında vez olan kelimeler listesine ya da Sonu vez ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

GEVEZELENMEK, VEZİRPARMAĞI

11 Harfli Kelimeler

GEVEZELENME, VEZNEDARLIK

10 Harfli Kelimeler

MÜVEZZİLİK, VEZİRİAZAM, VEZİRKÖPRÜ, VEZNECİLİK

9 Harfli Kelimeler

GEVEZELİK

8 Harfli Kelimeler

VEZİNSİZ, VEZİRLİK, VEZNEDAR

7 Harfli Kelimeler

MÜVEZZİ, VEZARET, VEZİKÜL, VEZİNLİ, VEZNECİ

6 Harfli Kelimeler

GEVEZE

5 Harfli Kelimeler

GÜVEZ, VEZİN, VEZİR, VEZNE

4 Harfli Kelimeler

ÜVEZ


Kelime bulma makinesi

E V Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EV, VE, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEVEZELENMEK

 1. [nsz] Gevezelik etmek, zevzeklenmek
  • "Şakir Efendi, gittikçe yaklaştıkları meyhane masasının keyfiyle şimdi gevezeleniyor." (Refik Halit Karay)

VEZİRPARMAĞI

 1. [isim] Bir tür hamur tatlısı

VEZNEDARLIK

 1. [isim] Veznedarın görevi
 2. Banka, büro vb. kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer

GEVEZELENME

 1. [isim] Gevezelenmek işi, zevzeklenme

MÜVEZZİLİK

 1. [isim] Müvezzi olma durumu
  • "O zamana kadar hamallık, boyacılık, müvezzilik yapmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

VEZNECİLİK

 1. [isim] Veznecinin yaptığı iş
  • "Babam veznecilik yapar."

VEZİRKÖPRÜ
...
VEZİRİAZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sadrazam

GEVEZELİK

 1. [isim] Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık
 2. Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma
  • "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız." (Sait Faik Abasıyanık)

VEZİRLİK

 1. [isim] Vezir olma durumu, vezaret

VEZİNSİZ

 1. [sıfat] Ölçüsü olmayan
  • "Vezinsiz şiir."
 2. Tartısız

VEZNEDAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vezneci

VEZNECİ

 1. [isim] Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
 2. Terazi yapan veya satan kimse

MÜVEZZİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dağıtıcı
  • "Posta müvezzisi."

VEZİKÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçi su dolu kabarcık

VEZİNLİ

 1. [sıfat] Ölçülü
  • "Vezinli şiir."
 2. Tartılı

VEZARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vezirlik

GEVEZE

 1. [sıfat] Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı
  • "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı." (Haldun Taner)
 2. Sır saklamayan, boşboğaz
  • "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım." (Peyami Safa)

VEZİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse
 2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz
  • "Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız." (Sait Faik Abasıyanık)

VEZİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tartı
 2. Ölçü
  • "Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar." (Burhan Felek)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü