Sonunda var olan 29 kelime var. VAR ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde var olan kelimeler listesine ya da başında var olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KONSERVATUVAR, YILDIRIMSAVAR

12 Harfli Kelimeler

OBSERVATUVAR

11 Harfli Kelimeler

LABORATUVAR

10 Harfli Kelimeler

BÖCEKSAVAR, REPERTUVAR, SİNEKSAVAR

9 Harfli Kelimeler

FÜZESAVAR, KARADAVAR, TANKSAVAR, UÇAKSAVAR

8 Harfli Kelimeler

KONTUVAR, TRETUVAR

7 Harfli Kelimeler

AKYUVAR, ALYUVAR, CANAVAR, PENUVAR, PİSUVAR

6 Harfli Kelimeler

BULVAR, KULVAR, ŞALVAR

5 Harfli Kelimeler

CİVAR, DAVAR, DUVAR, EDVAR, LİVAR, YUVAR

4 Harfli Kelimeler

AVAR

3 Harfli Kelimeler

VAR


Kelime bulma makinesi

A R V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

VAR

2 Harfli Kelimeler

AR, AV, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YILDIRIMSAVAR

 1. [isim] Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya platin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, yıldırımlık, yıldırım siperi, paratoner

KONSERVATUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul

OBSERVATUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gözlemevi

LABORATUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer
  • "Fizik laboratuvarı."
 2. Dil laboratuvarı

REPERTUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
  • "Atılacak bu ilk adımdan sonra repertuvar meselesi kalır." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi
 3. Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar, dağarcık
 4. Birikim
  • "Evrenin zengin repertuvarı onun tükenmez ilham kaynağıdır." (Haldun Taner)

BÖCEKSAVAR

 1. [isim] Evdeki zararlı böcekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten sprey

SİNEKSAVAR

 1. [isim] Sinekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten sprey

TANKSAVAR

 1. [isim] Tankları hedef olarak seçen ve onları etkisiz hâle getirmek için kullanılan silah

FÜZESAVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Saldırı nitelikli füzeleri etkisiz duruma getirmek amacıyla üretilen savunma sistemi

UÇAKSAVAR

 1. [isim] Hava hedeflerine karşı kullanılan silahlara verilen genel ad

KARADAVAR

 1. [isim] Her yaştaki kıl keçisi veya kıl keçisi sürüsü

KONTUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir memleketin, yabancı bir memleketteki ticaret acentası

TRETUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yaya kaldırımı

AKYUVAR

 1. [isim] Kan ve lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit

CANAVAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan
  • "Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine / Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • "Fakat o, bu gece sahiden canavar kesilmiş."
 2. Köpek balığı
  • "Balıklara canavar hücum etmesin diye göz kulak olurmuş." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Canavar gibi çalışıp sınavlara hazırlandı."
 3. Haşarı, yaramaz çocuk
 4. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı
 5. [sıfat] Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse)

PİSUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına yerleştirilmiş sidiklik

ALYUVAR

 1. [isim] Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
  • "Kanın her milimetreküpünde beş milyon kadar alyuvar bulunur."

PENUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tür sabahlık

KULVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yarışlarda her yarışçıya ayrılan şerit
 2. Alan

BULVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
  • "İki tarafı ağaçlık bir geniş bulvardan geçiyor, mütemadiyen gidiyorduk." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü