Başında vah olan 22 kelime var. Vah ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde vah olan kelimeler listesine ya da sonu vah ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında vah bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

VAHDETİVÜCUT, VAHVAHLANMAK

11 Harfli Kelimeler

VAHŞİLEŞMEK, VAHVAHLANMA, VAHYOLUNMAK

10 Harfli Kelimeler

VAHDANİYET, VAHŞİLEŞME, VAHYOLUNMA

9 Harfli Kelimeler

VAHAMETLİ, VAHŞİYANE

8 Harfli Kelimeler

VAHŞİLİK

7 Harfli Kelimeler

VAHAMET, VAHŞİCE

6 Harfli Kelimeler

VAHDET, VAHŞET5 Harfli Kelimeler

VAHİM, VAHİT, VAHİY, VAHŞİ

4 Harfli Kelimeler

VAHA, VAHİ

3 Harfli Kelimeler

VAH


Kelime bulma makinesi

A H V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

HAV, VAH

2 Harfli Kelimeler

AH, AV, HA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VAHVAHLANMAK

 1. [-e] Acınmak, yakınmak
  • "Bu anlayışsızlığa ve bu vatan hainlerine vahvahlanır, acır gibiydiler." (Tarık Buğra)

VAHDETİVÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık birliği

VAHYOLUNMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Vahiy gelmek

VAHŞİLEŞMEK

 1. [nsz] Yabanileşmek, vahşi duruma gelmek
  • "Vahşileşen kent boyutları, orada yaşayan şehirli insanı aşağılıyor, küçültüyor." (Aydın Boysan)

VAHVAHLANMA

 1. [isim] Vahvahlanmak işi veya durumu

VAHYOLUNMA

 1. [isim] Vahyolunmak işi veya durumu

VAHŞİLEŞME

 1. [isim] Vahşileşmek durumu

VAHDANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın birliği, bir olması

VAHŞİYANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Vahşice

VAHAMETLİ

 1. [sıfat] Vahim

VAHŞİLİK

 1. [isim] Yabani olma durumu, yabanilik
  • "Hayır, sandığınız gibi bir haydutluk, bir vahşilik değil." (Aka Gündüz)

VAHAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güçlük, korkulacak tehlikeli durum
  • "İşin aramızda mutlak bir ayrılıkla halledilmesi lazım gelecek derecede vahameti olmadığını anlıyorum." (Hüseyin Cahit Yalçın)

VAHŞİCE

 1. Vahşi bir biçimde, vahşiyane

VAHŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yabani, vahşi olma durumu
 2. Korku, ürküntü
 3. Issızlık, yalnızlık

VAHDET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir olma, tek olma, birlik, teklik

VAHİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağır, korkulu, çok tehlikeli
  • "Siz sağlam bir vücutta mutlaka vahim bir illet bulmak hevesine düşmüşsünüz." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

VAHİY

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi
  • "Bir ilham istiyorum bir gün vahye erecek." (Behçet Kemal Çağlar)
 2. Bu biçimde bildirilen buyruk

VAHİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir, tek

VAHŞİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yabani
  • "Adada vahşi bir kabile varmış, dikkatli davranalım." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yırtıcı (hayvan)
 3. Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan (kimse)

VAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Boş, saçma
  • "Bunun ne çürük, ne vahi bir hayal olduğunu anlamıyor muyuz?" (Hüseyin Cahit Yalçın)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü