Başında v olan 10 harfli 74 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VİDALANMAK

 1. [nsz] Vidalama işine konu olmak

VEZNECİLİK

 1. [isim] Veznecinin yaptığı iş
  • "Babam veznecilik yapar."

VEFAKARLIK
...
VICIRDAŞMA

 1. [isim] Vıcırdaşmak işi veya durumu

VATANSEVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yurtsever
  • "Böylece ortaya çok faydalı bir eleman, büyük bir vatansever olarak çıkıyor, bundan da derin bir zevk duyuyordu." (Tarık Buğra)

VAKVAKLAMA

 1. [isim] Vakvaklamak işi
  • "Tıpkı aheste bir ördek vakvaklamasının vezniyle sorulan -ulan alçak kerata! Sağır mısın söyle bakayım- sualini işitince..." (Ömer Seyfettin)

VEDALAŞMAK

 1. [-le] Ayrılırken birbirine esenlik dilemek, esenleşmek
  • "Sahnedekilerle vedalaşarak gitmek üzere idim." (Halit Fahri Ozansoy)

VURGULAMAK

 1. [-i] Vurgu ile söylemek
 2. Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek
 3. Belirlemek, damgasını vurmak

VERESİYECİ

 1. [isim] Veresiye iş gören kimse

VAZGEÇİRME

 1. [isim] Vazgeçirmek işi veya durumu

VAZOLUNMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Konulmak
  • "... Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya onun eliyle vazolunan bu Anayasa..." (Anayasa)

VIRILDAMAK

 1. [nsz] Usandıracak, sinirlendirecek biçimde durmadan konuşmak

VADOLUNMAK

 1. [nsz] Bir iş yerine getirilmek üzere söz verilmek

VEJETALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yalnız bitkisel gıda maddelerine yer veren beslenme rejimi

VAHDANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın birliği, bir olması

VİRTÜÖZLÜK

 1. [isim] Virtüöz olma durumu

VAPURCULUK

 1. [isim] Vapur işletme işi

VELİYULLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Veli

VOYVODALIK

 1. [isim] Voyvoda egemenliği
 2. Voyvodanın egemenliği altındaki ülke

VIZILTISIZ

 1. [sıfat] Vızıltısı olmayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü