Başında uyg olan 26 kelime var. Uyg ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uyg olan kelimeler listesine ya da sonu uyg ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında uyg bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

UYGULAYIMCILIK

13 Harfli Kelimeler

UYGULAYICILIK

12 Harfli Kelimeler

UYGULATILMAK

11 Harfli Kelimeler

UYGARLAŞMAK, UYGULATILMA, UYGULAYIMCI, UYGUNSUZLUK

10 Harfli Kelimeler

UYGARLAŞMA, UYGULAMALI, UYGULANMAK, UYGULATMAK, UYGULAYICI

9 Harfli Kelimeler

UYGULAMAK, UYGULANIŞ, UYGULANMA, UYGULATMA, UYGULAYIM

8 Harfli Kelimeler

UYGARLIK, UYGULAMA, UYGUNLUK, UYGUNSUZ

7 Harfli Kelimeler

UYGARCA, UYGURCA5 Harfli Kelimeler

UYGAR, UYGUN, UYGUR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UYGULAYIMCILIK

 1. [isim] Uygulayımcı olma durumu

UYGULAYICILIK

 1. [isim] Uygulayıcı olma durumu

UYGULATILMAK

 1. [nsz] Uygulatma işi yapılmak

UYGUNSUZLUK

 1. [isim] Yakışmayan davranış, uymazlık, yakışıksızlık
  • "Arkadaşlarının birçok yolsuzluklarını, uygunsuzluklarını hoş görmeye mecburdur." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kötü durum, kötü davranış

UYGARLAŞMAK

 1. [nsz] Uygarlığa erişmek, medenileşmek

UYGULATILMA

 1. [isim] Uygulatılmak işi

UYGULAYIMCI

 1. [isim] Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat
 2. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse

UYGARLAŞMA

 1. [isim] Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün

UYGULAMALI

 1. [sıfat] Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, tatbikî, pratik, amelî, kuramsal karşıtı

UYGULATMAK

 1. [-i] Uygulama işini yaptırmak

UYGULANMAK

 1. [nsz] Uygulama işine konu olmak

UYGULAYICI

 1. [isim] Uygulayan, gereğini yapan, tatbikatçı

UYGULATMA

 1. [isim] Uygulatmak işi

UYGULAMAK

 1. [-i] Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek
  • "Bu yeni yaşam üslubunu şimdiden uygulamak için somut eylemlere geçiyorlar." (Haldun Taner)
 2. [-i] Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek
  • "İki üçgeni birbirine uygulamak."

UYGULANMA

 1. [isim] Uygulanmak işi

UYGULAYIM

 1. [isim] Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik
 2. [sıfat] Bu uygulamaya ilişkin
 3. Genel anlamda bir işin doğru yolu yordamı, yöntemi

UYGULANIŞ

 1. [isim] Uygulanma işi veya biçimi

UYGUNLUK

 1. [isim] Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
 2. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman
 3. Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi

UYGUNSUZ

 1. [sıfat] Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz
  • "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan
  • "Birtakım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş." (Haldun Taner)

UYGULAMA

 1. [isim] Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
 2. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik
  • "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları." (Necati Cumalı)
 3. Yürütüm

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü