İçinde uyg olan 46 kelime var. İçerisinde UYG bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında uyg olan kelimeler listesine ya da Sonu uyg ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

DUYGULANDIRMAK, UYGULAYIMCILIK

13 Harfli Kelimeler

DUYGULANDIRMA, UYGULAYICILIK

12 Harfli Kelimeler

UYGULATILMAK

11 Harfli Kelimeler

DUYGUDAŞLIK, DUYGULANMAK, DUYGUSALLIK, DUYGUSUZLUK, UYGARLAŞMAK, UYGULATILMA, UYGULAYIMCI, UYGUNSUZLUK

10 Harfli Kelimeler

DUYGULANIM, DUYGULANIŞ, DUYGULANMA, DUYGULULUK, UYGARLAŞMA, UYGULAMALI, UYGULANMAK, UYGULATMAK, UYGULAYICI

9 Harfli Kelimeler

DUYGUNLUK, UYGULAMAK, UYGULANIŞ, UYGULANMA, UYGULATMA, UYGULAYIM

8 Harfli Kelimeler

DUYGUDAŞ, DUYGUSAL, DUYGUSUZ, UYGARLIK, UYGULAMA, UYGUNLUK, UYGUNSUZ

7 Harfli Kelimeler

DUYGUCA, DUYGULU, UPUYGUN, UYGARCA, UYGURCA

6 Harfli Kelimeler

DUYGAN, DUYGUN

5 Harfli Kelimeler

DUYGU, UYGAR, UYGUN, UYGUR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUYGULANDIRMAK

 1. [-i] Duygulanmasını sağlamak, duygulanmasına sebep olmak

UYGULAYIMCILIK

 1. [isim] Uygulayımcı olma durumu

DUYGULANDIRMA

 1. [isim] Duygulandırmak işi

UYGULAYICILIK

 1. [isim] Uygulayıcı olma durumu

UYGULATILMAK

 1. [nsz] Uygulatma işi yapılmak

UYGUNSUZLUK

 1. [isim] Yakışmayan davranış, uymazlık, yakışıksızlık
  • "Arkadaşlarının birçok yolsuzluklarını, uygunsuzluklarını hoş görmeye mecburdur." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kötü durum, kötü davranış

DUYGUDAŞLIK

 1. [isim] Aynı duyguları paylaşma, empati
 2. Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme, empati

UYGARLAŞMAK

 1. [nsz] Uygarlığa erişmek, medenileşmek

DUYGUSUZLUK

 1. [isim] Duygusuz olma durumu, hissizlik
 2. Duygusuzca davranış

UYGULATILMA

 1. [isim] Uygulatılmak işi

DUYGUSALLIK

 1. [isim] Duygusal olma durumu
  • "Geçmişten söz etmek, çocukluğumdan söz etmek gibi tatlı bir duygusallığa götürür bizi." (Haldun Taner)
 2. Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumu

DUYGULANMAK

 1. [nsz] Bir olay, bir görünüm karşısında birdenbire güçlü duyguların etkisinde kalmak
  • "Bu güzel davranışınızdan çok duygulandım."

UYGULAYIMCI

 1. [isim] Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat
 2. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse

DUYGULANIM

 1. [isim] Etkilenme, duygulanma
  • "Ona en azından iyi duygulanımlar vermem gerekirken üzüyorum onu." (Erhan Bener)
 2. Duyarlığın harekete geçişi
 3. Bir ruh durumunun dış sebeplerle değişmesi
 4. Tutkudan daha düzenli ancak daha güçsüz olan seçkin bir eğilim
 5. İstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu

DUYGULULUK

 1. [isim] Tepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu
 2. Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi
 3. Uyarımları almadaki incelik

DUYGULANMA

 1. [isim] Duygulanmak durumu, tahassüs
 2. İç salgı bezlerini de kapsayan türlü etkiler altında duygusal tepkiler gösterme

UYGARLAŞMA

 1. [isim] Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün

UYGULAYICI

 1. [isim] Uygulayan, gereğini yapan, tatbikatçı

UYGULAMALI

 1. [sıfat] Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, tatbikî, pratik, amelî, kuramsal karşıtı

UYGULANMAK

 1. [nsz] Uygulama işine konu olmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü