Başında uyar olan 22 kelime var. Uyar ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uyar olan kelimeler listesine ya da sonu uyar ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında uyar bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

UYARICILIK, UYARLANMAK, UYARLAYICI

9 Harfli Kelimeler

UYARCILIK, UYARILMAK, UYARLAMAK, UYARLANMA

8 Harfli Kelimeler

UYARILMA, UYARINCA, UYARLAMA, UYAROĞLU

7 Harfli Kelimeler

UYARICI, UYARLIK, UYARMAK, UYARSIZ

6 Harfli Kelimeler

UYARAN, UYARCI, UYARIM, UYARIŞ, UYARMA, UYARTI

5 Harfli Kelimeler

UYARI


Kelime bulma makinesi

A R U Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

URAY

3 Harfli Kelimeler

RAY, YAR

2 Harfli Kelimeler

AR, AY, RA, UR, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UYARICILIK

 1. [isim] Uyarıcı olma durumu

UYARLANMAK

 1. [nsz] Uyarlama işi yapılmak

UYARLAYICI

 1. [isim] Uyarlama işini yapan kimse
 2. Adaptör

UYARLAMAK

 1. [-i] Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek
 2. Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek
 3. Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını değiştirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek

UYARLANMA

 1. [isim] Uyarlanmak işi

UYARCILIK

 1. [isim] Uyarcı olma durumu

UYARILMAK

 1. [nsz] Uyarma işine konu olmak
  • "Onun uyarılmaması, samimiyetin sürmesi Ankara için de çok yararlı olabilirdi." (Tarık Buğra)
 2. Uyandırılmak

UYARLAMA

 1. [isim] Uyarlamak işi, adaptasyon
 2. Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama
 3. [sıfat] Uyarlanmış, adapte

UYARILMA

 1. [isim] Uyarılmak işi

UYARINCA

 1. [zarf] Gereğince, mucibince
  • "Kanunlar uyarınca."

UYAROĞLU

 1. [isim] Bulunduğu ortama ve koşullara kolaylıkla uyum sağlayan kimse

UYARLIK

 1. [isim] Uygun olma durumu, uygunluk
  • "Ben o aralık -üçü yirmi geçiyor- deyivermiştim. Bu uyarlığa önce kimse şaşmadı." (Haldun Taner)

UYARSIZ

 1. [sıfat] Uygun davranışta bulunmayan, uyumlu görünmeyen (kimse)

UYARICI

 1. [sıfat] Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
  • "Uyarıcı öğüt."

UYARMAK

 1. [-i] Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
  • "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
 3. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
 4. Öğütle yola getirmeye çalışmak
 5. Uyandırmak
  • "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor." (Haldun Taner)

UYARMA

 1. [isim] Uyarmak işi, ihtar, tembih
  • "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz." (Anayasa)
 2. Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi

UYARCI

 1. [isim] Uygun davranışta bulunan, uyumlu görünen kimse

UYARTI

 1. [isim] Uyarmak için söylenen söz, uyarı, ihtar
 2. Uyaran kimse veya şey

UYARIŞ

 1. [isim] Uyarma işi veya biçimi
  • "O susuyor, ben bunu Kâmuran'ın yüzüne bakmak için bir uyarış sayıyordum." (Halide Edip Adıvar)

UYARAN

 1. [sıfat] Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih
 2. Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı
  • "Kahve, uyaran maddelerden biridir."
 3. [isim] Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü