Başında ula olan 22 kelime var. Ula ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ula olan kelimeler listesine ya da sonu ula ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ula bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ULAŞTIRMAK

9 Harfli Kelimeler

ULAŞILMAK, ULAŞTIRMA, ULANBATUR

8 Harfli Kelimeler

ULAŞILMA

7 Harfli Kelimeler

ULANMAK, ULAŞMAK, ULAYICI

6 Harfli Kelimeler

ULAHÇA, ULAMAK, ULANMA, ULANTI, ULAŞIM, ULAŞMA5 Harfli Kelimeler

ULAMA

4 Harfli Kelimeler

ULAÇ, ULAH, ULAK, ULAM, ULAN, ULAŞ

3 Harfli Kelimeler

ULA


Kelime bulma makinesi

A L U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ULA

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ULAŞTIRMAK

 1. [-i] Ulaşmasını sağlamak

ULAŞILMAK

 1. [nsz] Ulaşma işi yapılmak

ULANBATUR
...
ULAŞTIRMA

 1. [isim] Ulaştırmak işi
 2. İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat
  • "Ulaştırma Bakanlığı."
 3. Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf

ULAŞILMA

 1. [isim] Ulaşılmak işi

ULAŞMAK

 1. [-e] Varmak, gelmek
  • "Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum." (Refik Halit Karay)
 2. Elde etmek, erişmek
 3. Yetişmek
 4. Birbirine katılmak, dökülmek
  • "Nehirler denizlere ulaşıyor."

ULANMAK

 1. [nsz] Ulama işi yapılmak

ULAYICI

 1. [sıfat] Ulamaya yarayan
  • "Ulayıcı ses."

ULAŞMA

 1. [isim] Ulaşmak durumu
  • "On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır." (Falih Rıfkı Atay)

ULAMAK

 1. [-i] Eklemek, katmak, ilave etmek

ULAHÇA
...
ULANMA

 1. [isim] Ulanmak işi

ULANTI

 1. [isim] Ulanan şey

ULAŞIM

 1. [isim] Ulaşma işi
 2. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas
  • "İki şehir arasında ulaşım kesildi."
 3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

ULAMA

 1. [isim] Ulamak işi
 2. Ulanan parça, ek, katkı, ilave
 3. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda gibi
 4. [sıfat] Ulanmış

ULAÇ

 1. [isim] Zarf-fiil

ULAN

 1. [ünlem] Ey
  • "Ulan, bizim sokak çocukları ne insan şeyler be!" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Öfke ve nefret anlatan bir seslenme sözü
  • "Uşaktım ulan ne olacak, dediği zaman kimse sesini çıkarmazdı." (Sait Faik Abasıyanık)

ULAK

 1. [isim] Haberci, haber veren kimse
  • "Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı." (Nezihe Araz)

ULAŞ
...
ULAM

 1. [isim] Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
  • "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler." (Azra Erhat)
 2. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü