Sonunda tip olan 19 kelime var. TİP ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tip olan kelimeler listesine ya da başında tip olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

SİLSİLEİMERATİP

11 Harfli Kelimeler

BAŞMÜRETTİP, SERMÜRETTİP

10 Harfli Kelimeler

GALVANOTİP

9 Harfli Kelimeler

STEREOTİP

8 Harfli Kelimeler

BAŞKATİP, ENTERTİP, MÜRETTİP, PROTOTİP, STENOTİP

7 Harfli Kelimeler

ARKETİP, GENOTİP, KALOTİP, LİNOTİP, MONOTİP

6 Harfli Kelimeler

TERTİP

5 Harfli Kelimeler

HATİP, KATİP

3 Harfli Kelimeler

TİP


Kelime bulma makinesi

P T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TİP

2 Harfli Kelimeler

İP, İT, Pİ, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SİLSİLEİMERATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe sıralaması

BAŞMÜRETTİP

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başdizgici

SERMÜRETTİP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Başdizgici

GALVANOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Galvanoplasti yoluyla hazırlanan ve tipo baskıda kullanılan kabartma klişe

STEREOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Basımcılıkta, matris kâğıdı kullanarak formaları, klişeleri ve metinleri çoğaltmaya yarayan yöntem

MÜRETTİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dizgici
  • "Eli yüzü karalı, elleri dirseklerine kadar sıvalı mürettipler harıl harıl çalışırlarken arada bana bakıyorlardı." (Orhan Kemal)
 2. [sıfat] Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan

STENOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Stenografi için yapılmış yazı makinesi

ENTERTİP

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi

BAŞKATİP
...
PROTOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlk örnek

KALOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi

LİNOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Basımevinde harfleri dizen ve satırları blok durumunda döken dizgi makinesi

ARKETİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlk örnek

GENOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakınız soy yapısı

MONOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi

TERTİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
  • "Bu gece yazılacak yazım, tertip olunacak nutkum var." (Ömer Seyfettin)
  • "Eski arkadaşının bir tertibe düşürüldüğünü sanmakla yanılmış." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Düzenleniş, sıralanış biçimi
  • "Mutfağın yeni tertibi güzel olmuş."
 3. Düzenleme
  • "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş." (Atatürk)
 4. Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni
 5. Dizgi
 6. Hile, düzen, komplo
 7. Askere alınma dönemi

KATİP
...
HATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlatmada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse, konuşmacı
  • "Bu genç doktor, birçok meslektaşları gibi biraz da hatipti." (Ömer Seyfettin)
 2. Cuma ve bayram namazından önce camilerde hutbe okuyan kimse

TİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
  • "Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi." (Burhan Felek)
 2. Tür, çeşit
 3. İlgi çekici, değişik (kimse)
  • "Ne tip adam."
 4. Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi
  • "Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını sergileyen tip: Bihruz Bey."
 5. Kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü