Sonunda tim olan 29 kelime var. TİM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tim olan kelimeler listesine ya da başında tim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

YÜKSEKÖĞRETİM

11 Harfli Kelimeler

ORTAÖĞRETİM, SIKIYÖNETİM

10 Harfli Kelimeler

İLKÖĞRETİM

9 Harfli Kelimeler

ERTELETİM

8 Harfli Kelimeler

BENZETİM, DÜZELTİM, SESLETİM, YÖNELTİM

7 Harfli Kelimeler

DENETİM, EVİRTİM, GÖZETİM, ÖĞRETİM, TÜKETİM, YÖNETİM

6 Harfli Kelimeler

EĞİTİM, İLETİM, İŞİTİM, SANTİM, ÜRETİM

5 Harfli Kelimeler

BETİM, BİTİM, HATİM, İSTİM, RİTİM, ŞETİM, YETİM, YİTİM

3 Harfli Kelimeler

TİM


Kelime bulma makinesi

M T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MİT, TİM

2 Harfli Kelimeler

İM, İT, Mİ, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKÖĞRETİM

 1. [isim] Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
 2. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim

SIKIYÖNETİM

 1. [isim] Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim, örfi idare

ORTAÖĞRETİM

 1. [isim] İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş
 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat

İLKÖĞRETİM

 1. [isim] Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim
  • "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)

ERTELETİM

 1. [isim] Resmî geciktirme, moratoryum
  • "Taraflar, Kıbrıs üzerindeki askerî uçuşlarda moratoryuma gidilmesini müzakere edecek."
 2. Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede, bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluluğunun geri bırakılması, moratoryum

BENZETİM

 1. [isim] Taklit etme, benzerini yapma, simülasyon

DÜZELTİM

 1. [isim] Düzeltme işi
  • "Bir dilde düzeltim, kimi zaman da reform gereksemesinin birçok nedenleri olabilir." (Fahir İz)

SESLETİM

 1. [isim] Söyleyiş

YÖNELTİM

 1. [isim] Yöneltme işi

ÖĞRETİM

 1. [isim] Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  • "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

YÖNETİM

 1. [isim] Yönetme işi, çekip çevirme, idare
  • "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."
 2. Dümen

DENETİM

 1. [isim] Denetleme
  • "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." (Anayasa)

TÜKETİM

 1. [isim] Tüketme işi
 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı

GÖZETİM

 1. [isim] Gözetme işi, nezaret
  • "Din ve ahlak eğitimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır." (Anayasa)
 2. Himaye
 3. Gözaltı

EVİRTİM

 1. [isim] Evirtme işi, akis
  • "Aynaların eşya görüntülerini ters göstermesi bir evirtimdir."

ÜRETİM

 1. [isim] Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı

İŞİTİM

 1. [isim] İşitme duyusu, işitme yetisi

EĞİTİM

 1. [isim] Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
  • "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir." (Haldun Taner)
 2. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
  • "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir." (Haldun Taner)
 3. Eğitim bilimi

SANTİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para birimi
 2. Santimetre

İLETİM

 1. [isim] İletme işi
 2. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi
 3. Isı yayımı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü