Başında ti olan 8 harfli 25 kelime var. Tİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ti olan kelimeler listesine ya da sonu ti ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TİKELLİK

 1. [isim] Tikel olma durumu

TİPİLEME

 1. [isim] Tipilemek işi

TİROKSİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tiroit hormonlarının ilki

TİTREŞME

 1. [isim] Titreşmek işi

TİKSİNTİ

 1. [isim] Tiksinme işi, tiksinme, nefret
  • "Halktan insanlara duyduğu tiksintiyi bu hastalığına bağlamak gerekir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TİPOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi

TİTREYİŞ

 1. [isim] Titreme işi veya biçimi

TİKSİNME

 1. [isim] Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
  • "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı." (Sait Faik Abasıyanık)

TİTREŞİM

 1. [isim] Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, librasyon
 2. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz

TİRENDAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Ok atan
 2. Becerikli, elinden iş gelir
  • "Tirendaz bir ev hanımı."
 3. Temiz ve zarif giyinmiş

TİTRETİŞ

 1. [isim] Titretme işi veya biçimi

TİKSİNİŞ

 1. [isim] Tiksinme işi veya biçimi

TİPLEMEK

 1. [-i] Belirli bir tipin bütün çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı biçimde temsil edebilecek kişiyle canlandırmak

TİPLEŞME

 1. [isim] Tipleşmek durumu

TİREBOLU
...
TİTİZLİK

 1. [isim] Titiz olma, titizce davranma durumu
  • "Sevilen bir şair olması, yazıları üzerindeki titizliğinden geliyor." (Orhan Veli Kanık)

TİLKİLİK

 1. [isim] Kurnazlık veya kurnazca davranış

TİZLEŞME

 1. [isim] Tizleşmek işi

TİTREMEK

 1. [nsz] Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak
 2. [-den] Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
  • "Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Ses kısık ve kesik çıkmak
 4. Çok üşümek
 5. Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak
 6. [-den] Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak

TİRPİDİN

 1. [isim] Ufak bahçe çapası

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü