Başında ti olan 5 harfli 17 kelime var. Ti ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ti olan kelimeler listesine ya da sonu ti ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ti bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TİRSİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hamsigillerden, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)

TİKEL

 1. [sıfat] Cüzi, kısmi
  • "Bizim sinemamıza getirdiği özel, tikel duyarlığın sanki ayırtında bile değildi." (Selim İleri)
 2. Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı

TİLKİ

 1. [isim] Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun ve sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
 2. [sıfat] Bu hayvanın postundan yapılan (manto vb.)
  • "İki hanım yaşları geçkince olmasına bakmayarak sürmüşler, boyanmışlar, omuzlarına tilkilerini almış, kurulmuşlar." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [sıfat] Çok kurnaz
  • "Ne tilkidir o, bilmezsiniz."

TİPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)
 2. Güçlü özgünlüğü olan

TİRŞE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yeşil ile mavi arası renk
  • "Rıhtım kenarlarında en taze yosunların tirşe çizgisi var." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
 3. Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri, parşömen

TİTAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90, yoğunluğu 4,5 olan, 1675 °C'ye doğru eriyen, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, parlak beyaz renkli, basit element (simgesi Ti)

TİRLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç

TİRİT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemek
 2. Yemeğin suyu
 3. Yaşlı ve zayıf (kimse)

TİFÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bitle geçen, ortalama on beş gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma

TİMÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi, özden

TİRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
 2. Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi
  • "Nina romantik bir tiradı andıran anlatışı kesti." (Refik Halit Karay)
 3. Uzun ve tumturaklı konuşma
  • "Hayatın insafsızlığı ile başlayan bir yakınma tiradı, sizin beceriksizliğinize dayanır." (Haldun Taner)

TİRİZ

 1. [isim] Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz kumaş parçası
 2. Ensiz tahta
 3. Çarpma ve sürtüşmelerden korunmak için güvertesiz teknelerin, direklerin ve dubaların dış kenarlarına takılan, tahtadan veya halat örgüsüyle yapılmış çıkıntı

TİNER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, inceltici

TİRAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, gaddar, despot

TİRAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, gaddar, despot

TİTİZ

 1. [sıfat] Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, müşkülpesent
 2. Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse)
  • "Kendisi gayet titiz, kibirli, azametli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar imiş." (Ahmet Rasim)
 3. Huysuz, öfkeli
  • "Hem bezgin hem titiz ve sinirli bir hâli var." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TİRAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gazete, kitap, dergi vb.nin bir basılışındaki baskı sayısı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü