Başında ti olan 11 harfli 18 kelime var. Ti ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ti olan kelimeler listesine ya da sonu ti ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ti bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TİFTİKLENME

 1. [isim] Tiftiklenmek işi

TİRİTLENMEK

 1. [nsz] Tiritleşmek

TİNSELCİLİK

 1. [isim] Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevi olduğunu ve maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi öğreti, spiritüalizm

TİCARİLEŞME

 1. [isim] Ticarileşmek işi

TİPLEŞTİRME

 1. [isim] Tipleştirmek işi

TİTİZLENMEK

 1. [nsz] Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek
 2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak

TİRİTLEŞMEK

 1. [nsz] Çok yaşlanıp gücü kalmamak

TİTREŞTİRME

 1. [isim] Titreştirmek işi veya durumu

TİTREMLEMEK

 1. [nsz] Konuşmada, düşünce veya duyuştan gelen yumuşaklık ve sertlik özelliklerini belirtmek için tonları düzenlemek

TİRFİLLENME

 1. [isim] Tirfillenmek işi

TİKSİNDİRME

 1. [isim] Tiksindirmek işi

TİTREKLEŞME

 1. [isim] Titrekleşmek işi

TİRŞELEŞMEK

 1. [nsz] Tirşe rengine dönüşmek
  • "Mor denizde gittikçe tirşeleşen bir renk beliriyordu." (Aka Gündüz)

TİTİZLEŞMEK

 1. [nsz] Titizlenmek

TİLKİLEŞMEK

 1. [nsz] Kurnaz duruma gelmek

TİKSİNİLMEK

 1. [-den] Tiksinme işine konu olmak

TİTREŞİMSİZ

 1. [sıfat] Titreşim yapmayan veya titreşim oluşturmayan
 2. Ötümsüz

TİCARETHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer
  • "Harp başlamadan evvel bir ticarethanede kâtiptim." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü