Başında teke olan 30 kelime var. Teke ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde teke olan kelimeler listesine ya da sonu teke ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında teke bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

TEKELLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

TEKELLEŞTİRME, TEKERLEKÇİLİK

11 Harfli Kelimeler

TEKELLEŞMEK, TEKERLENMEK

10 Harfli Kelimeler

TEKELCİLİK, TEKELLEŞME, TEKERLEKÇİ, TEKERLEKLİ, TEKERLEMEK, TEKERLENME, TEKESAKALI

9 Harfli Kelimeler

TEKERLEME, TEKESEMEK

8 Harfli Kelimeler

TEKEBBÜR, TEKEFFÜL, TEKELLÜF, TEKELLÜM, TEKEMMÜL, TEKERCİK, TEKERLEK, TEKERRÜR, TEKESEME, TEKESSÜR, TEKEVVÜN

7 Harfli Kelimeler

TEKELCİ, TEKERLİ

5 Harfli Kelimeler

TEKEL, TEKER

4 Harfli Kelimeler

TEKE


Kelime bulma makinesi

E E K T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ETEK, KETE, TEKE

3 Harfli Kelimeler

EKE, KET, TEK

2 Harfli Kelimeler

EK, ET, KE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEKELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Tekel durumuna getirmek

TEKELLEŞTİRME

 1. [isim] Tekelleştirmek işi

TEKERLEKÇİLİK

 1. [isim] Araba tekerleği yapanın işi

TEKELLEŞMEK

 1. [nsz] Tekel durumuna gelmek

TEKERLENMEK

 1. [nsz] Yuvarlanmak, dönmek
  • "Bir kaza olsa Cambaz Ali belki aletleriyle beraber aşağıya tekerlenecek." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Durumu bozulmak, kötüye gitmek
 3. Uğraşmak, peşinde koşmak, yuvarlanıp gitmek
  • "Normal yaşamının çekişmeleri içinde tekerlenip giden insan, bayramlarda bir nefis muhasebesi yapmak imkânı bulur." (Haldun Taner)

TEKERLENME

 1. [isim] Tekerlenmek işi

TEKELLEŞME

 1. [isim] Tekelleşmek işi

TEKELCİLİK

 1. [isim] Tekelci olma durumu, inhisarcılık

TEKERLEKÇİ

 1. [isim] Araba tekerliği yapan kimse

TEKERLEMEK

 1. [-i] Yuvarlamak, döndürmek

TEKERLEKLİ

 1. [sıfat] Tekerleği olan, tekerli
  • "Yük taşıyan tekerlekli arabalar..." (Sait Faik Abasıyanık)

TEKESAKALI

 1. [isim] Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki (Tragopogon porrifolius)

TEKESEMEK

 1. [nsz] Dişi keçi çiftleşmek için teke istemek

TEKERLEME

 1. [isim] Tekerlemek işi
 2. Çoğunlukla basmakalıp söz
  • "Bazısının konuşması, tekerleme hâlinde tekrar ettiği birkaç kelimeden ibarettir." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı
  • "Çocuklar, türkülü bir tekerleme ile karşılarlar leyleklerin gelişini." (Necati Cumalı)
 4. Çoğunlukla, masalların genellikle başında bulunan "Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde." gibi uyaklı giriş veya ara sözler
  • "Tekerlemelere, bilmecelere gelince bence bunlar aydınlık şeyler. Anlaşılmaz gibi görünmeleri zihni çeşitli anlamlar üzerinde dolaştırmalarından geliyor." (Salâh Birsel)
 5. Saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı
 6. Orta oyununda, özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler

TEKEBBÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kibirlenme, büyüklenme, çalım, kurum

TEKESEME

 1. [isim] Tekesemek işi

TEKESSÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğalma, artma

TEKERLEK

 1. [isim] Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker
  • "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Bu biçiminde olan

TEKERCİK

 1. [isim] Bilgisayarda oluşturulmuş, yazılmış bilgileri saklamak, bir başka yere aktarmak amacıyla kullanılan araç

TEKELLÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söyleme, konuşma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü