Sonunda tal olan 30 kelime var. TAL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tal olan kelimeler listesine ya da başında tal olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

TRANSANDANTAL

12 Harfli Kelimeler

ENSTRÜMANTAL

11 Harfli Kelimeler

SANTİMANTAL

10 Harfli Kelimeler

KARTPOSTAL

8 Harfli Kelimeler

ORYANTAL

7 Harfli Kelimeler

DİJİTAL, KAPİTAL, KRİSTAL, MUATTAL, RESİTAL, ÜÇÇATAL

6 Harfli Kelimeler

AMETAL, BATTAL, HANTAL, KARTAL, KENTAL, PARTAL, PASTAL, PORTAL, POSTAL, TANTAL

5 Harfli Kelimeler

APTAL, ÇATAL, İPTAL, KETAL, KITAL, METAL, PATAL, TOTAL

3 Harfli Kelimeler

TAL


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALT, TAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AT, LA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TRANSANDANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Deneyüstü

ENSTRÜMANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çalgısal, sözsüz

SANTİMANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Duygulu, içli, hassas
  • "Beni santimantal bulacaksınız." (Refik Halit Karay)

KARTPOSTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart
  • "Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?" (Sermet Muhtar Alus)

ORYANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan
 2. [isim] Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans
 3. [isim] Bu dansı yapan kadın

KAPİTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sermaye

ÜÇÇATAL

 1. [isim] Büyük balıkları avlamak için kullanılan ucu üç çatallı zıpkın

MUATTAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İşlemez, kullanılmaz duruma gelmiş
 2. Boş, işsiz

RESİTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
  • "Piyano resitali."
 2. Oyuncunun tek başına gösterdiği başarılı etkinlik

DİJİTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sayısal
  • "Dijital telefon santrali."
 2. Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren
 3. [isim] Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi

KRİSTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Billur
 2. [sıfat] Billurdan yapılmış

KARTAL

 1. [isim] Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
  • "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu." (Necati Cumalı)

KENTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] 100 kg'lık bir ağırlık ölçü birimi

PARTAL

 1. Çok kullanılmaktan yıpranmış, eskimiş
  • "Vücudu eski partal esvapları içinde çarpık çurpuk eski bir değneğe dönmüştü." (Halide Edip Adıvar)
 2. [isim] Abartılmış söz, yalan

HANTAL

 1. [sıfat] Kocaman, iri, kaba
  • "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. İşi, davranışları kaba ve yavaş
  • "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi." (Atilla İlhan)

PORTAL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ana kapı
 2. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası

POSTAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin
  • "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Düşkün kadın

BATTAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] En ve boyca alışılmış olandan büyük
  • "Barınılmaz hâle gelen bazı odalar battal edilmiş, yıkılma tehlikesi gösteren tahtaboşların kapısına kalaslar çivilenmişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İşe yaramaz, kullanılmaz
  • "Orada sahile çekilmiş bir battal balıkçı kayığı yan yatmış." (Refik Halit Karay)

PASTAL

 1. [isim] Tütün yaprağı dizisi

TANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000 °C'ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element (simgesi Ta)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü