Başında ta olan 6 harfli 143 kelime var. Ta ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ta olan kelimeler listesine ya da sonu ta ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ta bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TATVAN
...
TATSIZ

 1. [sıfat] Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
 2. Tadı olmayan, sası
 3. [zarf] Hoşa gitmeyen bir biçimde
  • "Her şey, herkes boş, abes, çirkin, münasebetsiz, tatsız görünür." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. Hoşa gitmeyen, can sıkan
  • "O akşamki tatsız olaya benim de canım sıkıldı." (Çetin Altan)
 5. Sohbeti hoş olmayan veya geçimsizlik çıkaran (kimse)

TAHLİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çözümleme
  • "Duyduklarımı tahlil etmek lazımsa sevinç, keder gibi hisler değildi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kalabalığı kısa ve kuş bakışı bir tahlilden geçirelim." (Falih Rıfkı Atay)

TAHFİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hafifletme, yükünü azaltma

TAHSİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
  • "Bana üst kattaki yazlık odayı tahsis etmişlerdi." (Yahya Kemal Beyatlı)

TAMBUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı
  • "... eczacı İhsan Bey'in tamburundan ağır tınlamalı birtakım sesler geliyordu." (Atilla İlhan)

TARAWA
...
TAHMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
 2. Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak gelecek bir şeyi, olayı kestirme
  • "Herhangi bir milletten bir elçilik memuru görsem derhâl mesleğini tahmin ederim." (Halide Edip Adıvar)
  • "Ancak yirmi beş yaşlarında tahmin olunabilirdi." (Ömer Seyfettin)
 3. Önceden kestirilen, düşünülen şey
  • "Tahminlerinde yanılmaz."

TALİKA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası

TANELİ

 1. [sıfat] Tanelerden oluşmuş
 2. Çeşitli boylarda tanesi olan
  • "İri taneli büyük ve siyah binlik dergâh tespihini çekmeye başladığı zaman..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TASNİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bölümleme, sınıflama
  • "Her akşam bana saatlerce ut çalıyor, gevezelik ediyor, komşu kızlarını tasnif ediyor." (Aka Gündüz)

TAHRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazma, kitabet, kompozisyon

TAZICI

 1. [isim] Tazı yetiştiren veya satan kimse

TARTIŞ

 1. [isim] Tartma işi veya biçimi

TAKMAK

 1. [-i] Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek
  • "Gözlüğünü takıp masaya eğildi." (Refik Halit Karay)
  • "Kız, kalk giyin, tak takıştır, diyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. [-e] Düğün vb. törenlerde takı armağan etmek
  • "Geline pırlanta yüzük takmışlar."
 3. [-i] Ad, lakap koymak
  • "Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor." (Haldun Taner)
 4. [nsz] Kuşanmak
  • "Kılıç takmak."
 5. Kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek
  • "Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar." (Yusuf Ziya Ortaç)
 6. [-e] Biriyle olumsuz olarak uğraşmak
 7. Borç bırakmak
  • "Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu." (Peyami Safa)
 8. Önemsemek, önem vermek, tınmak
  • "Dün koskoca bir mebus kızıyken, bir zamanların şalvarlı Nuriye'sini takar mıyım?" (Adalet Ağaoğlu)
 9. [-den] Sınavını başaramamak

TANZİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Benzetme
 2. Divan edebiyatında bir şiiri örnek alarak ona benzer bir örnek kaleme alma

TASALI

 1. [sıfat] Tasası olan, kaygılı
  • "Bulutlu, tasalı gözlerle önüne bakıyordu, fazla bir şey söylemiyordu." (Halide Edip Adıvar)

TAYLAK

 1. [isim] At veya deve yavrusu

TAÇSIZ

 1. [sıfat] Tacı olmayan
 2. Taç yaprağı olmayan

TASHİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzeltme, düzelti
  • "Ancak bir ehemmiyetsiz noktayı tashihe lüzum görüyoruz." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Yüzünü, hâl ve tavırlarını aynadan bakarak tashih etmeye çalışırdı." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü