Başında ta olan 5 harfli 115 kelime var. Ta ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ta olan kelimeler listesine ya da sonu ta ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ta bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAYGA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Orman kuşağı, kozalaklı orman bitki örtüsü

TANIM

 1. [isim] Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif

TAZİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ile anma

TACİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tedirgin etme, rahatsız etme
  • "Onun ulumasından gece gündüz taciz olan köy halkı..." (Ömer Seyfettin)

TARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanım
  • "Bu toplantıdan nasıl bir gönül bulantısıyla çıktığımı tarif edemem." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme
 3. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama

TAŞLI

 1. [sıfat] İçinde taş olan, taş karışmış olan (tahıl, bakliyat vb.)
  • "Yağsız köpüklü ayranlar içmiş, taşlı bulgur pilavı yemişler." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Üzerinde taş bulunan
  • "İri taşlı tespihinin parmakları arasında arada bir şıkırdaması..." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Üzerinde süs taşı bulunan
  • "Taşlı yüzük."

TAYIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Asker azığı
 2. Asker ekmeği
 3. Savaş veya seferberlik dönemlerinde vatandaşlara karneyle dağıtılan ekmek
  • "Çok defa kahvaltı tayınım olan bir dilim kuru ekmekle bir topak tulum peynirini bile tıkınmaya imkân bulamıyordum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TAVLI

 1. [sıfat] Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
 2. Semiz, şişman

TAMİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Onarma, onarım
  • "Bahçeyi mi düzeltmeyiz, çam mı budamayız, havuzu mu tamir etmeyiz?" (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Köşk tamir görmekte olduğundan Gazi, bu küçük dairede oturuyordu." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma
  • "Mademki bir münasebetsizlik etmişsin, bunu tamire imkân yok muydu?" (Reşat Nuri Güntekin)

TASNİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapma, suni
 2. Düzme, uydurma, yakıştırma
 3. Yapıntı

TABİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rüya yorma, yorumlama
  • "Sana yolculuk, millete de şenlik var, diye tabir etti." (Ruşen Eşref Ünaydın)
  • "Tabiri caizse, medyatik olanların adlarını duymuşlar elbette." (Nezihe Meriç)
 2. Deyiş, anlatım, ifade
  • "Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Deyim
  • "Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu." (Peyami Safa)

TAKİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
  • "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum." (Halide Edip Adıvar)
  • "Kocası okurken gözleriyle satırları takip ediyor, elleriyle boncuk çantasını ovalıyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Ardınca gitme veya gelme
  • "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."
  • "Bu yolu takip ederseniz eve varırsınız."
 3. Kovuşturma, kovuşturulma
  • "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."
  • "Modayı takip etmek."
 4. İzinden gitme, uyma, izleme
  • "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."
  • "Öğretmenin anlattıklarını takip etmek."
 5. Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket

TABLO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
  • "Bu tablolardan biri gölge oyunu hâlinde karikatürize edilmişti." (Haldun Taner)
  • "Hırsından bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün, diye bağırdım." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi
  • "Çarpım tablosu. Kronoloji tablosu."
 3. Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara
  • "Talebelik günlerimizden bazı tabloları çizmeye çalışacağım." (Halit Fahri Ozansoy)
 4. Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü

TABUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç, sal
  • "Eskiden tabutlar arkasında para ile tutulmuş ağlayıcılar giderdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. İçine yumurta konan uzun sandık

TABYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

TATLI

 1. [sıfat] Şeker tadında olan
  • "Tatlı nar. Tatlı elma."
  • "Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım." (Orhan Veli Kanık)
 2. Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen
  • "Tatlı su. Tatlı salatalık."
 3. [isim] Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
  • "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."
 4. [zarf] Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla
  • "Ne tatlı bakıyordu."
 5. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren
  • "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı." (Yusuf Ziya Ortaç)

TAKOZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
 2. Bir taşıtın kaymaması, kımıldamaması için tekerlekleri altına yerleştirilen tahta, plastik vb. engel
 3. Çivi çakmak için duvarın içine yerleştirilen ağaç parçası
 4. Kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan her biri
 5. Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası
 6. Kaba saba insan

TARAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
  • "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..." (Refik Halit Karay)
  • "Meseleyi taraf gözetmeden aksettirmek için o yazıdan da bir parça almak isterdik." (Orhan Veli Kanık)
  • "Benim, daha çok erkeklerin tarafını tutar gibi görünen akıl öğretmelerime hanımlar kızabilir." (Şevket Rado)
 2. Yön, yan, doğrultu
  • "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Yöre, yer
  • "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu." (Haldun Taner)
 4. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
  • "Karşı tarafın adamları."
 5. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi
  • "Baba tarafı zengin."
 6. Bir şeyin belli bölümü, kısmı
  • "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."

TARİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlama

TAŞIM

 1. [isim] Kaynama sırasında taşma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü